Menettely : 2015/2760(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0681/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0681/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0270

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 138kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.050v01-00
 
B8-0681/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))  
B8‑0681/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 26. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman Jemenin tilanteesta,

–       ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 1. huhtikuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenin taistelujen vaikutuksesta,

–       ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 11. toukokuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman ehdotetusta aselevosta Jemenissä,

–       ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 3. heinäkuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenin kriisistä,

–       ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) ja 2216 (2015),

–       ottaa huomioon 25. toukokuuta 2015 annetun EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston 24. yhteisen neuvoston ja ministerikokouksen puheenjohtajien lausuman,

–       ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2015 annetun YK:n turvallisuusneuvoston lehdistötiedotteen Jemenin tilanteesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Jemenissä meneillään oleva konflikti on levinnyt 20:een maan 22 hallintoalueesta; ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön (WHO) uusimpien vahvistettujen lukujen mukaan 19. maaliskuuta ja 5. toukokuuta välisenä aikana sai surmansa ainakin 1 439 ihmistä ja loukkaantuneita oli 5 951, monet heistä siviilejä; toteaa, että maan sisäisesti siirtymään joutuneiden kokonaismäärän arvioidaan kohonneen yli 300 000:n;

B.     ottaa huomioon, että viimeaikaiset tapahtumat uhkaavat vakavasti alueen vakautta erityisesti Afrikan sarvessa, Punaisella merellä ja Lähi-idässä yleensä;

C.     toteaa, että Saudi-Arabian johtama koalitio, johon kuuluvat Bahrain, Egypti, Jordania, Kuwait, Marokko, Qatar, Sudan ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, käynnisti 26. maaliskuuta 2015 Jemenissä sotilasoperaation huthikapinallisia vastaan Jemenin presidentin Abd Rabbuh Mansour Hadin pyynnöstä;

D.     ottaa huomioon, että yli 1 200 vankia, joiden joukossa oli useita al-Qaidan taistelijoita, pakeni äskettäin eräästä Taizissa sijaitsevasta vankilasta, koska vartijat olivat hylänneet asemansa jouduttuaan tulitaisteluun huthikapinallisten ja heitä vastustavien paikallisten joukkojen välillä;

E.     toteaa, että kapinallisten raketti-isku osui 1. heinäkuuta 2015 asuinalueelle Adenin kaupungissa, jolloin 31 kuoli ja yli sata loukkaantui; huomauttaa, että ainakin 22 sai surmansa 2. heinäkuuta 2015, jolloin taistelut yltyivät Adenin satamassa ja kapinallisia pommitettiin Sanaassa;

F.     ottaa huomioon, että erilaisten puolisotilaallisten joukkojen keskinäisten taistelujen, pommitusten ja elintärkeiden toimintojen keskeytymisen humanitaarinen vaikutus siviiliväestöön, erityisesti lapsiin, on saavuttamassa hälyttävät mittasuhteet ja johtamassa jo muutenkin vaikean humanitaarisen tilanteen pahenemiseen;

G.     toteaa, että 15,9 miljoonaa ihmistä Jemenissä tarvitsee humanitaarista apua; huomauttaa, että nykyisen laajalle levinneen epävarmuuden takia heikoimmassa asemassa olevat lapset eivät saa tarvitsemiaan terveydenhuolto- tai ravintopalveluja;

H.     ottaa huomioon, että maahan on päätynyt enimmäkseen Somaliasta yli 250 000 pakolaista, jotka elävät epävarmoissa oloissa joko Kharazin pakolaisleirillä tai köyhissä taajamissa; toteaa, että hallituksen arvioiden mukaan Jemenissä on noin miljoona etiopialaispakolaista;

I.      ottaa huomioon, että humanitaariset järjestöt ovat siirtäneet useimmat kansainväliset työntekijänsä maan ulkopuolelle turvallisuustilanteen heikkenemisen vuoksi; toteaa, että vain harvat järjestöt pystyvät yhä toimimaan Jemenissä ja niiden toimintaan kohdistuu vakavia rajoituksia;

J.      toteaa, että aseellisen konfliktin kärjistyminen uhkaa Jemenin kulttuuriperintöä; ottaa huomioon, että Maailmanperintökomitea otti 2. heinäkuuta 2015 uhanalaisten maailmanperintökohteiden luetteloon kaksi Jemenissä sijaitsevaa kohdetta: Sanaan vanhankaupungin ja Shibāmin linnoitetun vanhankaupungin;

K.     ottaa huomioon, että EU on määrännyt huthikapinallisten johtajalle ja entisen presidentin Ali Abdullah Salehin pojalle aseidenvientikiellon ja kohdennettuja lisäpakotteita; toteaa, että samoja rajoituksia on joulukuusta 2014 alkaen kohdistettu kahteen muuhun huthiliikkeen jäseneen sekä entiseen presidenttiin Salehiin;

L.     pitää ilahduttavana, että komissio on vuonna 2015 myöntänyt 25 miljoonaa euroa humanitaarisen avun rahoitukseen avustaakseen akuutista aliravitsemuksesta, konfliktista ja väestön pakkosiirrosta kärsiviä väestöryhmiä koko maassa;

M.    toteaa, että tarkistetussa YK:n humanitaarisen avun vetoomuksessa pyydettiin 1,6:ta miljardia dollaria, mutta tästä on toistaiseksi saatu vain noin kymmenen prosenttia;

1.      on vakavasti huolestunut Jemenin nopeasti pahenevasta poliittisesta, humanitaarisesta ja turvallisuustilanteesta; ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; korostaa, että EU on toistanut sitoutuneensa tukemaan edelleen Jemeniä ja sen kansaa;

2.      tuomitsee entiselle presidentille Salehille uskollisten huthikapinallisten ja sotilasyksiköiden epävakauttavat yksipuoliset toimet ja kehottaa kyseisiä joukkoja lopettamaan väkivallan käytön välittömästi ja ehdoitta sekä vetäytymään valtaamiltaan alueilta; korostaa tukevansa Jemenin laillisia viranomaisia;

3.      kehottaa kaikkia jemeniläisiä osapuolia, erityisesti hutheja, pyrkimään erimielisyyksien ratkaisemiseen vuoropuhelulla ja neuvotteluilla; kehottaa kaikkia alueen toimijoita toimimaan rakentavassa yhteistyössä jemeniläisten osapuolten kanssa kriisin lieventämiseksi ja siksi, että vältettäisiin alueen kehittyminen entistä epävakaammaksi; kehottaa kaikkia osapuolia olemaan ottamatta kulttuuriperintökohteita ja rakennuksia tulituksen tai ilmaiskujen kohteeksi tai olemaan käyttämättä niitä sotilaallisiin tarkoituksiin;

4.      suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on toistanut sitoutuneensa lujasti ja päättäväisesti torjumaan ääriliikkeiden ja terroristiryhmien, kuten Arabian niemimaan al-Qaidan (AQAP) muodostamaa uhkaa, jotta ne eivät pääsisi enempää hyötymään nykytilanteesta;

5.      tuomitsee kaikenlaiset väkivaltaisuudet ja pyrkimykset tai uhkaukset käyttää väkivaltaa YK:n välityksellä käytäviin neuvotteluihin osallistuvien pelottelemiseksi; korostaa, että YK:n välityksellä käytävän osallistavan poliittisen vuoropuhelun on oltava Jemenin johtama prosessi, jossa Jemenin kriisiin pyritään saamaan aikaan konsensukseen perustuva poliittinen ratkaisu Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen ja sen täytäntöönpanomekanismin, kattavan kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulosten, rauhaa ja kansallista kumppanuutta koskevan sopimuksen sekä asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti;

6.      suhtautuu myönteisesti YK:n ja erityisesti sen pääsihteerin ja hänen Jemenin-erityislähettiläänsä pyrkimyksiin käynnistää Jemeniä käsittelevät neuvottelut Genevessä; ilmaisee tukensa erityislähettilään toimille;

7.      kehottaa jemeniläisiä osapuolia osallistumaan tuleviin neuvotteluihin ilman ennakkoehtoja ja vilpittömässä mielessä esimerkiksi siten, että erimielisyydet ratkaistaan vuoropuhelulla ja neuvotteluilla, väkivallanteot poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi tuomitaan ja pidätytään provosoinnista ja yksipuolisista toimista, jotka vaarantaisivat poliittisen siirtymän; katsoo, että vain laajapohjainen, osallistavilla neuvotteluilla aikaansaatu poliittinen konsensus voi tarjota kestävän ratkaisun, palauttaa rauhan ja säilyttää Jemenin yhtenäisyyden, suvereniteetin, itsenäisyyden sekä alueellisen koskemattomuuden;

8.      vaatii humanitaarista taukoa, jotta ihmishenkiä pelastava apu tavoittaisi Jemenin kansan pikaisesti; kehottaa kaikkia osapuolia mahdollistamaan kiireellisen humanitaarisen avun toimitukset Jemenin kaikille osapuolille sekä takaamaan nopean, turvallisen ja esteettömän pääsyn paikalle, jotta humanitaarisen avun toimittajat pääsevät hädässä olevien ihmisten ja myös lääkinnällistä apua tarvitsevien luo;

9.      kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, varmistamaan siviilien suojelun ja pidättymään siviili-infrastruktuurin, erityisesti lääkinnällisten palvelujen ja vesijärjestelmien, tulittamisesta, lopettamaan siviilirakennusten käyttämisen sotilaallisiin tarkoituksiin sekä tekemään pikaisesti yhteistyötä YK:n ja humanitaaristen avustusjärjestöjen kanssa avun toimittamiseksi sitä tarvitseville; vaatii kaikkien kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevien väitettyjen loukkausten riippumatonta tutkimista;

10.    painottaa koordinoidun, YK:n johdolla annettavan humanitaarisen avun tarvetta ja kehottaa kaikkia maita osallistumaan humanitaaristen tarpeiden tyydyttämiseen; kehottaa kansainvälistä yhteisöä antamaan panoksensa tarkistettuun YK:n humanitaarisen avun vetoomukseen;

11.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö