Procedūra : 2015/2760(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0682/2015

Pateikti tekstai :

B8-0682/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0270

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 154kWORD 90k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.051v01-00
 
B8-0682/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP))


Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP))  
B8‑0682/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl padėties Jemene, ypač į 2015 m. birželio 9 d. pareiškimą dėl galimo JT vadovaujamų derybų dėl Jemeno atnaujinimo Ženevoje birželio 14 d. ir į bendrą 2015 m. gegužės 11 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianides pareiškimą dėl pasiūlytų paliaubų Jemene,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Jemeno, visų pirma į 2015 m. balandžio 20 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Jemeno: ES įgyvendina JT sankcijas, taikomas Houthi grupuotės vadui ir buvusio prezidento A. A. Saleho sūnui,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2015 m. birželio 2 d. pranešimą spaudai dėl padėties Jemene,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 21 d. Taikos ir nacionalinės partnerystės susitarimą, 2014 m. sausio 25 d. Nacionalinio dialogo konferencijos rezultatus ir 2011 m. lapkričio 21 d. Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvą,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2051 (2012 m.), 2201 (2015 m.), 2204 (2015 m.) ir 2216 (2015 m.) dėl Jemeno,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi pastarojo meto smurto protrūkiai Jemene, Saudo Arabijos vadovaujama karinė intervencija, įskaitant kasetinių bombų naudojimą, ir tebesitęsiančios politikos, saugumo, ekonomikos ir humanitarinės problemos, kurios daro poveikį gyventojams visoje šalyje, turi rimtų pasekmių regione ir kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui; kadangi Jemeno civiliai gyventojai, kurie jau kenčia dėl prastų gyvenimo sąlygų, yra pagrindinės dabar tvyrančio karinio konflikto aukos;

B.     kadangi tebevykstančios skirtingų nereguliariųjų pajėgų kovos, bombardavimo ir esminių paslaugų teikimo sutrikdymo humanitarinis poveikis civiliams gyventojams artėja prie nerimą keliančio lygio;

C.     kadangi pagrindinis konfliktas Jemene tvyro tarp persekiojamo Prezidento Abd-Rabbu Mansouro Hadi ištikimų pasekėjų ir šiitų zaiditų genties, vadinamosios Houthi grupuotės, susivienijusių sukilėlių; kadangi Prezidentui A. M. Hadi ir Houthi grupuotei priešinasi organizacija „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje, kuri iš savo tvirtovių pietų ir pietryčių regionuose surengė daug mirtinų išpuolių; kadangi Jemenas laikomas kaip platesnio masto konflikto, kuris, kaip pasirodo, yra išorės subjektų kurstomas karas tarp sunitų musulmonų valstybių, pavyzdžiui, Saudo Arabijos ir šiitų Irano, pagrindu; kadangi 2015 m. kovo 25 d. Prezidentas A. M. Hadi pabėgo į Saudo Arabiją; kadangi „Al Qaeda“ skyrius Jemene naudojasi konfliktu;

D.     kadangi nuo 2015 m. kovo 26 d. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, įskaitant Bahreiną, Egiptą, Jordaniją, Kuveitą, Maroką, Katarą, Sudaną ir Jungtinius Arabų Emyratus, šalyje vykdo karinę intervenciją – rengia oro antpuolius, nukreiptus prieš Houthi taikinius, ir tokiu būdu remia tarptautiniu mastu pripažintą Jemeno vyriausybę kovojant su Irano remiamais Houthi grupuotės sukilėliais; kadangi pranešama, kad Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene naudoja tarptautiniu mastu uždraustas kasetines bombas, ir kadangi šiuos atvejus šiuo metu tiria JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras;

E.     kadangi, JT duomenimis, beveik 5 000 žmonių žuvo ir maždaug 10 000 sužeista nuo to laiko, kai pradėta Saudo Arabijos vadovaujama sprogdinimų kampanija, iš jų daugelis – civiliai gyventojai, tarp nukentėjusiųjų šimtai moterų ir vaikų;

F.     kadangi 2015 m. liepos 1 d. JT paskelbė trečio lygio krizę Jemene ir tai yra aukščiausio lygio nepaprastoji padėtis; kadangi pagal ekstremaliosios padėties planą JT pamėgins padėti 11,7 mln. žmonių, kuriems labiausiai reikia pagalbos; kadangi pranešama, kad sveikatos apsaugos sistema yra atsidūrusi prie žlugimo ribos –mažiausiai 160 sveikatos priežiūros įstaigų uždaryta dėl nesaugios padėties ir kuro bei reikmenų trūkumo;

G.     kadangi dėl blogėjančios saugumo padėties šalyje humanitarinės organizacijos perkėlė daugumą savo tarptautinių darbuotojų už Jemeno ribų; kadangi jūrų ir oro erdvės blokada ribojamas degalų ir maisto atsargų importas, taip pat gyvybiškai svarbi humanitarinė pagalba; kadangi tuo atveju, jei nepagrįstai nesuteikiama galimybė teikti humanitarinę pagalbą ir civiliams gyventojams nesudaromos sąlygos apsirūpinti jų išgyvenimui būtinomis gėrybėmis, pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė;

H.     kadangi Jemenas – viena vargingiausių šalių Artimuosiuose Rytuose, kurioje aukštas nedarbo, neraštingumo lygis ir trūksta pagrindinių paslaugų; kadangi šiuo metu 20 mln. žmonių reikia humanitarinės pagalbos, įskaitant maždaug 9,4 mln. Jemeno vaikų, daugiau kaip 250 000 pabėgėlių ir 335 000 šalies viduje perkeltų asmenų;

I.      kadangi tarptautinių organizacijų duomenimis, Houthi ginkluota grupuotė suintensyvino vaikų įdarbinimą, mokymą ir dislokavimą Jemene, taip pažeisdama tarptautinės teisės nuostatas; kadangi, remiantis UNICEF duomenimis, vaikai sudaro beveik trečdalį visų kovotojų Jemene, iš kurių mažiausiai 140 buvo įdarbinta vien tik 2015 m. kovo 26 d. – balandžio 24 d.; kadangi 2014 m. 156 vaikams buvo patvirtinta, kad juos įdarbino ir naudoja ginkluotos grupuotės; kadangi 2015 m. šis skaičius jau padvigubėjo; kadangi, remiantis UNICEF duomenimis, iki 2015 m. birželio 16 d. buvo nužudyta keturis kartus daugiau vaikų nei 2014 m.;

J.      kadangi Sanos senamiestis, Pasaulio paveldo vietovė, kuri yra tūkstantmetės pažinimo istorijos simbolis, ir senovinis Maribo miestas buvo bombarduojami, o pastarasis buvo visiškai sunaikintas oro antpuolio metu; kadangi naikinimas prasidėjo praėjus vos savaitei nuo to, kai Damare buvo sugriautas nacionalinis muziejus, kuriame buvo 12 500 objektų, liudijančių apie turtingą aplinkinio regiono kultūros paveldą; kadangi daugelis kitų istorinių vietovių patiria netiesioginę žalą dėl ginkluoto konflikto Jemene; kadangi archeologinio bei kultūrinio paveldo naikinimo veiksmai tam tikromis aplinkybėmis laikomi nusikaltimais žmoniškumui ir vadinamuoju kultūriniu valymu, o pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą prilyginami karo nusikaltimams;

K.     kadangi 2015 m. kovo 30 d. Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos vykdomų oro antpuolių Al-Marzako stovykloje Chadžoje, kurioje priglausta daugiausia perkeltųjų asmenų, metu žuvo mažiausiai 40 žmonių, ir kadangi 29 žmonės mirė nesulaukę medicininės pagalbos, tarp jų moterys ir vaikai, ir mažiausiai 200 žmonių buvo sužeista;

L.     kadangi kelios mečetės nukentėjo per 2015 m. birželio 17 d. Jemeno sostinėje Sanoje grupuotės „Islamo valstybė“ / „Da’esh“ vykdytus sprogdinimus, o dešimtys žmonių sužeista; kadangi automobilių sprogdinimų metu netoli mečečių žuvo ar buvo sužeista mažiausiai 50 žmonių ir nukentėjo Jemeno pagrindinės Houthi grupuotės būstinė Sanoje; kadangi šis išpuolis yra didžiausias tokio pobūdžio išpuolis Jemene nuo to laiko, kai 2015 m. kovo 20 d. savižudžiai sprogdintojai nužudė mažiausiai 137 maldininkus ir šimtus jų sužeidė dviejose Sanos mečetėse penktadienio pamaldose – išpuoliuose, kuriuos taip pat teigia įvykdžiusi grupuotė „Islamo valstybė“ / „Da’esh“;

M.    kadangi 2015 m. birželio 15 d., atsižvelgiant į JT taikos derybas, JT Generalinis Sekretorius Ban Ki-moon paragino atnaujinti humanitarines paliaubas bent dviem savaitėms per ramadaną, kad ypač svarbi pagalba pasiektų visus Jemeno gyventojus, kuriems jos reikia; kadangi nepaisant to susitarimas nebuvo pasiektas; kadangi 2015 m. birželio 19 d. Jemeno konfliktuojančioms šalims nepavyko pasiekti susitarimo dėl ugnies nutraukimo vykstant diplomatinėms deryboms, kurioms tarpininkavo JT specialusis pasiuntinys Ismail Ould Cheikh Ahmed;

N.     kadangi Jemeno gyventojai nusipelno demokratinių ir vieningų institucijų, kurios atitiktų jų teisėtus siekius; kadangi konfliktas Jemene iš esmės atsirado dėl pojūčio, kad žmonės buvo apleisti, nelygybės ir skurdo, todėl dar labiau padidėjo ir taip didelis genčių ir regionų susiskaidymas, kuris skiria Jemeno visuomenę;

O.     kadangi 2015 m. Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos departamentas (ECHO) skyrė 25 mln. EUR siekiant padėti bendruomenėms, kurios kenčia nuo ypač prastos mitybos, konfliktų ir priverstinių perkėlimų, visoje šalyje; kadangi 2014 m. bendras ES finansavimas iš valstybių narių ir Komisijos humanitarinei pagalbai Jemene finansuoti sudarė 100,8 mln. EUR, iš kurių 33 mln. EUR skyrė ECHO;

P.     kadangi atsižvelgiant į sprendimą, priimtą pagal JT Saugumo Tarybos 2015 m. balandžio 14 d. rezoliuciją Nr. 2216 (2015 m.), Europos Sąjunga nustatė ginklų embargą ir kitas tikslines sankcijas, taikomos Houthi grupuotės vadui ir buvusio prezidento A. A. Saleho sūnui; kadangi draudimas atvykti ir turto įšaldymas pradėtas taikyti dar dviem Jemeno asmenims dėl jų veiksmų, kenkiančių Jemeno taikai ir stabilumui;

Q.     kadangi tarptautinė bendruomenė privalo atitinkamai reaguoti į karinius veiksmus, siekdama palengvinti nuo konflikto kenčiančių civilių gyventojų kančias; kadangi konfliktui pasibaigus bus reikalingos teisingumo atkūrimo ir susitaikymo priemonės, kaip vienas iš žingsnių kuriant įtraukų, atstovaujantį ir demokratinį valdymą; kadangi neradus politinio sprendimo humanitarinė padėtis ir toliau blogės;

1.      išreiškia susirūpinimą dėl besitęsiančių kovų ir sparčiai blogėjančios politinės, saugumo ir humanitarinės padėties Jemene, dėl kurių daug žmonių žuvo ir buvo sužeista, naikinami namai ir infrastruktūra, vyksta priverstinis gyventojų perkėlimas visoje šalyje, keliamas didelis pavojus regiono, visų pirma Somalio pusiasalio, Raudonosios jūros ir platesnio Artimųjų Rytų regiono, stabilumui, taip pat dėl „Al Kaidos“ Arabijos pusiasalyje ir ISIS galimybių gauti naudos iš tokios Jemene susidariusios padėties; reiškia gilią užuojautą Jemeno konflikto aukoms ir pakartoja savo tvirtą įsipareigojimą toliau remti pereinamąjį procesą Jemene ir Jemeno gyventojus;

2.      itin griežtai smerkia neseniai nuvilnijusią smurto bangą ir teroristinius išpuolius, vykdomus Houthi grupuotės sukilėlių ir kitų buvusiam prezidentui A. A. Salehui ištikimų karinių vienetų, kurie sunkina ir destabilizuoja ir taip nestabilią padėtį šalyje; smerkia išpuolius prieš ligonines ir medicinos įstaigas, ypač tas, kurioms suteiktas specialus apsaugos statusas, ir sąmoningą nusitaikymą į privačius būstus, švietimo įstaigas ir pagrindinę infrastruktūrą bei jų naikinimą; smerkia tai, kad konflikto šalys verbuoja ir naudoja vaikus;

3.      primygtinai ragina visas Jemeno šalis, visų pirma Houthi judėjimą, nedelsiant ir besąlygiškai nutraukti smurtą, saugiai išlaisvinti visus politinius kalinius ir asmenis, kuriems skirtas namų areštas arba savavališkas sulaikymas, ir nutraukti vaikų verbavimą ir išnaudojimą;

4.      primygtinai ragina visas šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, sudaryti palankesnes sąlygas nedelsiant teikti humanitarinę pagalbą, taip pat humanitarinės pagalbos teikėjams greitai, saugiai ir nekliudomai pasiekti žmones, kuriems tokios pagalbos reikia, įskaitant medicininę pagalbą, paisant bešališkumo, neutralumo ir nepriklausomumo principų;

5.      remia JT specialųjį pasiuntinį Ismailą Ouldą Cheikhą Ahmedą ir primygtinai ragina visas šalis susitarti dėl vietos karo veiksmų nutraukimo, siekiant išvesti ginkluotas grupuotes iš miestų ir siekiant visapusiško bei ilgalaikio ugnies nutraukimo visoje šalyje;

6.      apgailestauja, kad nėra susitarimo dėl taikos derybų, kurioms tarpininkautų JT, ir primygtinai ragina visas suinteresuotąsias šalis sudaryti palankias sąlygas kuo greičiau, be išankstinių sąlygų ir garbingai toliau tęsti JT įtraukias politines konsultacijas; pabrėžia, kad tik platus politinis konsensusas, pasiektas vedant įtraukias derybas, gali tapti tvariu sprendimu, atkurti taiką ir išsaugoti Jemeno vienybę, suverenumą, nepriklausomumą ir teritorinį vientisumą;

7.      pabrėžia, koks svarbus Jemeno pereinamasis procesas, visapusiškai įgyvendinant sistemą, nustatytą pagal Taikos ir nacionalinės partnerystės susitarimą ir jo priedą dėl saugumo, Nacionalinio dialogo konferencijos rezultatus, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvą ir įgyvendinimo mechanizmą;

8.      ragina visas šalis, kaip pirminę atsakomybę, užtikrinti civilių gyventojų apsaugą, apsaugoti kultūros paveldą konflikto metu, nesitaikant tiesiogiai į civilinę infrastruktūrą, visų pirma medicinos įstaigas ir vandens sistemas, ir nesinaudojant civilinių pastatais kariniais tikslais;

9.      palankiai vertina Konstitucijos rengimo komiteto padarytą pažangą ir ragina visus komiteto narius rengti įtraukią, skaidrią konstituciją, kuri atitiktų Jemeno gyventojų teisėtus siekius ir atspindėtų Nacionalinio dialogo konferencijos rezultatus, ir surengti referendumą dėl konstitucijos projekto ir laiku visuotinius rinkimus, siekiant išvengti tolesnio humanitarinės ir saugumo padėties Jemene blogėjimo;

10.    primena, kad yra susirūpinęs dėl lėto ekonomikos atgaivinimo Jemene, ir primygtinai ragina visus politinius veikėjus vykdyti itin reikalingas ekonomines ir politines reformas, įsitraukti į kovą su korupcija viešojo administravimo sektoriuje ir gerinti Jemeno žmonių gyvenimo sąlygas; pažymi, kad bet koks reformų planas turėtų būti grindžiamas ilgalaikiu požiūriu dėti pastangas įveikti struktūrinius sutrikimus ir trumpalaikėmis priemonėmis, kuriomis būtų sprendžiami neatidėliotini klausimai, kurie daro poveikį kasdieniam Jemeno žmonių gyvenimui;

11.    ragina atlikti visų tariamų tarptautinės žmogaus teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų nepriklausomą tyrimą, pabrėžia, kad reikia koordinuoti humanitarinius veiksmus vadovaujant JT, ir primygtinai ragina visas šalis prisidėti prie humanitarinių poreikių patenkinimo;

12.    primygtinai ragina Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją liautis naudojus uždraustas kasetines bombas, kurios daro žalą civiliams gyventojams, ir ratifikuoti Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, kuria draudžiama juos naudoti;

13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jemeno vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir visoms konflikto Jemene šalims.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika