Postup : 2015/2760(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0681/2015

Predkladané texty :

B8-0681/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0270

NÁVRH UZNESENIA
PDF 146kWORD 78k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.050v01-00
 
B8-0681/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Jemene (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2015/2760(RSP))  
B8‑0681/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 26. marca 2015 o situácii v Jemene,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 1. apríla 2015 o vplyve bojov v Jemene,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 11. mája 2015 o navrhovanom prímerí v Jemene,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 3. júla 2015 o kríze v Jemene,

–       so zreteľom na závery Rady o Jemene z 20. apríla 2015,

–       so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) č. 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) a 2216 (2015),

–       so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov z 24. zasadnutia spoločnej rady Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Európskej únie a zo schôdze ministrov z 24. mája 2015,

–       so zreteľom na tlačové vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 25. júna 2015 o situácii v Jemene,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže terajší konflikt v Jemene sa rozšíril na 20 z 22 guvernorátov; keďže podľa najnovších konsolidovaných údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo v období medzi 19. marcom a 5. májom zabitých najmenej 1 439 osôb a ďalších 5 951 bolo zranených, pričom mnohí z nich boli civilisti; keďže sa odhaduje, že celkový počet osôb vysídlených v rámci krajiny dosiahol vyše 300 000;

B.     keďže nedávny vývoj prináša vážne riziká pre stabilitu regiónu, a to najmä v Africkom rohu, v oblasti Červeného mora a na širšom Blízkom východe;

C.     keďže koalícia vedená Saudskou Arábiou vrátane Bahrajnu, Egypta, Jordánska, Kuvajtu, Maroka, Kataru, Sudánu a Spojených arabských emirátov začala 26. marca 2015 na žiadosť prezidenta Jemenu Abdrabbu Mansúra Hádího vojenskú operáciu v Jemene proti húthíovským povstalcom;

D.     keďže viac ako 1 200 väzňov vrátane viacerých bojovníkov al-Káidy nedávno uniklo z väzenia v meste Taiz, pretože stráže opustili svoje miesta po tom, ako sa dostali do krížovej paľby medzi húthíovskými povstalcami a miestnymi oponentmi;

E.     keďže 1. júla 2015 zasiahol raketový útok povstalcov obytnú štvrť Adenu, pričom bolo 31 ľudí zabitých a viac ako 100 zranených; keďže 2. júla 2015 bolo v bojoch zúriacich v adenskom prístave a pri bombovom útoku na povstalcov v meste Saná zabitých prinajmenšom 22 osôb;

F.     keďže humanitárny vplyv na civilné obyvateľstvo, a najmä deti, pokračujúcich bojov medzi rozličnými milíciami, bombardovania a narúšania základných služieb dosahuje alarmujúce rozmery a zhoršuje už aj tak zúfalú humanitárnu situáciu;

G.     keďže 15,9 milióna osôb v Jemene potrebuje humanitárnu pomoc; keďže vzhľadom na súčasnú všeobecne rozšírenú neistotu najzraniteľnejšie deti nebudú mať prístup k zdravotnej starostlivosti ani službám v oblasti výživy, ktoré potrebujú;

H.     keďže viac ako 250 000 utečencov, väčšinou zo Somálska, uviazlo v tejto krajine a žije v neistých podmienkach buď v tábore Charaz, alebo v chudobných mestských oblastiach; keďže na území Jemenu je podľa odhadov vlády približne jeden milión etiópskych migrantov;

I.      keďže humanitárne organizácie vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu premiestnili väčšinu medzinárodných pracovníkov mimo krajinu; keďže len málo organizácií môže naďalej v Jemene pôsobiť a ich aktivity sú výrazne obmedzené;

J.      keďže vyostrenie ozbrojených konfliktov ohrozuje kultúrne dedičstvo Jemenu; keďže 2. júla 2015 Výbor pre svetové dedičstvo zaradil dve miesta v Jemene na zoznam svetového dedičstva v ohrození: staré mesto Saná a staré ohradené mesto Šibám;

K.     keďže EÚ vyhlásila zbrojné embargo a uložila ďalšie cielené sankcie proti vodcovi húthíov a synovi bývalého prezidenta Alího Abdalláha Sáliha; keďže od decembra 2014 sa rovnaké obmedzenia vzťahujú aj na dvoch ďalších členov hnutia húthíov a na bývalého prezidenta Sáliha;

L.     keďže Európska komisia vyčlenila 25 miliónov EUR na financovanie humanitárnej pomoci v roku 2015 s cieľom pomôcť obyvateľom v celej krajine postihnutým akútnou podvýživou, konfliktami a núteným vysídľovaním;

M.    keďže v revidovanej humanitárnej výzve OSN bolo požadovaných 1,6 miliardy USD, ale iba približne 10 % z tejto sumy je v súčasnosti financovaných;

1.      je hlboko znepokojený rýchlo sa zhoršujúcou politickou, bezpečnostnou a humanitárnou situáciou v Jemene; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; zdôrazňuje, že EÚ opätovne potvrdila svoj záväzok naďalej podporovať Jemen a jemenský ľud;

2.      odsudzuje destabilizačné jednostranné akcie podniknuté skupinou húthíov a vojenskými jednotkami podporujúcimi bývalého prezidenta Sáliha a naliehavo vyzýva tieto sily, aby okamžite a bezpodmienečne prestali používať násilie a stiahli sa z území, ktoré obsadili; zdôrazňuje svoju podporu legitímnym orgánom v Jemene;

3.      naliehavo vyzýva všetky jemenské strany, najmä húthíov, aby v záujme vyriešenia svojich sporov spolupracovali prostredníctvom dialógu a konzultácií; vyzýva všetkých regionálnych aktérov, aby konštruktívne spolupracovali s jemenskými stranami s cieľom umožniť zmiernenie krízy a zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu regionálnej nestability; vyzýva všetky strany, aby upustili od zamerania sa na miesta a budovy kultúrneho dedičstva ostreľovaním alebo leteckými útokmi alebo od ich využívania na vojenské účely;

4.      víta skutočnosť, že EÚ potvrdila svoj pevný záväzok a odhodlanie riešiť hrozby zo strany extrémistických a teroristických skupín, ako je al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP), a zabrániť im v ďalšom využívaní súčasnej situácie;

5.      odsudzuje akékoľvek násilie a pokusy alebo hrozby týkajúce sa použitia násilia na zastrašovanie účastníkov konzultácií pod záštitou OSN; zdôrazňuje, že inkluzívny politický dialóg pod záštitou OSN musí byť procesom, ktorý je vedený jemenským ľudom a zameraný na konsenzuálne politické riešenie krízy v Jemene v súlade s iniciatívou Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a mechanizmom jej vykonávania, výsledkami komplexnej konferencie národného dialógu, dohodou o mieri a národnom partnerstve a príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN;

6.      víta snahu OSN, najmä generálneho tajomníka a osobitného vyslanca generálneho tajomníka pre Jemen, zvolať konzultácie o Jemene v Ženeve; vyjadruje podporu úsiliu osobitného vyslanca;

7.      vyzýva jemenské strany, aby sa zúčastňovali na budúcich rokovaniach a spolupracovali v rámci nich bez predbežných podmienok a v dobrej viere, a to aj prostredníctvom vyriešenia svojich sporov dialógom a konzultáciami, odmietania násilných činov na dosiahnutie politických cieľov a zdržania sa provokácií a akýchkoľvek jednostranných krokov, ktoré by ohrozili politický prechod; domnieva sa, že udržateľné riešenie, obnovenie mieru a zachovanie jednotnosti, zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Jemenu môže priniesť iba široký politický konsenzus prostredníctvom inkluzívnych rokovaní;

8.      požaduje pozastavenie útokov na humanitárne účely s cieľom umožniť, aby sa životu nevyhnutná pomoc okamžite dostala k jemenskému ľudu; naliehavo vyzýva všetky strany, aby uľahčili súrne potrebné dodávky humanitárnej pomoci do všetkých častí Jemenu, ako aj rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup s cieľom umožniť humanitárnym aktérom, aby sa dostali k ľuďom potrebujúcim humanitárnu pomoc vrátane lekárskej pomoci;

9.      vyzýva všetky strany, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv, zabezpečili ochranu civilistov a upustili od priameho zamerania sa na civilnú infraštruktúru, najmä zdravotnícke zariadenia a vodné systémy, a od využívania civilných budov na vojenské účely a aby urýchlene spolupracovali s OSN a organizáciami humanitárnej pomoci s cieľom poskytovať pomoc tým, ktorí ju potrebujú; požaduje nezávislé vyšetrovanie každého údajného prípadu porušovania medzinárodných ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva;

10.    zdôrazňuje potrebu koordinovanej humanitárnej činnosti pod vedením OSN a naliehavo vyzýva všetky krajiny, aby prispeli k riešeniu humanitárnych potrieb; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prispelo k revidovanej humanitárnej výzve OSN;

11.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia