Postup : 2015/2760(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0682/2015

Predkladané texty :

B8-0682/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0270

NÁVRH UZNESENIA
PDF 155kWORD 88k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.051v01-00
 
B8-0682/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Jemene (2015/2760(RSP))


Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2015/2760(RSP))  
B8‑0682/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene,

–       so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej o Jemene, najmä na vyhlásenie z 9. júna 2015 o prípadnom obnovení rokovaní o Jemene pod vedením OSN v Ženeve 14. júna a spoločné vyhlásenie PK/VP a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 11. mája 2015 o navrhovanom prímerí v Jemene,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Jemene, najmä závery z 20. apríla 2015,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 8. júna 2015 s názvom „Jemen: EÚ vykonáva sankcie OSN voči vodcovi húthíov a synovi bývalého prezidenta Sáliha“,

–       so zreteľom na tlačové vyhlásenie Bezpečnostnej rady z 2. júna 2015 o situácii v Jemene,

–       so zreteľom na dohodu o mieri a národnom partnerstve z 21. septembra 2014, výsledky konferencie národného dialógu z 25. januára 2014 a iniciatívu Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive z 21. novembra 2011,

–       so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov č. 2051(2012), 2201(2015), 2204(2015) a 2216(2015) o Jemene,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže nedávna eskalácia násilia v Jemene, vojenský zásah pod saudským vedením, okrem iného s použitím kazetových bômb, a pretrvávajúce politické, bezpečnostné, hospodárske a humanitárne výzvy, ktoré postihujú obyvateľstvo v celej krajine, majú vážne dôsledky pre región a predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť; keďže jemenské civilné obyvateľstvo, ktoré už žije v ťažkých podmienkach, je hlavnou obeťou súčasnej vojenskej eskalácie;

B.     keďže humanitárne dôsledky, ktoré majú pre civilné obyvateľstvo pokračujúce boje medzi rozličnými milíciami, bombardovanie a narušenie základných služieb, dosahujú alarmujúce rozmery;

C.     keďže hlavný konflikt v Jemene je medzi osobami lojálnymi voči prezidentovi obliehaných Abdrabbovi Mansúrovi Hádímu a povstalcami z radov šiítských zajdistov známych ako húthíovia; keďže proti prezidentovi Hadimu a húthíom sa stavia al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP), ktorá zo svojich základní na juhu a juhovýchode podnikla mnohé vražedné útoky; keďže Jemen je vnímaný ako dejisko širšieho konfliktu, ktorý sa javí ako vojna v zastúpení medzi sunitskými moslimskými štátmi, ako je Saudská Arábia a šiítskym Iránom; keďže 25. marca 2015 utiekol prezident Hadi do Saudskej Arábie; keďže vetva al-Káidy v Jemene z konfliktu profituje;

D.     keďže od 26. marca 2015 koalícia pod saudským vedením, ktorej súčasťou je Bahrajn, Egypt, Jordánsko, Kuvajt, Maroko, Katar, Sudán a Spojené arabské emiráty, v krajine vojensky zasahuje, vykonáva letecké útoky na ciele húthíov, a tým podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu v jej boji proti povstalcom z radov húthíov, ktorých podporuje Irán; keďže koalícia pod saudským vedením údajne v Jemene používa medzinárodne zakázané kazetové bomby a keďže túto skutočnosť v súčasnosti skúma vysoký komisár OSN pre ľudské práva;

E.     keďže podľa OSN bolo od začiatku bombových útokov pod saudským vedením zabitých takmer 5 000 ľudí a približne 10 000 bolo zranených, pričom mnohí z nich boli civilisti a medzi obeťami sa nachádzali stovky žien a detí;

F.     keďže 1. júla 2015 vyhlásila OSN v Jemene tretí stupeň núdze, čo je najvyššia úroveň na stupnici; keďže v rámci núdzového plánu sa bude OSN usilovať pomôcť 11,7 milióna osobám, ktoré to najviac potrebujú; keďže systém zdravotnej starostlivosti údajne čelí „bezprostrednému kolapsu“, pričom bolo z dôvodu neistoty a nedostatku pohonných látok a dodávok zatvorených aspoň 160 zdravotníckych zariadení;

G.     keďže vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajine humanitárne organizácie vysťahovali väčšinu medzinárodných zamestnancov mimo Jemenu; keďže vzdušná a námorná blokáda obmedzuje dovoz paliva a dodávky potravín, ako aj nevyhnutnú humanitárnu pomoc; keďže svojvoľné odmietanie poskytovania humanitárnej pomoci a oberanie civilistov o predmety nevyhnutné pre ich prežitie predstavuje porušovanie medzinárodného humanitárneho práva;

H.     keďže Jemen je jednou z najchudobnejších krajín na Blízkom východe s vysokou mierou nezamestnanosti, negramotnosti a absenciou základných služieb; keďže v súčasnosti potrebuje humanitárnu pomoc 20 miliónov osôb vrátane zhruba 9,4 milióna jemenských detí, viac ako 250 000 utečencov a 335 000 osôb vysídlených v rámci krajiny;

I.      keďže podľa medzinárodných organizácií zintenzívnila ozbrojená skupina húthíov verbovanie, výcvik a využívanie detí v Jemene, čím porušuje medzinárodné právo; keďže podľa fondu UNICEF tvoria deti až tretinu všetkých bojovníkov v Jemene, pričom iba v období od 26. marca do 24. apríla 2015 bolo naverbovaných aspoň 140 z nich; keďže v roku 2014 sa potvrdilo 156 prípadov, kedy boli deti naverbované a využité v ozbrojených skupinách; keďže v roku 2015 bol tento počet už dvojnásobný; keďže podľa fondu UNICEF bol 16. júna 2015 počet zabitých detí štyrikrát väčší ako počet detí zabitých v roku 2014;

J.      keďže staré mesto Saná, zaradené do svetového dedičstva UNESCO, ktoré je symbolom tisícročnej histórie poznatkov, a starobylé mesto Marib, boli bombardované, pričom mesto Marib bolo v dôsledku leteckého útoku úplne zničené; keďže k tomuto ničeniu došlo len týždeň po tom, ako bolo zničené národné múzeum v meste Dhamar s približne 12 500 artefaktmi, ktoré svedčia o bohatom kultúrnom dedičstve okolitého regiónu; keďže aj mnoho ďalších historických pamiatok utrpelo v dôsledku ozbrojeného konfliktu v Jemene škody; keďže ničenie archeologického a kultúrneho dedičstva sa za určitých okolností považuje za zločin proti ľudskosti a „kultúrnu čistku“ a je podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu vojnovým zločinom;

K.     keďže letecký útok, ktorý uskutočnila 30. marca 2015 koalícia pod saudským vedením na utečenecký tábor Marzáq v meste Hadždža, kde sa uchyľovali najmä vysídlené osoby, spôsobil smrť najmenej 40 osôb, a keďže 29 osôb zahynulo, kým k nim dorazila lekárska pomoc, pričom medzi obeťami boli aj ženy a deti, a najmenej 200 osôb bolo zranených;

L.     keďže v sérii výbuchov, ktorú spáchalo hnutie ISIS/Dá’iš 17. júna 2015 v hlavnom meste Jemenu Saná, a ktorá si vyžiadala desiatky obetí, bolo zasiahnutých niekoľko mešít; keďže v blízkosti mešít bombové útoky usmrtili alebo zranili najmenej 50 ľudí a zasiahli ústredie dominantnej jemenskej skupiny húthíov v meste Saná; keďže tento útok je najvážnejším svojho druhu v Jemene, pretože samovražední atentátnici počas piatkových modlitieb v dvoch mešitách v meste Saná 20. marca 2015 zavraždili najmenej 137 veriacich a zranili stovky ďalších, pričom k tomuto útoku sa tiež prihlásilo hnutie ISIS/Dá’iš;

M.    keďže v súvislosti s mierovými rozhovormi OSN generálny tajomník OSN Pan Ki-mun 15. júna 2015 vyzval na pozastavenie útokov na humanitárne účely na najmenej dva týždne počas ramadánu, aby bolo možné poskytnúť nevyhnutnú pomoc všetkým Jemenčanom v núdzi; keďže sa však nedosiahla dohoda; keďže 19. júna 2015 počas diplomatických rozhovorov, ktoré sprostredkoval osobitný vyslanec OSN Ismá´íl wuld šajch Ahmad, sa bojujúcim stranám nepodarilo dosiahnuť dohodu o prímerí;

N.     keďže jemenský ľud si zaslúži demokratické a centrálne inštitúcie, ktoré by zodpovedali ich legitímnym očakávaniam; keďže konflikt v Jemene je hlboko zakorenený v pocite zanedbávania, nerovnosti a chudoby, ktorá ešte vyostrila vážne rozpory medzi kmeňmi a regiónmi, ktoré narúšajú jemenskú spoločnosť;

O.     keďže v roku 2015 vyčlenilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) 25 miliónov EUR na pomoc komunitám v celej krajine postihnutým akútnou podvýživou, konfliktami a núteným vysídľovaním; keďže v roku 2014 dosiahlo celkové financovanie EÚ od členských štátov a Komisie na humanitárnu pomoc v Jemene 100,8 milióna EUR, z čoho 33 miliónov EUR poskytlo ECHO;

P.     keďže Európska únia vyhlásila zbrojné embargo a uložila ďalšie cielené sankcie voči vodcovi húthíov a synovi bývalého prezidenta Saleha, čo odráža rozhodnutie prijaté v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 2216 (2015) z 14. apríla 2015; keďže na ďalších dvoch Jemenčanov bol uvalený zákaz cestovať a zmrazenie aktív v dôsledku ich aktivít namierených proti mieru a stabilite v Jemene;

Q.     keďže medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť vhodnú reakciu na vojenské úsilie, ktorej cieľom je zmiernenie utrpenia civilistov odrezaných od sveta v dôsledku konfliktu; keďže spravodlivosť a zmierenie budú nutné ako súčasť opatrení po konflikte a ako krok k budovaniu inkluzívneho, reprezentatívneho a demokratického riadenia; keďže bez politického riešenia sa bude humanitárna situácia aj naďalej zhoršovať;

1.      vyjadruje znepokojenie nad pokračujúcimi bojmi a rýchlo sa zhoršujúcou politickou, bezpečnostnou a humanitárnou situáciou v Jemene, ktorá má za následok veľký počet obetí a spôsobuje ničenie domov a infraštruktúry, nútené vysídľovanie v celej krajine a vážne riziká pre stabilitu regiónu, najmä v regióne Afrického rohu, Červeného mora a širšieho regiónu Blízkeho východu, ako aj z hľadiska schopnosti al-Káidy na Arabskom polostrove (AQAP) a ISIS využiť túto situáciu v Jemene; vyjadruje úprimnú sústrasť obetiam jemenského konfliktu a opätovne zdôrazňuje svoje pevné odhodlanie pokračovať v podpore zmien v Jemene a jemenského ľudu;

2.      čo najdôraznejšie odsudzuje nedávnu vlnu násilia a teroristických útokov hnutia húthíov a iných vojenských jednotiek podporujúcich bývalého prezidenta Saleha, ktoré zhoršujú a destabilizujú už teraz chúlostivú situáciu v krajine; odsudzuje útoky na nemocnice a zdravotnícke zariadenia, predovšetkým na tie, ktoré majú osobitný chránený štatút, ako aj zámerné útoky a ničenie súkromných obydlí, vzdelávacích zariadení a základnej infraštruktúry; odsudzuje verbovanie a využívanie detí stranami konfliktu;

3.      naliehavo vyzýva všetky jemenské strany, najmä húthíov, aby okamžite a bezpodmienečne skoncovali s násilím, aby bezpečne prepustili všetkých politických väzňov a všetkých jednotlivcov nachádzajúcich sa v domácom väzení alebo svojvoľne zadržiavaných a prestali s verbovaním a využívaním detí;

4.      naliehavo vyzýva všetky strany, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a uľahčili okamžité dodávky humanitárnej pomoci, ako aj rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnych pracovníkov k osobám, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc, vrátane lekárskej pomoci, v súlade so zásadami nestrannosti, neutrality a nezávislosti;

5.      podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN Ismá´íla wulda šajcha Ahmada a vyzýva všetky strany, aby dosiahli dohodu o miestnych prímeriach stiahli ozbrojené skupiny z miest a začali smerovať ku komplexnému a trvalému prímeriu v celej krajine;

6.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci mierových rokovaní, ktoré sprostredkovala OSN, nebola dosiahnutá dohoda a vyzýva všetky zainteresované strany, aby čo najskôr, bez podmienok a v dobrej viere vytvorili predpoklady na obnovenie politických konzultácií za účasti OSN; zdôrazňuje, že udržateľné riešenie, obnovenie mieru a zachovanie jednotnosti, zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Jemenu môže priniesť iba široký politický konsenzus prostredníctvom inkluzívnych rokovaní;

7.      zdôrazňuje význam zmien v Jemene prostredníctvom úplného vykonávania rámca ustanoveného v dohode o mieri a národnom partnerstve, ako aj jej prílohe týkajúcej sa bezpečnosti, výsledkoch konferencie národného dialógu a iniciatíve Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a vykonávacom mechanizme;

8.      vyzýva všetky strany, aby ako primárnu zodpovednosť zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva a aby chránili kultúrne dedičstvo počas konfliktu tým, že sa nebudú priamo zameriavať na civilnú infraštruktúru, najmä zdravotnícke zariadenia a systémy zásobovania vodou, ani na využívanie civilných budov na vojenské účely;

9.      víta pokrok, ktorý dosiahol výbor pre vypracovanie ústavy a vyzýva všetkých členov výboru, aby vypracovali inkluzívnu a transparentnú ústavu, ktorá naplní legitímne očakávania jemenského ľudu a bude odrážať výsledky konferencie národného dialógu, a usporiadali referendum o návrhu ústavy a včasných všeobecných voľbách, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu humanitárnej a bezpečnostnej situácie v Jemene;

10.    pripomína svoje obavy v súvislosti s pomalým tempom oživovania hospodárstva v Jemene a naliehavo vyzýva všetky politické subjekty, aby uskutočnili veľmi potrebné hospodárske a politické reformy, zapojili sa do boja proti korupcii vo verejnej správe a zlepšili životné podmienky jemenského ľudu; konštatuje, že akýkoľvek reformný plán by mal vychádzať z dlhodobých prístupov na riešenie štrukturálnych nedostatkov a krátkodobých opatrení na riešenie naliehavých otázok, ktoré ovplyvňujú každodenný život jemenského ľudu;

11.    požaduje nezávislé vyšetrenie všetkých údajných porušení medzinárodných ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, zdôrazňuje potrebu koordinovanej humanitárnej činnosti pod vedením OSN a naliehavo žiada všetky krajiny, aby prispeli k riešeniu humanitárnych potrieb;

12.    naliehavo vyzýva koalíciu pod saudským vedením, aby prestala používať zakázané kazetové bomby, ktoré sú škodlivé pre civilistov, a aby ratifikovala Dohovor o kazetovej munícii, ktorý zakazuje ich použitie;

13.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi Európskej únie pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, jemenskej vláde a parlamentu, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Rade OSN pre ľudské práva a všetkým stranám zapojeným do konfliktu v Jemene.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia