Procedūra : 2015/2760(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0681/2015

Pateikti tekstai :

B8-0681/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0270

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 145kWORD 80k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.050v01-00
 
B8-0681/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP))  
B8‑0681/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 26 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl padėties Jemene,

–       atsižvelgdamas į bendrą 2015 m. balandžio 1 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianides pareiškimą dėl kovų Jemene poveikio,

–       atsižvelgdamas į bendrą 2015 m. gegužės 11 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianides pareiškimą dėl pasiūlytų paliaubų Jemene,

–       atsižvelgdamas į bendrą 2015 m. liepos 3 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianides pareiškimą dėl krizės Jemene,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2014 (2011 m.), 2051 (2012 m.), 2140 (2014 m.), 2201 (2015 m.) ir 2216 (2015 m.),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 24 d. 24-ojo Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir Europos Sąjungos Jungtinės tarybos ir ministrų susitikimo pirmininkų pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2015 m. birželio 25 d. pranešimą spaudai dėl padėties Jemene,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi dabartinis konfliktas Jemene išplito į 20 iš 22 šalies teritorinių vienetų; kadangi, remiantis naujausiais konsoliduotais Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kovo 19 d. – gegužės 5 d. žuvo mažiausiai 1 439 žmonės, o dar 5 951 sužeista, iš kurių daugelis buvo civiliai gyventojai; kadangi manoma, jog šalies viduje perkelta daugiau nei 300 000 asmenų;

B.     kadangi pastarojo meto įvykiai kelia didelį pavojų regiono, visų pirma Somalio pusiasalio, Raudonosios jūros ir platesnio Artimųjų Rytų regiono, stabilumui;

C.     kadangi 2015 m. kovo 26 d. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, įskaitant Bahreiną, Egiptą, Jordaniją, Kuveitą, Maroką, Katarą, Sudaną ir Jungtinius Arabų Emyratus, Jemeno Prezidento Abd-Rabbu Mansouro Hadi prašymu pradėjo karinę operaciją Jemene prieš Houthi grupuotės sukilėlius;

D.     kadangi neseniai daugiau kaip 1 200 kalinių, įskaitant „Al Kaida“ kovotojus, pabėgo iš kalėjimo Taize, nes apsaugos darbuotojai paliko savo darbo vietas ir įsivėlė į susišaudymą tarp Houthi grupuotės sukilėlių ir vietos oponentų;

E.     kadangi 2015 m. liepos 1 d. sukilėliai apšaudė raketomis Adeno gyvenamąjį rajoną; įvykio metu žuvo 31 žmogus ir daugiau kaip 100 žmonių sužeista; kadangi 2015 m. liepos 2 d. žuvo mažiausia 22 žmonės, nes Adeno uoste vyko kovos ir Sanoje buvo susprogdinti sukilėliai;

F.     kadangi tebevykstančios skirtingų nereguliariųjų pajėgų kovos, bombardavimo ir esminių paslaugų teikimo sutrikdymo humanitarinis poveikis civiliams gyventojams, ypač vaikams, artėja prie nerimą keliančio lygio, todėl ir be to sunki humanitarinė padėtis dar labiau blogėja;

G.     kadangi 15,9 mln. Jemeno gyventojų reikalinga humanitarinė pagalba; kadangi dėl šiuo metu plačiai paplitusio nesaugumo pažeidžiamiausi vaikai neturės galimybės naudotis jiems reikalingomis sveikatos priežiūros ar mitybos paslaugomis;

H.     kadangi daugiau nei 250 000 pabėgėlių, daugiausiai iš Somalio, atsidūrė šalyje ir gyvena prastomis sąlygomis Charazo stovykloje arba varginguose miestų rajonuose; kadangi, vyriausybės duomenimis, Jemene yra apie vieną milijoną Etiopijos migrantų;

I.      kadangi dėl blogėjančios saugumo padėties humanitarinės organizacijos perkėlė daugumą savo tarptautinių darbuotojų už šalies ribų; kadangi vis dar mažai organizacijų gali vykdyti veiklą Jemene ir jų veikla yra labai apribota;

J.      kadangi ginkluoto konflikto eskalavimas kelia grėsmę Jemeno kultūros paveldui; kadangi 2015 m. liepos 2 d. Pasaulio paveldo komitetas įtraukė dvi Jemeno vietoves ‒ Sanos senamiestį ir seną siena apjuostą Šibamo miestą ‒ į pasaulio paveldo objektų, kuriems gresia pavojus, sąrašą;

K.     kadangi ES nustatė ginklų embargą ir kitas tikslines sankcijas Houthi grupuotės vadui ir buvusio prezidento Ali Abdullaho Saleho sūnui; kadangi kitiems dviem Houthi grupuotės nariams, taip pat buvusiam prezidentui A. A. Salehui nuo 2014 m. gruodžio mėn. taikomi tie patys apribojimai;

L.     kadangi 2015 m. Europos Komisija skyrė 25 mln. EUR humanitarinės pagalbos finansavimo siekiant padėti gyventojams visoje šalyje, kurie kenčia dėl ypač prastos mitybos, konfliktų ir priverstinių perkėlimų;

M.    kadangi persvarstytame JT humanitarinės pagalbos prašyme reikalauta 1,6 mlrd. JAV dolerių, tačiau šiuo metu skirta tik apie 10 proc. šios sumos;

1.      yra labai susirūpinęs dėl sparčiai blogėjančios politinės, saugumo ir humanitarinės padėties Jemene; reiškia užuojautą aukų šeimoms; pabrėžia, kad ES dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą toliau remti Jemeną ir Jemeno žmones;

2.      smerkia Houthi grupuotės ir buvusiam prezidentui A. A. Salehui ištikimų karinių junginių destabilizuojančius vienašalius veiksmus ir primygtinai ragina šias pajėgas nedelsiant ir besąlygiškai liautis naudojus smurtą ir pasitraukti iš užgrobtų teritorijų; pabrėžia, kad remia teisėtas Jemeno valdžios institucijas;

3.      primygtinai ragina visas Jemeno šalis, visų pirma Houthi judėjimą, dėti pastangas siekiant dialogu ir konsultacijomis išspręsti tarpusavio nesutarimus; ragina visus regioninius subjektus konstruktyviai palaikyti ryšius su Jemeno šalimis, kad būtų sudarytos sąlygos deeskaluoti krizę ir išvengti tolesnio regioninio nestabilumo; ragina visas šalis nepulti kultūros paveldo objektų ir pastatų juos apšaudant artilerija ar vykdant oro antpuolius ir nenaudoti šių objektų kariniais tikslais;

4.      palankiai vertina tai, kad ES pakartojo esanti tvirtai įsipareigojusi ir pasiryžusi kovoti su ekstremistų ir teroristų grupuočių, pavyzdžiui, Arabijos pusiasalio „Al Kaida“ (AQAP), grėsme, ir užkirsti joms kelią toliau naudotis susidariusia padėtimi;

5.      smerkia bet kokį smurtą, bandymus ar grasinimus naudoti smurtą siekiant įbauginti asmenis, dalyvaujančius konsultacijose, kuriose tarpininkauja JT; pabrėžia, kad JT tarpininkaujamam įtraukiam politiniam dialogui turi vadovauti Jemenas, o tarpininkavimu turi būti siekiama rasti sutarimu pagrįstą Jemeno krizės politinį sprendimą vadovaujantis Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyva ir jos įgyvendinimo priemone, visapusiškos Nacionalinio dialogo konferencijos rezultatais, Taikos ir nacionalinės partnerystės susitarimu ir susijusiomis JR Saugumo Tarybos rezoliucijomis;

6.      palankiai vertina JT dedamas pastangas, visų pirma Generalinio Sekretoriaus ir Generalinio Sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene, Ženevoje surengti konsultacijas dėl Jemeno; pareiškia, kad remia specialiojo pasiuntinio dedamas pastangas;

7.      ragina Jemeno šalis be išankstinių sąlygų ir garbingai dalyvauti būsimose derybose ir įsitraukti į jas, be kita ko, išsprendžiant tarpusavio nesutarimus plėtojant dialogą ir konsultacijas, atsisakant smurto veiksmų siekiant politinių tikslų ir susilaikant nuo provokacijų ir visų vienašališkų veiksmų, kuriais siekiama pakenkti politiniam pereinamajam procesui; mano, kad tik platus politinis konsensusas, pasiektas vedant įtraukias derybas, gali tapti tvariu sprendimu, atkurti taiką ir išsaugoti Jemeno vienybę, suverenumą, nepriklausomumą ir teritorinį vientisumą;

8.      ragina paskelbti humanitarines paliaubas, kad gelbėjimo pagalba galėtų nedelsiant pasiekti Jemeno žmones; primygtinai ragina visas šalis sudaryti palankesnes sąlygas nedelsiant teikti humanitarinę pagalbą visiems Jemeno regionams, taip pat humanitarinės pagalbos teikėjams greitai, saugiai ir nekliudomai pasiekti žmones, kuriems tokios pagalbos reikia, įskaitant medicininę pagalbą;

9.      ragina visas šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, užtikrinti, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai, ir nesitaikyti tiesiogiai į civilinę infrastruktūrą, visų pirma medicinos įstaigas ir vandens sistemas, nesinaudoti civilinių pastatais kariniais tikslais, ir skubiai bendradarbiauti su JT ir humanitarinės pagalbos organizacijomis, siekiant suteikti pagalbą tiems, kuriems jos reikia; ragina atlikti nepriklausomą visų tariamų tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimą;

10.    pabrėžia, kad reikia koordinuoti humanitarinius veiksmus vadovaujant JT, ir primygtinai ragina visas šalis prisidėti prie humanitarinių poreikių patenkinimo; ragina tarptautinę bendruomenę prisidėti prie persvarstyto JT humanitarinės pagalbos prašymo;

11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika