Procedūra : 2015/2760(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0681/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0681/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0270

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 167kWORD 80k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.050v01-00
 
B8-0681/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP))  
B8‑0681/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini 2015. gada 26. marta paziņojumu par stāvokli Jemenā,

–       ņemot vērā PV/AP Federica Mogherini un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Christos Stylianides 2015. gada 1. aprīļa kopīgo paziņojumu par Jemenā notiekošo cīņu ietekmi,

–       ņemot vērā PV/AP Federica Mogherini un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Christos Stylianides 2015. gada 11. maija kopīgo paziņojumu par Jemenā ierosināto pamieru,

–       ņemot vērā PV/AP Federica Mogherini un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Christos Stylianides 2015. gada 3. jūlija kopīgo paziņojumu par krīzi Jemenā,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 20. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 2014 (2011), Nr. 2051 (2012), Nr. 2140 (2014), Nr. 2201 (2015) un Nr. 2216 (2015),

–       ņemot vērā Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes un Eiropas Savienības (GCC – EU) 2015. gada 24. maijā notikušās Apvienotās padomes un ministru 24. sanāksmes līdzpriekšsēdētāju paziņojumu;

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes 2015. gada 25. jūnija paziņojumu presei par situāciju Jemenā,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā pašreizējais konflikts Jemenā ir aptvēris 20 no 22 provincēm; tā kā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) jaunākajiem konsolidētajiem datiem laika posmā no 19. marta līdz 5. maijam ir nogalināti vismaz 1439 cilvēki un vēl 5951 cilvēks ir ievainots, daudzi no tiem ir civiliedzīvotāji; tā kā aprēķini liecina, ka kopumā valsts iekšienē ir pārvietoti vairāk nekā 300 000 cilvēku;

B.     tā kā nesenās norises rada nopietnus riskus šā reģiona stabilitātei, jo īpaši Āfrikas raga, Sarkanās jūras un plašāka Tuvo Austrumu reģiona stabilitātei.

C.     tā kā 2015. gada 26 martā Saūda Arābijas vadītā koalīcija, kurā ietilpst Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Ēģipte, Jordānija, Katara, Kuveita, Maroka un Sudāna, pēc Jemenas prezidenta Abd-Rabbu Mansour Hadi lūguma sāka Jemenā militāru operāciju pret Houthi nemierniekiem;

D.     tā kā nesen no cietuma Taizā izbēga vairāk nekā 1200 cietumnieku, tostarp Al-Qaeda kaujinieki, jo sargi pameta savus posteņus pēc tam, kad nokļuva Houthi nemiernieku un viņu vietējo pretinieku krustugunīs;

E.     tā kā 2015. gada 1. jūlijā nemiernieku raidītas raķetes trāpīja Adenas dzīvojamo māju kvartālā, nogalinot 31 cilvēku un ievainojot vairāk nekā 100; tā kā 2015. gada 2. jūlijā vismaz 22 cilvēki tika nogalināti, sākoties apšaudei Adenas ostā un pret nemierniekiem vērstā uzlidojuma laikā Sanā;

F.     tā kā humanitārā ietekme uz civiliedzīvotājiem, jo īpaši bērniem, ko rada nepārtrauktas kaujas starp dažādiem paramilitāriem grupējumiem, uzlidojumi un pārtraukumi pamatpakalpojumu nodrošināšanā, ir sasniegusi draudīgus apjomus un saasina jau tā smago humanitāro situāciju;

G.     tā kā 15,9 miljoniem cilvēku Jemenā ir nepieciešama humānā palīdzība; tā kā vismazāk aizsargātajiem bērniem, nedrošībai arvien palielinoties, nebūs pieejama tiem nepieciešamā veselības aprūpe vai ēdināšanas pakalpojumi;

H.     tā kā vairāk nekā 250 000 bēgļu, lielākoties no Somālijas, nespēj izkļūt no šīs valsts un dzīvo bīstamos apstākļos vai nu Kharaz nometnē vai arī nabadzīgos pilsētu rajonos; tā kā saskaņā ar valdības aprēķiniem, Jemenā ir izmitināts vairāk nekā viens miljons migrantu no Etiopijas;

I.      tā kā humānās palīdzības organizācijas, drošības situācijai pasliktinoties, no šīs valsts ir izvedušas lielāko daļu no saviem starptautiskajiem darbiniekiem; tā kā tikai nedaudzas organizācijas spēj darboties Jemenā un to veiktie pasākumi ir ārkārtīgi ierobežoti;

J.      tā kā šā bruņotā konflikta eskalācija apdraud Jemenas kultūras mantojumu; tā kā 2015. gada 2. jūlijā Pasaules mantojuma komiteja Apdraudētā pasaules mantojuma sarakstā iekļāva divus objektus Jemenā: Sanas vecpilsētu un mūru ieskauto Šibāmas vecpilsētu;

K.     tā kā ES ir noteikusi ieroču embargo un papildu mērķtiecīgas sankcijas pret Houthi grupējuma vadītāju un bijušā prezidenta Ali Abdullah Saleh dēlu; tā kā divi citi Houthi grupējuma dalībnieki, kā arī bijušais prezidents Ali Abdullah Saleh kopš 2014. gada decembra ir pakļauti šādiem pašiem ierobežojumiem ;

L.     tā kā Eiropas Komisija 2015. gadā humānajai palīdzībai ir piešķīrusi finansējumu EUR 25 miljonu apmērā, lai palīdzētu šīs valsts iedzīvotājiem, kuri cieš no pārtikas trūkuma, bruņotā konflikta un piespiedu pārvietošanas;

M.    tā kā ANO pārskatītajā aicinājumā sniegt humāno palīdzību ir lūgusi USD 1,6 miljardus, bet pagaidām ir piešķirti tikai 10 % no šīs summas,

1.      pauž nopietnas bažas par politiskās, drošības un humānās situācijas straujo pasliktināšanos Jemenā; izsaka dziļu līdzjūtību upuru ģimenēm; uzsver, ka ES ir atkārtoti apliecinājusi savu apņemšanos arī turpmāk sniegt atbalstu Jemenai un tās iedzīvotājiem;

2.      nosoda destabilizējošās vienpusējās darbības, ko veic Houthi grupējums un eksprezidentam Saleh lojālās militārās vienības, un mudina šos spēkus nekavējoties bez nosacījumiem pārtraukt vardarbību un atkāpties no apgabaliem, ko tie sagrābuši; apstiprina savu atbalstu Jemenas leģitīmajām iestādēm;

3.      mudina visas Jemenas puses, jo īpaši Houthi grupējumu, strādāt pie tā, lai ar dialogu un apspriedēm atrisinātu savas domstarpības; aicina visus reģionālos dalībniekus konstruktīvi sadarboties ar Jemenas pusēm, lai deeskalētu krīzi un novērstu turpmāko šā reģiona nestabilitāti; aicina visas puses atturēties no mērķtiecīgiem uzbrukumiem kultūras mantojuma objektiem un ēkām, neapšaudot tās ar lielgabaliem vai bombardējot, vai arī neizmantojot tās militāriem mērķiem;

4.      atzinīgi vērtē to, ka ES ir atkārtoti apliecinājusi savu stingro iesaisti un apņēmību vērsties pret apdraudējumu, ko rada ekstrēmistu un teroristu grupas, piemēram, Al Qaeda (AQAP) Arābijas pussalā, lai neļautu tām turpināt izmantot pašreizējo stāvokli;

5.      nosoda visus vardarbības aktus un mēģinājumus vai draudus lietot vardarbību nolūkā iebiedēt tos, kas iesaistījušies ANO vadītajās apspriedēs; uzsver, ka ANO rīkotā iekļaujošā politiskā dialoga vadītājiem jābūt pašiem jemeniešiem, lai rastu Jemenas krīzei vienprātīgu politisku risinājumu atbilstīgi GCC iniciatīvai un tās īstenošanas mehānismam, visaptverošās Nacionālā dialoga konferences rezultātiem, Miera un nacionālās partnerības nolīgumam un attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām;

6.      atzinīgi vērtē ANO, jo īpaši tās ģenerālsekretāra un ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā centienus rīkot Ženēvā konsultācijas par Jemenu; pauž atbalstu šā īpašā sūtņa centieniem;

7.      aicina Jemenas puses piedalīties turpmākajās sarunās un godprātīgi, bez jebkādiem priekšnosacījumiem iesaistīties tajās, tostarp risinot savas nesaskaņas ar dialoga un apspriežu palīdzību, noraidot vardarbības aktus politisku mērķu sasniegšanai, un atturoties no provokācijām un visām vienpusējām darbībām nolūkā kavēt politisko pāreju; uzskata, ka tikai plaša politiskā vienprātība, kas rasta iekļaujošās sarunās, var sniegt ilgtspējīgu risinājumu, atjaunot mieru un saglabāt Jemenas vienotību, suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti;

8.      aicina ievērot humanitāru pauzi, lai steidzami varētu sniegt Jemenas iedzīvotājiem tik nepieciešamo palīdzību, kas varētu glābt daudzu cilvēku dzīvības; mudina visas puses atbalstīt steidzamas humānās palīdzības piegādi visā Jemenas teritorijā, kā arī nodrošināt humānās palīdzības sniedzējiem steidzamu, drošu un netraucētu piekļuvi cilvēkiem, kuriem nepieciešama humāna palīdzība, tostarp medicīniskā palīdzība;

9.      aicina visas puses ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un atturēties no mērķtiecīgiem uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, jo īpaši medicīnas iestādēm un ūdensapgādes sistēmām, kā arī neizmantot civilās ēkas militārām vajadzībām, un steidzami sadarboties ar ANO un humānās palīdzības organizācijām, lai sniegtu atbalstu visiem, kam tas ir nepieciešams; aicina veikt neatkarīgu izmeklēšanu par visiem iespējamiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem;

10.    uzsver, ka ir nepieciešama koordinēta humānās palīdzības darbība ANO vadībā, un mudina visas valstis dot savu ieguldījumu humanitāro vajadzību apmierināšanā; aicina starptautisko kopienu dot ieguldījumu ANO pārskatītajā aicinājumā sniegt humāno palīdzību;

11.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika