Menettely : 2015/2760(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0682/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0682/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0270

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 144kWORD 76k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.051v01-00
 
B8-0682/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))


Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))  
B8‑0682/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin Jemenistä antamat julkilausumat, erityisesti 9. kesäkuuta 2015 annetun julkilausuman YK:n johdolla käytävien Jemeniä koskevien neuvottelujen mahdollisesta uudelleenkäynnistämisestä Genevessä 14. kesäkuuta sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 11. toukokuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman ehdotetusta aselevosta Jemenissä,

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Jemenistä ja erityisesti 20. huhtikuuta 2015 annetut päätelmät,

–       ottaa huomioon Eurooppa‑neuvoston 8. kesäkuuta 2015 antamat päätelmät aiheesta ”Jemen: EU panee täytäntöön YK:n pakotteet huthijohtajaa ja entisen presidentin Salehin poikaa vastaan”,

–       ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2015 annetun YK:n turvallisuusneuvoston lehdistötiedotteen Jemenin tilanteesta,

–       ottaa huomioon 21. syyskuuta 2014 tehdyn rauhaa ja kansallista kumppanuutta koskevan sopimuksen, 25. tammikuuta 2014 järjestetyn kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulokset ja 21. marraskuuta 2011 hyväksytyn Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston Jemenistä antamat päätöslauselmat 2051 (2012), 2201 (2015), 2204 (2015) ja 2216 (2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     panee merkille väkivallan kiihtymisen Jemenissä viime aikoina, Saudi-Arabian johtaman koalition sotilaallisen väliintulon ja rypälepommien käytön sekä jatkuvat poliittiset, taloudelliset, humanitaariset ja turvallisuushaasteet, jotka vaikuttavat koko maan väestöön, ja toteaa, että kyseisillä tapahtumilla on vakavia seurauksia alueelle ja ne muodostavat uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle; panee merkille, että nykyisistä sotatoimista kärsii ennen kaikkea Jemenin siviiliväestö, jonka elinolot ovat jo ennestään kurjat;

B.     ottaa huomioon puolisotilaallisten joukkojen keskinäisten taistelujen, pommitusten ja keskeisten palvelujen keskeytymisen humanitaariset vaikutukset siviiliväestöön ja toteaa, että nämä vaikutukset ovat saavuttamassa hälyttävät mittasuhteet;

C.     ottaa huomioon, että Jemenin keskeisessä konfliktissa vastakkain ovat maanpakoon ajettu presidentti Abd Rabbihi Mansur Hadi ja šiiamuslimien zaidilaiseen lahkoon kuuluvat huthikapinalliset; ottaa huomioon, että presidentti Hadilla ja huthikapinallisilla on vastassaan Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP), joka on tehnyt kuolonuhreja vaatineita iskuja tukikohdistaan maan etelä- ja kaakkoisosissa; ottaa huomioon, että Jemen on joutunut laajemman konfliktin näyttämöksi, ja Jemenin konflikti vaikuttaa sijaissodalta sunnimuslimivaltioiden, kuten Saudi-Arabian, ja šiialaisen Iranin välillä; ottaa huomioon, että presidentti Hadi pakeni Saudi-Arabiaan 25. maaliskuuta 2015; ottaa huomioon, että al-Qaidan Jemenin‑siipi hyötyy konfliktista;

D.     toteaa, että Saudi-Arabian johtama koalitio, johon kuuluvat Bahrain, Egypti, Jordania, Kuwait, Marokko, Qatar, Sudan ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, jatkaa 26. maaliskuuta 2015 käynnistettyä sotilaallista väliintuloaan ja tekee ilmaiskuja huthikapinallisten kohteisiin ja tukee näin kansainvälisesti tunnustettua Jemenin hallitusta sen taistelussa Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtaman koalition kerrotaan käyttävän Jemenissä kansainvälisesti kiellettyjä rypälepommeja, ja toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu tutkii asiaa parhaillaan;

E.     ottaa huomioon, että YK:n mukaan lähes 5 000 ihmistä on saanut surmansa ja noin 10 000 haavoittunut sen jälkeen, kun Saudi-Arabian johtamat pommitukset alkoivat, ja toteaa, että uhrien joukossa on paljon siviilejä, myös satoja naisia ja lapsia;

F.     ottaa huomioon, että YK julisti Jemeniin korkeimman eli kolmannen asteen hätätilan 1. heinäkuuta 2015; ottaa huomioon, että YK yrittää saavuttaa hätäsuunnitelmallaan 11,7 miljoonaa suurimmassa avuntarpeessa olevaa ihmistä; ottaa huomioon, että maan terveydenhoitojärjestelmän kerrotaan olevan romahtamaisillaan ja ainakin 160 terveysasemaa on suljettu turvattomuuden sekä polttoaine- ja tarvikepulan vuoksi;

G.     ottaa huomioon, että humanitaariset järjestöt ovat siirtäneet useimmat kansainväliset työntekijänsä Jemenin ulkopuolelle maan turvallisuustilanteen heikkenemisen vuoksi; ottaa huomioon, että ilma- ja merisaarto rajoittavat polttoaineen tuontia ja elintarviketoimituksia sekä elintärkeän humanitaarisen avun toimittamista; toteaa, että humanitaaristen avustustoimitusten estäminen mielivaltaisesti ja elintärkeiden tarvikkeiden epääminen siviileiltä on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

H.     toteaa, että Jemen on yksi Lähi-idän köyhimmistä maista ja maan työttömyys- ja lukutaidottomuusaste ovat korkeat ja peruspalvelut puuttuvat; ottaa huomioon, että humanitaarista apua tarvitsee tällä hetkellä 20 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on 9,4 miljoonaa jemeniläislasta, yli 250 000 pakolaista ja 335 000 maan sisällä siirtymään joutunutta ihmistä;

I.      panee merkille, että kansainvälisten järjestöjen mukaan aseellinen huthikapinallisten ryhmä on lisännyt lapsisotilaiden värväystä, koulutusta ja lähettämistä taisteluihin, ja toteaa sen rikkovan näin kansainvälistä oikeutta; panee merkille, että Unicefin mukaan lapsisotilaiden osuus on jopa kolmannes kaikista taistelijoista Jemenissä ja että yksin 26. maaliskuuta ja 24. huhtikuuta 2015 välisenä aikana on värvätty ainakin 140 lapsisotilasta; ottaa huomioon vahvistetut tiedot, että vuonna 2014 aseelliset ryhmät värväsivät ja lähettivät taisteluihin ainakin 156 lasta; ottaa huomioon, että vuoden 2015 luku on jo nyt kaksinkertainen; ottaa huomioon, että Unicefin mukaan 16. kesäkuuta 2015 mennessä surmansa saaneiden lasten määrä oli nelinkertainen vuoteen 2014 verrattuna;

J.      panee merkille, että Sanaan vanhaakaupunkia, joka on maailmanperintökohde ja symboloi monituhatvuotista tietämystä, ja muinaista Maribin kaupunkia pommitettiin ja Marib tuhoutui täysin ilmaiskussa; toteaa, että kaupungin tuho tapahtui vain viikko sen jälkeen, kun Dhamarissa sijaitseva kansallismuseo, jonka kokoelmiin kuului noin 12 500 ympäröivän alueen rikkaasta kulttuuriperinnöstä kertovaa esinettä, oli tuhottu; panee merkille, että muille historiallisille kohteille aiheutuu oheisvahinkoja Jemenin aseellisesta konfliktista; ottaa huomioon, että arkeologisen ja kulttuuriperinnön tuhoaminen on katsottu tietyissä olosuhteissa rikokseksi ihmisyyttä vastaan ja ”kulttuuriseksi puhdistukseksi” ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön mukaan se on sotarikos;

K.     ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtaman koalition 30. maaliskuuta 2015 tekemässä ilmaiskussa al-Marzakin leirille Hajjahissa, jonka asukkaista pääosa oli maan sisällä siirtymään joutuneita ihmisiä, sai surmansa ainakin 40 ihmistä ja että 29 ihmistä, joiden joukossa oli naisia ja lapsia, oli kuollut, ennen kuin heille saatiin lääkinnällistä apua, ja haavoittuneita oli ainakin 200;

L.     ottaa huomioon, että IS:n/Da’eshin Jemenin pääkaupungissa Sanaassa 17. kesäkuuta 2015 aiheuttamissa räjähdyksissä vaurioitui useita moskeijoita ja ne vaativat kymmeniä siviiliuhreja; ottaa huomioon, että moskeijoiden läheisyydessä tehdyissä autopommi-iskuissa kuoli tai haavoittui ainakin 50 ihmistä ja Jemenin hallitsevan huthikapinallisten ryhmän päämaja Sanaassa kärsi vaurioita; ottaa huomioon, että kyseessä on tuhoisin autopommi-isku Jemenissä sen jälkeen, kun itsemurhapommittajat tappoivat ainakin 137 uskonnonharjoittajaa ja haavoittivat satoja perjantain yhteisrukouksessa kahdessa moskeijassa Sanaassa 20. maaliskuuta 2015 iskuissa, joiden tekijäksi IS/Da’esh on ilmoittautunut;

M.    ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vaati YK:n rauhanneuvottelujen johdosta 15. kesäkuuta 2015 uutta humanitaarista taukoa ja taistelujen keskeyttämistä ainakin kahdeksi viikoksi ramadanin aikana, jotta kaikille apua tarvitseville jemeniläisille voitaisiin toimittaa kriittistä apua; panee merkille, että asiasta ei kuitenkaan päästy sopimukseen; ottaa huomioon, että Jemenin taistelevat osapuolet eivät saaneet aikaan tulitaukosopimusta YK:n erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin käynnistämissä diplomaattisissa neuvotteluissa 19. kesäkuuta 2015;

N.     katsoo, että Jemenin kansa ansaitsee oikeutettuja vaatimuksiaan vastaavat demokraattiset ja yhtenäiset instituutiot; ottaa huomioon, että Jemenin konfliktin juuret ovat syvällä laiminlyödyksi tulemisen, epätasa-arvon ja köyhyyden kokemuksissa, jotka ovat kärjistäneet entisestään heimojen ja alueiden välisiä jakolinjoja, jotka jakavat Jemenin koko yhteiskuntaa;

O.     pitää ilahduttavana, että Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO) on vuonna 2015 myöntänyt 25 miljoonaa euroa humanitaarisen avun rahoitukseen avustaakseen akuutista aliravitsemuksesta, konfliktista ja väestön pakkosiirrosta kärsiviä yhteisöjä koko maassa; ottaa huomioon, että vuonna 2014 EU:n kokonaisrahoitus (eli jäsenvaltioiden ja komission) Jemenin humanitaariseen apuun oli yhteensä 100,8 miljoonaa euroa ja tästä 33 miljoonaa euroa tuli ECHOlta;

P.     ottaa huomioon, että Euroopan unioni on määrännyt aseidenvientikiellon sekä kohdennettuja lisäpakotteita huthikapinallisten johtajalle ja entisen presidentin Salehin pojalle, mikä vastaa 14. huhtikuuta 2015 annetussa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2216 (2015) tehtyjä päätöksiä; ottaa huomioon, että kahdelle muulle Jemenin kansalaiselle on heidän toteuttamiensa, Jemenin rauhaa ja vakautta horjuttavien toimien johdosta määrätty matkustuskielto ja heidän omaisuutensa on jäädytetty;

Q.     katsoo, että kansainvälisen yhteisön on vastattava sotilastoimiin oikeasuhteisesti niin, että pyritään lievittämään konfliktin keskelle jääneiden siviilien kärsimyksiä; toteaa, että oikeutta ja sovintoa tarvitaan konfliktin jälkeisen ajan toimissa ja askeleena kohti osallistavaa, edustuksellista ja demokraattista hallintoa; toteaa, että humanitaarinen tilanne huononee entisestään, jos poliittista ratkaisua ei saada aikaan;

1.      on huolissaan jatkuvista taisteluista ja nopeasti heikkenevästä poliittisesta, humanitaarisesta ja turvallisuustilanteesta Jemenissä ja toteaa, että tilanne vaatii paljon siviiliuhreja ja tuhoaa koteja ja infrastruktuuria ja pakottaa väestöryhmiä siirtymään eri puolilla maata, ja pitää tätä vakavana uhkana alueen ja erityisesti Afrikan sarven, Punaisenmeren ja laajemman Lähi-idän alueen vakaudelle, sillä Arabian niemimaan al‑Qaida (AQAP) ja Da’esh voivat hyötyä Jemenin tilanteesta; ilmaisee syvän myötätuntonsa Jemenin konfliktin uhreille ja vakuuttaa olevansa lujasti sitoutunut tukemaan jatkossakin Jemenin siirtymää ja Jemenin kansaa;

2.      tuomitsee mitä jyrkimmin viimeaikaisen väkivallan ja terrori-iskujen aallon, johon entiselle presidentille Salehille uskolliset huthikapinalliset ja muut sotilasyksiköt ovat syyllistyneet, ja toteaa, että iskut heikentävät ja epävakauttavat maan jo ennestään epävakaata tilannetta; tuomitsee sairaaloihin ja terveysasemille, erityisesti suojelustatuksella varustettuihin sairaaloihin ja terveysasemille, tehdyt iskut sekä iskujen kohdentamisen tarkoituksella yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin ja perusinfrastruktuuriin sekä näiden tahallisen tuhoamisen; tuomitsee sen, että konfliktin osapuolet värväävät ja käyttävät lapsisotilaita;

3.      kehottaa kaikkia jemeniläisiä osapuolia, erityisesti huthikapinallisia, lopettamaan väkivallan välittömästi ja ehdoitta, vapauttamaan turvallisesti kaikki poliittiset vangit sekä kaikki kotiarestissa olevat tai mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt sekä lopettamaan lapsisotilaiden värväyksen ja käytön;

4.      kehottaa kaikkia osapuolia toimimaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti ja mahdollistamaan kiireellisen humanitaarisen avun toimitukset sekä takaamaan nopean, turvallisen ja esteettömän pääsyn paikalle, jotta humanitaarisen avun toimittajat pääsevät hädässä olevien ihmisten ja myös lääkinnällistä apua tarvitsevien luo, puolueettomuuden, neutraaliuden ja riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti;

5.      tukee YK:n Jemenin-erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin pyrkimyksiä ja kehottaa kaikkia osapuolia pääsemään sopimukseen paikallisista tulitauoista ja vetämään aseelliset ryhmät kaupungeista ja valmistelemaan näin tietä kattavan ja pysyvän tulitauon aikaansaamiselle koko maassa;

6.      pitää valitettavana, että YK:n tukemat rauhanneuvottelut päättyivät tuloksettomina, ja kehottaa kaikkia sidosryhmiä luomaan edellytykset sille, että YK:n johdolla käytävät osallistavat poliittiset neuvottelut voidaan käynnistää mahdollisimman pian uudelleen ilman ennakkoehtoja ja vilpittömässä mielessä; korostaa, että vain laajapohjainen, osallistavilla neuvotteluilla aikaansaatu poliittinen konsensus voi tarjota kestävän ratkaisun, palauttaa rauhan ja säilyttää Jemenin yhtenäisyyden, suvereniteetin, itsenäisyyden sekä alueellisen koskemattomuuden;

7.      korostaa, että Jemenin siirtymä on toteutettava siten, että pannaan kaikilta osin täytäntöön rauhaa ja kansallista kumppanuutta koskevan sopimuksen, sopimuksen turvallisuusliite mukaan luettuna, kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulosten sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen ja sen täytäntöönpanomekanismin tarjoama kehys;

8.      kehottaa kaikkia osapuolia varmistamaan siviilien suojelun, sillä se on niiden ensisijainen velvollisuus, ja suojelemaan konfliktin aikana kulttuuriperintöä välttämällä kohdistamasta iskuja suoraan siviili-infrastruktuuriin, erityisesti terveysasemille ja vesijärjestelmiin, sekä käyttämästä siviilirakennuksia sotilaallisiin tarkoituksiin;

9.      panee tyytyväisenä merkille perustuslain valmisteluvaliokunnassa saavutetun edistyksen ja kehottaa valiokunnan jäseniä laatimaan osallistavan, avoimen perustuslain, joka vastaa Jemenin kansan oikeutettuihin vaatimuksiin ja on kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulosten mukainen, ja kehottaa järjestämään perustuslakiluonnoksesta kansanäänestyksen sekä hyvissä ajoin parlamenttivaalit, jotta voidaan välttää Jemenin humanitaarisen ja turvallisuustilanteen heikkeneminen entisestään;

10.    toistaa olevansa huolissaan talouden elpymisen verkkaasta tahdista Jemenissä ja kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita toteuttamaan välttämättömät taloudelliset ja poliittiset uudistukset, osallistumaan julkishallinnon korruption torjuntaan sekä parantamaan jemeniläisten elinoloja; huomauttaa, että mahdollisten uudistusohjelmien olisi perustuttava sekä pitkän aikavälin toimiin, joilla puututaan rakenteellisiin toimintahäiriöihin, että lyhyen aikavälin toimiin, joilla tartutaan jemeniläisten päivittäistä elämää vaikeuttaviin ajankohtaisiin ongelmiin;

11.    vaatii kaikkien kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevien väitettyjen loukkausten riippumatonta kansainvälistä tutkintaa ja painottaa koordinoidun, YK:n johdolla annettavan humanitaarisen avun tarvetta ja kehottaa kaikkia maita osallistumaan humanitaarisen avun antamiseen;

12.    vaatii Saudi-Arabian johtamaa koalitiota lopettamaan kiellettyjen rypälepommien käytön, sillä nämä vahingoittavat siviilejä, ja ratifioimaan rypäleammuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jossa kielletään niiden käyttö;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Jemenin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä kaikille Jemenin konfliktin osapuolille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö