Διαδικασία : 2015/2760(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0682/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0682/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0270

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 171kWORD 98k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.051v01-00
 
B8-0682/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2015/2760(RSP))


Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2015/2760(RSP))  
B8-0682/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Υεμένη,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) Federica Mogherini για την Υεμένη, και ιδίως τη δήλωση της 9ης Ιουνίου 2015 για την πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη στη Γενεύη στις 14 Ιουνίου, καθώς και την κοινή δήλωση της ΑΕ/ΥΕ και του αρμοδίου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Διαχείριση Κρίσεων Επιτρόπου, Χρήστου Στυλιανίδη, της 11ης Μαΐου 2015, για την προτεινόμενη ανακωχή στην Υεμένη,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τα συμπεράσματα της 20ής Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 με θέμα «Υεμένη: Η ΕΕ εφαρμόζει τις κυρώσεις των ΗΕ εις βάρος αρχηγού των Χούδι και του γιου του πρώην Προέδρου Saleh»

–       έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας, της 2ας Ιουνίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Ειρήνης και Εθνικής Σύμπραξης, της 21ης Σεπτεμβρίου 2014, τα Αποτελέσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου, της 25ης Ιανουαρίου 2014, και την Πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, της 21ης Νοεμβρίου 2011,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 2051 (2012), 2201 (2015), 2204 (2015) και 2216 (2015) για την Υεμένη,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στην Υεμένη, η στρατιωτική παρέμβαση δυνάμεων καθοδηγούμενων από τη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων και με τη χρήση βομβών θρυμματισμού, και οι συνεχιζόμενες προκλήσεις στους τομείς της πολιτικής, της ασφάλειας, της οικονομίας και της ανθρωπιστικής κατάστασης, οι οποίες επηρεάζουν τον πληθυσμό ολόκληρης της χώρας, επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή και συνιστούν απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άμαχος πληθυσμός της Υεμένης, ο οποίος ήδη διαβιώνει σε ολέθριες συνθήκες, αποτελεί το κύριο θύμα της τρέχουσας στρατιωτικής κλιμάκωσης·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανθρωπιστικός αντίκτυπος των συνεχιζόμενων συγκρούσεων ανάμεσα στις διάφορες πολιτοφυλακές, των βομβαρδισμών και της διακοπής της παροχής βασικών υπηρεσιών στον άμαχο πληθυσμό έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική σύγκρουση που εκτυλίσσεται στην Υεμένη είναι μεταξύ του πολιορκούμενου Προέδρου Abd-Rabbu Mansour Hadi και των προσκείμενων στους αντάρτες Zaidi Shia, οι οποίοι είναι γνωστοί ως Χούδι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Hadi και οι Χούδι αντιμετωπίζουν την αντίσταση της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο, η οποία έχει εξαπολύσει πολυάριθμες θανάσιμες επιθέσεις από τα νότια και νοτιοανατολικά προπύργιά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη θεωρείται το παρασκήνιο στο οποίο εκτυλίσσεται μια ευρύτερη σύγκρουση, η οποία φαίνεται να συνιστά πόλεμο μέσω τρίτων μεταξύ ισλαμικών σουνιτικών κρατών, όπως η Σαουδική Αραβία, αφενός, και του σιιτικού Ιράν, αφετέρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαρτίου 2015, ο Πρόεδρος Hadi διέφυγε στη Σαουδική Αραβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στην Υεμένη ωφελείται από αυτή τη σύγκρουση·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 26 Μαρτίου 2015, ένας καθοδηγούμενος από τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός, ο οποίος απαρτίζεται από το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μαρόκο, το Κατάρ, το Σουδάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πραγματοποιεί στρατιωτικές επεμβάσεις στη χώρα και εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων εντός των περιοχών των Χούδι, και με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη μάχη κατά των ανταρτών των Χούδι που λαμβάνουν υποστήριξη από το Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες ότι ο καθοδηγούμενος από τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός χρησιμοποιεί στην Υεμένη βόμβες θρυμματισμού, η χρήση των οποίων έχει απαγορευτεί σε διεθνές επίπεδο, και ότι επί του παρόντος ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα διερευνά το θέμα αυτό·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από την έναρξη της βομβιστικής εκστρατείας των δυνάμεων των οποίων ηγείται η Σαουδική Αραβία, περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 10.000 έχουν τραυματιστεί, πολλοί από τους οποίους ήταν άμαχοι, ενώ ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Ιουλίου 2015, ο ΟΗΕ κήρυξε την Υεμένη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επιπέδου τρία, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ο ΟΗΕ θα προσπαθήσει να παράσχει βοήθεια στα 11,7 εκατομμύρια άτομα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι φημολογείται ότι το σύστημα υγείας διατρέχει κίνδυνο «άμεσης κατάρρευσης», με κλείσιμο τουλάχιστον 160 εγκαταστάσεων υγείας, λόγω ανασφάλειας, έλλειψης καυσίμων και προμηθειών·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν μεταφέρει εκτός Υεμένης το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς προσωπικού τους, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εναέριος και ναυτικός αποκλεισμός περιορίζει τις εισαγωγές καυσίμων και τροφίμων, καθώς και της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυθαίρετη απαγόρευση της πρόσβασης στις ανθρωπιστικές οργανώσεις και η στέρηση απαραίτητων για την επιβίωση αγαθών από τους αμάχους συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Μέσης Ανατολής, με υψηλά ποσοστά ανεργίας και αναλφαβητισμού, και με ελλείψεις στις βασικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη στιγμή, 20 εκατομμύρια άτομα έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ των οποίων 9,4 εκατομμύρια παιδιά της Υεμένης, περισσότεροι από 250.000 πρόσφυγες και περίπου 335.000 εσωτερικά εκτοπισθέντα άτομα·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, η ένοπλη ομάδα των Χούδι έχει εντείνει τις δραστηριότητες στρατολόγησης, εκπαίδευσης και χρησιμοποίησης παιδιών στην Υεμένη, προβαίνοντας, με τον τρόπο αυτό, σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, τα παιδιά αποτελούν έως και το ένα τρίτο του συνόλου των μαχητών στην Υεμένη, και ότι τουλάχιστον 140 από αυτά στρατολογήθηκαν μόνο από τις 26 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιβεβαιωθεί η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση 156 παιδιών σε ένοπλες ομάδες το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το 2015, ο αριθμός αυτός έχει ήδη διπλασιαστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, έως τις 16 Ιουνίου 2015, ο αριθμός των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερος από το 2014·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη τον βομβαρδισμό της παλιάς πόλης της Σαναά, η οποία αποτελεί τοποθεσία παγκόσμιας κληρονομιάς και σύμβολο αιώνων γνώσης, και της πόλης Μαρίμπ, καθώς και την ολοσχερή καταστροφή της τελευταίας από αεροπορική επιδρομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή αυτή έλαβε χώρα μόλις μία εβδομάδα μετά την καταστροφή του Εθνικού Μουσείου της Νταμάρ, το οποίο φιλοξενούσε περίπου 12.500 έργα τέχνης τα οποία μαρτυρούσαν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της γύρω περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ιστορικοί χώροι υφίστανται παράπλευρες ζημίες λόγω των ένοπλων συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις καταστροφής της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν θεωρηθεί, υπό ορισμένες συνθήκες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και «πολιτισμική κάθαρση» και ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε ο υπό σαουδαραβική καθοδήγηση συνασπισμός στον καταυλισμό Al-Marzaq της Hajjah, στον οποίο φιλοξενούνται κυρίως εκτοπισθέντες, στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 40 ανθρώπων, καθώς και ότι 29 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, ήταν ήδη νεκροί όταν έφτασε το ιατρικό προσωπικό, και ότι τουλάχιστον 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σειρά εκρήξεων που προκάλεσε το ISIS/Daesh στις 17 Ιουνίου 2015 προκάλεσε καταστροφές σε τζαμιά της Σαναά, της πρωτεύουσας της Υεμένης, προκαλώντας δεκάδες απώλειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι βομβιστικές επιθέσεις σε παγιδευμένα αυτοκίνητα κοντά σε τζαμιά στοίχισαν τη ζωή ή τραυμάτισαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, και προκάλεσαν καταστροφές στο στρατηγείο της ομάδας των Χούδι, της κυρίαρχης ομάδας της Υεμένης, στη Σαναά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίθεση αυτή είναι η σοβαρότερη από τις επιθέσεις αυτού του είδους που έχουν λάβει χώρα στην Υεμένη μετά την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 137 πιστών και τραυμάτισε εκατοντάδες ακόμα κατά τη διάρκεια των προσευχών της Παρασκευής σε δύο τζαμιά της Σαναά, στις 20 Μαρτίου 2015, κατά τη διάρκεια επιθέσεων για τις οποίες επίσης ανέλαβε την ευθύνη το ISIS/Daesh·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουνίου 2015, εν όψει των ειρηνευτικών συνομιλιών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν ζήτησε νέα ανθρωπιστική ανακωχή για τουλάχιστον δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου, ώστε να είναι δυνατή η παροχή της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες της Υεμένης που την έχουν ανάγκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιουνίου 2015, οι αντιμαχόμενες πλευρές της Υεμένης απέτυχαν στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών κατά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Ismail Ould Cheikh Ahmed·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Υεμένης αξίζει να έχει δημοκρατικά και ενωτικά θεσμικά όργανα, τα οποία ανταποκρίνονται στις θεμιτές προσδοκίες του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση που εκτυλίσσεται στην Υεμένη είναι βαθιά ριζωμένη σε αισθήματα παραμέλησης, ανισότητας και φτώχειας, τα οποία έχουν επιδεινώσει τις βαθιές διαφορές μεταξύ των φυλών και των περιφερειών που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της Υεμένης·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) διέθεσε 25 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη κοινοτήτων της χώρας που έχουν πληγεί από τον υποσιτισμό, τις συγκρούσεις και τον αναγκαστικό εκτοπισμό τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ, από συνεισφορές των κρατών μελών και της Επιτροπής, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη ανήλθε στα 100,8 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 33 εκατομμύρια προήλθαν από την ECHO·

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει εμπάργκο όπλων και περαιτέρω στοχευμένες κυρώσεις κατά του ηγέτη των Χούδι και του γιου του πρώην Προέδρου Saleh, ενέργειες που αντικατοπτρίζουν την απόφαση που ελήφθη στο ψήφισμα 2216 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 14ης Απριλίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβλήθηκε ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε δύο ακόμη άτομα λόγω των ενεργειών τους κατά της ειρήνης και της σταθερότητας στην Υεμένη·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ανταποκριθεί ανάλογα στις στρατιωτικές προσπάθειες, με στόχο την ελάφρυνση των δεινών που υφίστανται οι άμαχοι που έχουν παγιδευτεί στις συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη και η συμφιλίωση είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των μέτρων που θα ληφθούν μετά το πέρας των συγκρούσεων και ως ένα βήμα προς την οικοδόμηση μιας αντιπροσωπευτικής, δημοκρατικής διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται αν δεν εξευρεθεί πολιτική λύση·

1.      εκφράζει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες μάχες και την ταχεία επιδείνωση της πολιτικής και ανθρωπιστικής κατάστασης της Υεμένης, καθώς και της κατάστασης της χώρας στον τομέα της ασφάλειας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό απωλειών και καταστροφή οικιών και υποδομών, καθώς και αναγκαστικό εκτοπισμό πολιτών ολόκληρης της χώρας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής, και ιδίως της περιοχής του Κέρατος της Αφρικής, της Ερυθράς Θάλασσας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, καθώς και κίνδυνο που σχετίζεται με την ικανότητα της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) και του ISIS να επωφελούνται από την κατάσταση στην Υεμένη· εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τα θύματα των συγκρούσεων της Υεμένης και επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή του να συνεχίσει να στηρίζει τη μετάβαση της Υεμένης και του λαού της·

2.      καταδικάζει απερίφραστα το πρόσφατο κύμα βίας και τρομοκρατικών επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Χούδι και άλλες στρατιωτικές μονάδες που πρόσκεινται στον πρώην Πρόεδρο Saleh, οι οποίες επιδεινώνουν και αποσταθεροποιούν την ήδη εύθραυστη κατάσταση της χώρας· καταδικάζει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις, ειδικά τις εγκαταστάσεις που προστατεύονται από ειδικό καθεστώς, καθώς και την εσκεμμένη στόχευση και καταστροφή ιδιωτικών οικιών, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και βασικών υποδομών· καταδικάζει τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών από τα συγκρουόμενα μέρη·

3.      ζητεί από όλους τους παράγοντες της Υεμένης, και ιδίως τους Χούδι, να θέσουν άμεσο και άνευ όρων τέλος στη βία, να απελευθερώσουν με ασφαλή τρόπο όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και τα άτομα που τελούν υπό κατ' οίκον περιορισμό ή αυθαίρετη κράτηση, καθώς και να διακόψουν τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών·

4.      καλεί όλους τους παράγοντες να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να διευκολύνουν την έγκαιρη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και την ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των φορέων της ανθρωπιστικής βοήθειας στους ανθρώπους που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες, όπως ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας·

5.      στηρίζει τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Ismail Ould Cheikh Ahmed και ζητεί από όλους τους παράγοντες να συνάψουν συμφωνία για τοπικές καταπαύσεις των εχθροπραξιών, με την απόσυρση των ενόπλων ομάδων από τις πόλεις, καθώς και για μια πορεία προς την ολοκληρωτική και διαρκή κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλη τη χώρα·

6.      εκφράζει τη λύπη του για τη μη επίτευξη συμφωνίας κατόπιν των ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ και καλεί όλους τους ενδιαφερομένους φορείς να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την επιστροφή στις πολιτικές διαβουλεύσεις του ΟΗΕ το συντομότερο δυνατό, χωρίς προκαταλήψεις και καλή τη πίστει· τονίζει ότι η ΕΕ θεωρεί ότι μόνο η ευρεία πολιτική συναίνεση μέσω διαπραγματεύσεων χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να δώσει βιώσιμη λύση, να αποκαταστήσει την ειρήνη και να διατηρήσει την ενότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης·

7.      υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης της Υεμένης μέσω της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου που προβλέπουν η Συμφωνία για την Ειρήνη και την Εθνική Σύμπραξη, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος που αφορά την ασφάλεια, τα Αποτελέσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου και η Πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Εκτελεστικού Μηχανισμού·

8.      καλεί όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων, η οποία αποτελεί πρωταρχική ευθύνη τους, και να προστατεύσουν την πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, αποφεύγοντας την άμεση στόχευση των μη στρατιωτικών υποδομών, και ιδίως των ιατρικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων ύδρευσης, καθώς και τη χρήση μη στρατιωτικών κτιρίων για στρατιωτικούς σκοπούς·

9.      επιδοκιμάζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην επιτροπή σύνταξης Συντάγματος και καλεί τα μέλη της επιτροπής να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο και διαφανές Σύνταγμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις θεμιτές επιδιώξεις του λαού της Υεμένης και θα αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου, καθώς και να διεξάγουν δημοψήφισμα επί του σχεδίου του Συντάγματος και έγκαιρες γενικές εκλογές, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης της Υεμένης και της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας·

10.    επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τον αργό ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης της Υεμένης και καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να συμμετάσχουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης του λαού της Υεμένης· σημειώνει ότι το πλάνο μεταρρυθμίσεων πρέπει να βασίζεται τόσο σε μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δυσλειτουργιών όσο και σε βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των πιεστικών ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή του λαού της Υεμένης·

11.    ζητεί να πραγματοποιηθεί μια ανεξάρτητη έρευνα των εικαζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, και ζητεί από όλες τις χώρες να συμβάλουν στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών·

12.    ζητεί από τον καθοδηγούμενο από τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό να διακόψει τη χρήση των απαγορευμένων βομβών θρυμματισμού, οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς τους αμάχους, και να επικυρώσει τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά θρυμματισμού, η οποία απαγορεύει τη χρήση τους·

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το Συμβούλιο Αντιπροσώπων της Υεμένης, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και σε όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στις συγκρούσεις της Υεμένης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου