Postup : 2015/2760(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0682/2015

Předložené texty :

B8-0682/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0270

NÁVRH USNESENÍ
PDF 154kWORD 89k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.051v01-00
 
B8-0682/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))


Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))  
B8-0682/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o situaci v Jemenu, zejména na prohlášení ze dne 9. června 2015 o možném obnovení rozhovorů o Jemenu pod vedením OSN v Ženevě dne 14. června, a na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 11. května 2015 o navrhovaném příměří v Jemenu,

–       s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci týkající se Jemenu, zejména na závěry ze dne 20. dubna 2015,

–       s ohledem na závěry Evropské rady o Jemenu ze dne 8. června 2015 „EU provádí sankce OSN namířené proti vůdci Hútíů a synovi bývalého prezidenta Sáliha“,

–       s ohledem na tiskové prohlášení Rady bezpečnosti ze dne 2. června 2015 o situaci v Jemenu,

–       s ohledem na Dohodu o míru a celonárodním partnerství ze dne 21. září 2014, na výsledky konference o národním dialogu ze dne 25. ledna 2014 a na iniciativu Rady pro spolupráci v Zálivu ze dne 21. listopadu 2011,

–       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Jemenu č. 2051 (2012), 2201 (2015), 2204 (2015) a 2216 (2015),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že nedávná eskalace násilí v Jemenu, vojenský zásah pod vedením Saúdské Arábie zahrnující použití kazetových bomb a pokračující politické, bezpečnostní, hospodářské a humanitární problémy, které postihují obyvatelstvo celé země, mají závažné důsledky pro region a představují hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost; vzhledem k tomu, že hlavními oběťmi nynější eskalace vojenských střetů je civilní obyvatelstvo Jemenu, které už tak čelí zoufalým životním podmínkám;

B.     vzhledem k tomu, že humanitární dopad pokračujících bojů mezi různými milicemi, bombardování a rozvrat v poskytování základních služeb na civilní obyvatelstvo dosahuje alarmujících rozměrů;

C.     vzhledem k tomu, že hlavní konflikt v Jemenu se odehrává mezi těmi, kteří jsou loajální vůči pronásledovanému prezidentovi Abd Rabú Mansúrovi Hádímu, a spojenci šíitských povstalců ze sekty Zajdíja známými jako Hútíové; vzhledem k tomu, že prezidentovi Hádímu i Hútíům se postavila síť Al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP), která ze svých pevností na jihu a jihovýchodě pořádá četné smrtící výpady; vzhledem k tomu, že Jemen je považován za dějiště širšího konfliktu, který je zřejmě zástupnou válkou mezi sunnitskými muslimskými státy, jako je Saúdská Arábie, a šíitským Íránem; vzhledem k tomu, že dne 25. března 2015 uprchl prezident Hádí do Saúdské Arábie; vzhledem k tomu, že z konfliktu těží jemenská větev Al-Káidy;

D.     vzhledem k tomu, že od 26. března 2015 v zemi vojensky působí koalice vedená Saúdskou Arábií, jejíž součástí je Bahrajn, Egypt, Jordánsko, Kuvajt, Maroko, Katar, Súdán a Spojené arabské emiráty a která podniká nálety na cíle Hútíů, čímž podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu v boji proti povstaleckým Hútíům podporovaným Íránem; vzhledem k tomu, že koalice vedená Saúdskou Arábií v Jemenu údajně používá mezinárodně zakázané kazetové bomby a že tuto skutečnost v současné době prošetřuje vysoký komisař OSN pro lidská práva;

E.     vzhledem k tomu, že podle OSN bylo od počátku bombardování pod vedením Saúdské Arábie zabito téměř 5 000 osob a dalších asi 10 000 bylo zraněno, přičemž řada z nich jsou civilisté a mezi oběti patří stovky žen a dětí;

F.     vzhledem k tomu, že dne 1. července 2015 vyhlásila OSN v Jemenu třetí, tedy nejvyšší, stupeň nouze; vzhledem k tomu, že v rámci nouzového plánu se OSN pokusí pomoci 11,7 milionu osob, které to nejvíce potřebují; vzhledem k tomu, že zdravotnický systém se údajně hroutí a že přinejmenším 160 zdravotnických zařízení bylo zavřeno kvůli nejistotě a nedostatku pohonných hmot a zásob;

G.     vzhledem k tomu, že kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v zemi přesunuly humanitární organizace většinu mezinárodních pracovníků mimo Jemen; vzhledem k tomu, že letecká a námořní blokáda brání dovozu pohonných hmot, potravin a životně důležité humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že situace, kdy je svévolně znemožněn přístup k humanitární pomoci a civilistům jsou odpírány věci nepostradatelné k jejich přežití, představuje porušení mezinárodního humanitárního práva;

H.     vzhledem k tomu, že Jemen je jednou z nejchudších zemí na Blízkém východě s vysokou mírou nezaměstnanosti, negramotnosti a chybějícími základními službami; vzhledem k tomu, že humanitární pomoc v současné době potřebuje 20 milionů osob, k nimž patří z toho přibližně 9,4 milionu jemenských dětí, více než 250 000 uprchlíků a 335 000 vnitřně vysídlených osob;

I.      vzhledem k tomu, že podle mezinárodních organizací zintenzívnila ozbrojená skupina Hútíů nábor, výcvik a bojové nasazování dětí v Jemenu, čímž porušuje mezinárodní právo; vzhledem k tomu, že podle organizace UNICEF tvoří děti až třetinu všech bojovníků v Jemenu, přičemž přinejmenším 140 z nich bylo naverbováno ve dnech v době od 26. března do 24. dubna 2015; vzhledem k tomu, že bylo potvrzeno, že v roce 2014 bylo do ozbrojených skupin naverbováno a nasazeno 156 dětí; vzhledem k tomu, že v roce 2015 se jejich počet zdvojnásobil; vzhledem k tomu, že podle organizace UNICEF byl počet zabitých dětí ke dni 16. června 2015 čtyřikrát vyšší než počet dětí zabitých v roce 2014;

J.      vzhledem k tomu, že bylo bombardováno staré město Sanʼá, které je na seznamu světového dědictví UNESCO a je symbolem tisícileté historie poznání, a starobylé město Marib, které bylo při náletu zcela zničeno; vzhledem k tomu, že se tak stalo pouze jeden týden poté, co bylo zničeno Národní muzeum ve městě Dhamar s přibližně 12 500 artefakty, které svědčí o bohatém kulturním dědictví okolního regionu; vzhledem k tomu, že konfliktem v Jemenu je zasažena řada dalších historických památek; vzhledem k tomu, že ničení archeologického a kulturního dědictví je za určitých okolností považováno za zločin proti lidskosti a za „kulturní čistku“ a že podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu je válečným zločinem;

K.     vzhledem k tomu, že nálet, který dne 30. března 2015 uskutečnila koalice vedená Saúdskou Arábií na tábor Al-Marzaq v guvernorátu Hajjah, v němž se nachází zejména vysídlené osoby, zabil nejméně 40 osob, a vzhledem k tomu, že do doby, než dorazila lékařská pomoc, dalších 29 osob zemřelo, mezi nimi ženy a děti, a přinejmenším osob bylo zraněno;

L.     vzhledem k tomu, že dne 17. června 2015 bylo několik mešit v jemenském hlavním městě Sanʼá zasaženo sérií výbuchů vyvolaných jednotkami IS/Daeše, které vedly k desítkám obětí; vzhledem k tomu, že při útocích pomocí bomb umístěných v automobilech poblíž mešit bylo usmrceno nebo zraněno nejméně 50 osob v blízkosti mešit a bylo zasaženo ústředí jemenské dominantní skupiny Hútíů v Sanʼá; vzhledem k tomu, že v Jemenu byl tento útok nejzávažnější od 20. března 2015, kdy sebevražední atentátníci během pátečních modliteb ve dvou mešitách v Sanʼá zabili nejméně 137 věřících a stovky dalších zranili, přičemž k těmto útokům se rovněž přihlásily jednotky IS/Daeš;

M.    vzhledem k tomu, že dne 15. června 2015 v souvislosti s mírovými rozhovory OSN vyzval generální tajemník OSN Pan Ki-mun k obnovení humanitární pauzy na dobu alespoň dvou týdnů během v období Ramadánu, aby bylo možné všem obyvatelům Jemenu, kteří to potřebují, poskytnout kriticky důležitou pomoc; vzhledem k tomu, že dohody přesto nebylo dosaženo; vzhledem k tomu, že dne 19. června 2015 se bojujícím jemenským stranám v rámci diplomatických jednání, která zprostředkoval zvláštní vyslanec OSN Ismaíl Ould Šejch Ahmed, nepodařilo dosáhnout dohody o příměří;

N.     vzhledem k tomu, že jemenský lid si zaslouží demokratické a jednotné orgány podle svých legitimních požadavků; vzhledem k tomu, že konflikt v Jemenu je hluboce zakořeněn v pocitech nezájmu, nerovnosti a chudoby, které zhoršují hluboké kmenové a regionální rozdíly napříč jemenskou společností;

O.     vzhledem k tomu, že v roce 2015 vyčlenilo Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) 25 milionů EUR na pomoc komunitám, které jsou po celé zemi zasaženy akutní podvýživou, konflikty a nuceným vysídlením; vzhledem k tomu, že v roce 2014 činila celková výše finančních prostředků EU poskytnutých členskými státy a Komisí na humanitární pomoc v Jemenu 100,8 milionu EUR, přičemž 33 milionů EUR poskytlo GŘ ECHO;

P.     vzhledem k tomu, že Evropská unie uvalila zbrojní embargo a další cílené sankce vůči vůdci Hútíů a synovi bývalého prezidenta Sáliha, čímž zohlednila rozhodnutí obsažené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2216 (2015) ze dne 14. dubna 2015; vzhledem k tomu, že na další dvě osoby z Jemenu se nyní vztahuje zákaz cestování a zmrazení majetku kvůli jejich činnosti ohrožující mír a stabilitu Jemenu;

Q.     vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství musí odpovídajícím způsobem reagovat na vojenské úsilí zaměřené na zmírnění utrpení civilistů, kteří uvízli v oblastech konfliktu; vzhledem k tomu, že spravedlnost a usmíření budou nezbytnou součástí opatření následujících po skončení konfliktu a budou představovat krok k vybudování inkluzivní, zastupitelské a demokratické správy; vzhledem k tomu, že nebude-li nalezeno politické řešení, bude se humanitární situace i nadále zhoršovat;

1.      vyjadřuje znepokojení nad pokračujícími boji a nad rychle se zhoršující politickou, bezpečnostní a humanitární situací v Jemenu, která s sebou nese vysoký počet obětí, likvidaci obydlí a infrastruktury a nucené vysídlování po celé zemi a vážně ohrožuje stabilitu regionu, zejména v oblasti Afrického rohu, Rudého moře a na širším Blízkém východě, neboť síť Al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP) a síly IS mohou této situace v Jemenu zneužívat; vyjadřuje hlubokou soustrast s obětmi konfliktu v Jemenu a znovu zdůrazňuje, že je odhodlán i nadále podporovat transformaci Jemenu a jemenský lid;

2.      co nejdůrazněji odsuzuje nedávnou vlnu násilí a teroristických útoků vedených Hútíi a dalšími vojenskými jednotkami věrnými bývalému prezidentovi Sálihovi, které zhoršují a dále destabilizují už tak nestabilní situaci v zemi; odsuzuje útoky na nemocnice a zdravotnická zařízení, zejména na zařízení se zvláštním statusem ochrany, a úmyslné cílení na soukromá obydlí, vzdělávací zařízení a základní infrastrukturu a jejich ničení; odsuzuje skutečnost, že strany konfliktu rekrutují a využívají děti;

3.      naléhavě žádá všechny jemenské strany, zejména na Hútíe, aby okamžitě a bezpodmínečně ukončily násilí, bezpečně propustily všechny politické vězně, osoby v domácím vězení nebo svévolně zadržované osoby a aby přestaly rekrutovat a využívat děti;

4.      naléhavě žádá všechny strany, aby v souladu se zásadami nestrannosti, neutrality a nezávislosti dodržovaly mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv a aby umožnily poskytnutí akutní humanitární pomoci a rychlý, bezpečný a neomezený přístup humanitárních subjektů k osobám, které potřebují humanitární pomoc, včetně zdravotnické pomoci;

5.      podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN Ismaíla Oulda Šejcha Ahmeda a naléhavě vyzývá všechny strany k uzavření dohody o místních příměřích, k odvolání ozbrojených skupin z měst a k nalezení cesty ke komplexnímu a trvalému příměří v celé zemi;

6.      vyjadřuje politování nad tím, že mírové rozhovory zprostředkované OSN nepřinesly dohodu, a naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby v dobré víře vytvořily podmínky pro co nejrychlejší a bezpodmínečné obnovení politických konzultací za účasti OSN; zdůrazňuje, že zajistit udržitelné řešení, obnovit mír a zachovat jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Jemenu může pouze široký politický konsenzus dosažený prostřednictvím inkluzivních jednání.

7.      zdůrazňuje význam jemenské transformace skrze úplné provedení rámce Dohody o míru a celonárodním partnerství, včetně její přílohy o bezpečnosti, výsledků konference o národním dialogu a iniciativy a prováděcího mechanismu Rady pro spolupráci v Zálivu;

8.      žádá všechny strany, aby jako prvořadou odpovědnost v první řadě zajistily ochranu civilistů, aby v průběhu konfliktu chránily kulturní dědictví a aby zamezily přímému cílení na civilní infrastrukturu, zejména na zdravotnická zařízení a na systémy zásobování vodou, a využívání civilních budov k vojenským účelům;

9.      vítá pokrok, jehož bylo dosaženo ve Výboru pro vypracování ústavy, a žádá všechny členy výboru, aby vypracovali inkluzivní, transparentní ústavu, která naplní legitimní požadavky jemenského lidu a zohlední výsledky konference o národním dialogu, a aby uspořádali referendum o návrhu ústavy a včasné všeobecné volby, a zabránili tak dalšímu zhoršování humanitární a bezpečnostní situace v Jemenu;

10.    připomíná své znepokojení nad tím, že hospodářská obnova v Jemenu postupuje pomalu, a naléhavě vyzývá všechny politické činitele, aby provedli tolik potřebné hospodářské a politické reformy, zapojili se do boje s korupcí ve veřejné správě a zlepšili životní podmínky jemenského lidu; podotýká, že jakýkoli plán reforem by měl vycházet z dlouhodobého přístupu zaměřeného na řešení strukturálních problémů a stejně tak z přístupu krátkodobého, který bude řešit bezodkladné záležitosti ovlivňující každodenní život jemenského lidu;

11.    požaduje nezávislé vyšetření všech případů údajného porušení mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, zdůrazňuje nutnost koordinované humanitární činnosti pod vedením OSN a naléhavě vyzývá všechny země, aby přispěly k řešení humanitárních potřeb;

12.    naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií, aby přestala používat zakázané kazetové bomby, které mají ničivé důsledky pro civilní obyvatelstvo, a aby ratifikovala Úmluvu o kazetové munici, jež jejich používání zakazuje;

13.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Jemenu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a všem stranám, které se účastní konfliktu v Jemenu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí