Návrh usnesení - B8-0683/2015Návrh usnesení
B8-0683/2015

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Jemenu

  6.7.2015 - (2015/2760(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0680/2015

  Postup : 2015/2760(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0683/2015
  Předložené texty :
  B8-0683/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0683/2015

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu

  (2015/2760(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na závěry Rady o Jemenu ze dne 20. dubna 2015,

  –       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce č. 2201 ze dne 15. února 2015 a č. 2216 ze dne 15. dubna 2015,

  –       s ohledem na komentáře týkající se Jemenu, které dne 25. června učinil náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky Stephen O’Brien,

  –       s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 3. července 2015 o krizi v Jemenu,

  –       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že současná krize v Jemenu je důsledkem toho, že jednotlivé vlády nedokázaly reagovat na legitimní tužby Jemenců po demokracii, hospodářském a sociálním rozvoji, stabilitě a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že neúspěšný přechod, k němuž došlo poté, co dlouho úřadující prezident Alí Abduláh Sálih rezignoval ve prospěch viceprezidenta Abd Rabú Mansúr Hádího, vytvořil podmínky pro vypuknutí násilného konfliktu tím, že nedokázal zavést inkluzivní vládu a spravedlivou dělbu moci a systematicky ignoroval napětí mezi mnoha kmeny v zemi i rozšířený pocit nejistoty a hospodářské ochromení;

  B.     vzhledem k tomu, že tyto neúspěchy vytvořily podmínky pro vzestup milic Húthijů pocházejících ze severu země, které využily vakua v oblasti vlády i bezpečnosti, v září 2014 obsadily hlavní město San’á a od té doby dosáhly s podporou a pomocí sil loajálních bývalému prezidentovi Sálihovi značných zisků po celé zemi, což vedlo k uvěznění politických odpůrců a útokům na hlavní populační centra, jako je Aden a Taiz; vzhledem k tomu, že legitimní prezident Jemenu Abd Rabú Mansúr Hádí v důsledku toho utekl do Saúdské Arábie a od té doby se zdržuje v Rijádu;

  C.     vzhledem k tomu, že v reakci na postup Húthiů a na žádost prezidenta Hádího zahájila v Jemenu dne 26. března 2015 koalice arabských států vedená Saúdskou Arábií operaci Rozhodující bouře, která byla později přejmenovaná na operaci Navracení naděje, jejímž cílem bylo znovunabytí území získaných skupinou Ansar Allah (hlavní húthijská milice), navrátit moc prezidentovi Hádímu a přinést do země bezpečí a stabilitu; vzhledem k tomu, že těchto cílů nebylo dosud navzdory intenzivnímu bombardování pozic Húthiů dosaženo; vzhledem k tomu, že však intervence dosáhla zhoršení již tak zoufalé humanitární situace; vzhledem k tomu, že od vypuknutí nepokojů bylo zabito více než 3 000 osob a více než 10 000 bylo zraněno;

  D.     vzhledem k tomu, že kromě leteckých náletů Saúdská Arábie prosadila také námořní blokádu Jemenu, která má dramatické důsledky, neboť 22 milionů lidí – téměř 80 % obyvatel – naléhavě potřebuje jídlo, vodu a zdravotnický materiál; vzhledem k tomu, že dopravu humanitární pomoci a zboží do země vážně narušují blokády silnic, boje a celkově chybějící bezpečnost; vzhledem k tomu, že OSN v Jemenu vyhlásila nejvyšší stupeň humanitární krize a upozornila na to, že země je nyní jen krůček od hladomoru;

  E.     vzhledem k tomu, že konfliktem je vážně dotčeno 9,9 milionu dětí a od března 2015 bylo 279 dětí zabito a 402 zraněno; vzhledem k tomu, že přinejmenším 1,8 milionu dětí ztratilo přístup ke vzdělávání kvůli zavírání škol souvisejícímu s konfliktem, tudíž jim ještě více hrozí, že budou vystaveny náboru nebo využívání ze strany ozbrojených skupin nebo jiným formám zneužívání;

  F.     vzhledem k tomu, že UNICEF odhaduje, že u více než půl milionu dětí ve věku do pěti let hrozí rozvoj vážné akutní podvýživy a u 1,2 milionu dětí ve věku do pěti let hrozí mírná akutní podvýživa, což je od počátku krize téměř dvojnásobné zvýšení;

  G.     vzhledem k tomu, že systém zdravotnictví je na hranici zhroucení a že bylo přerušeno očkování, v důsledku čehož je odhadem 2,6 milionu dětí ve věku do 15 let vystaveno riziku, že se nakazí spalničkami, a 2,5 milionu dětí hrozí průjem – což je potenciálně smrtelné onemocnění, které se v době konfliktu a přesunů obyvatelstva rychle šíří; vzhledem k tomu, že roste počet případů onemocnění horečkou dengue, neléčených chronických onemocnění a životně důležitý zdravotnický materiál a personál se nemůže dostat k cílové populaci;

  H.     vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN Pan Ki-Mun vyzval k vyšetřování poté, co saúdskoarabský nálet zasáhl objekt rozvojového programu OSN v Sa'adě a způsobil vážné škody;

  I.      vzhledem k tomu, že Al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP), dokáže těžit ze zhoršení politické a bezpečnostní situace v Jemenu a rozšiřuje svoji přítomnost a zvětšuje počet i rozsah svých teroristických útoků;

  J.      vzhledem k tomu, že tzv. Islámský stát (IS) / Dá'iš je nyní v Jemenu přítomen a provedl několik teroristických útoků proti šíitským mešitám, při nichž byly zabity stovky lidí; vzhledem k tomu, že se očekává, že AQAP i IS/Dá'iš využijí vakuum v oblasti bezpečnosti v Jemenu ke zlepšení svých schopností a k osnování útoků proti jemenským bezpečnostním silám, Húthiům i jakýmkoli zástupcům Západu;

  K.     vzhledem k tomu, že pokračující válka a expanze AQAP a IS/Dá'iš v Jemenu představují přímou hrozbu pro stabilitu a bezpečnost ostatních zemí v regionu i pro EU a celosvětové mezinárodní společenství;

  L.     vzhledem k tomu, že zvláštní vyslanec OSN pro Jemen Ismaíl Ould Šejch Ahmed nadále vyjednává se všemi stranami konfliktu ve snaze dosáhnout „humanitárního přerušení bojů“; vzhledem k tomu, že Omán, který se nezapojil do operace Rozhodující bouře, později přejmenované na operaci Navracení naděje, a který má s oběma hlavními stranami konfliktu pevné vztahy, je v čele regionálního diplomatické úsilí o dosažení příměří;

  M.    vzhledem k tomu, že po vypuknutí války v Jemenu bylo staré město v San’á, které je památkou světového dědictví UNESCO, zasaženo při bombardování; vzhledem k tomu, že v důsledku toho bylo mnoho historických budov, památek, muzeí, archeologických nalezišť a náboženských objektů nenapravitelně poškozeno nebo zničeno;

  N.     vzhledem k tomu, že z mnoha důvodů je Jemen Evropě blíže než kdy jindy, zaprvé proto, že mnoho jemenských uprchlíků – spolu s lidmi z oblasti Afrického rohu, kteří se v Jemenu usadili v minulých letech – bude nyní v Evropě žádat o azyl, a zadruhé proto, že nestabilita v Jemenu je živnou půdou pro cvičení teroristů, kteří provádějí útoky v evropských zemích (jako v případě Charlie Hebdo v Paříži);

  1.      znovu vyjadřuje svoji silnou podporu jednoty, svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti Jemenu a stojí při jemenském lidu;

  2.      vyjadřuje vážné znepokojení nad rychle se zhoršující politickou, bezpečnostní a humanitární situací v Jemenu a naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby se dohodly na humanitárním příměří přinejmenším nyní během muslimského svatého měsíce Ramadánu a umožnily tak doručit obyvatelům zoufale potřebnou pomoc, což by zároveň představovalo první krok k trvalému příměří, které by mělo připravit půdu pro jednání o politickém řešení; vyjadřuje vážné obavy o 13 milionů lidí v Jemenu, kteří se potýkají s krizí zajištění dodávek potravin, a o 9,4 milionu lidí, kteří mají omezený nebo nemají žádný přístup k vodě;

  3.      odsuzuje destabilizující a násilné jednostranné počínání Hústhiů a vojenských jednotek, které jsou loajální bývalému prezidentovi Sálihovi, především ve městech Aden a Taiz; rovněž odsuzuje nálety prováděné koalicí, kterou vede Saúdská Arábie, a námořní blokádu Jemenu, jež vedly ke smrti tisíců lidí, Jemen ještě více destabilizovaly, vytvořily podmínky pro expanzi teroristických organizací, jako jsou IS/Dá'iš a AQAP, a zhoršily již tak dosti kritickou humanitární situaci;

  4.      naléhavě vyzývá válčící strany, aby okamžitě ukončily používání násilí; naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií, aby okamžitě ukončila námořní blokádu Jemenu a umožnila plné obnovení obchodních dovozů do jemenských přístavů, a to s cílem předejít ještě horšímu hladu a nedostatku, především pokud jde o jídlo, paliva a zdravotnický materiál; vyzývá všechny strany, aby se podílely na účinném doručování humanitární pomoci lidem, kteří ji potřebují, ve všech regionech země;

  5.      vyzývá v této souvislosti EU, její členské státy a USA, aby zesílily svůj tlak na vládu Saúdské Arábie, aby se soustředila pouze na zadržování a vyhledávání jednotlivých lodí, u nichž je podložené se domnívat, že pašují zbraně; vyzývá členské státy, aby zastavily veškerý vývoz zbraní stranám konfliktu, neboť ten není v souladu se společným postojem ke kontrolám vývozu zbraní;

  6.      vyzývá všechny strany, aby zajistily ochranu civilistů a necílily na civilní infrastruktury, zejména na zdravotnická zařízení a soustavy zásobování vodou;

  7.      naléhavě vyzývá všechny strany, aby dodržovaly své povinnosti vyplývající z mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, a bezodkladně tudíž zajistily neomezený přístup humanitárním pracovníkům a pomoci tak, aby bylo možné nejohroženějším osobám neprodleně poskytnout životně důležitou pomoc;

  8.      připomíná, že svévolné upírání přístupu humanitární pomoci a bránění přístupu civilistů k předmětům nutným pro jejich přežití představuje porušení mezinárodního humanitárního práva;

  9.      žádá nezávislé mezinárodní vyšetřování všech údajných porušení mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

  10.    zdůrazňuje, že jediné možné řešení konfliktu je politické, inkluzivní a vyjednané; naléhavě vyzývá všechny jemenské zúčastněné strany, aby usilovaly o řešení svých neshod prostřednictvím dialogu, kompromisu a dělby moci, které by vedly k vytvoření vlády národní jednoty a k obnovení míru, předešly by hospodářskému a finančnímu zhroucení a řešily humanitární krizi;

  11.    vyjadřuje plnou podporu úsilí OSN a zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen Ismaíl Ould Šejch Ahmeda o zprostředkování mírových jednání mezi stranami; podporuje úsilí Ománu o dosažení příměří mezi Húthiy a silami loajálními jemenské vládě, které by bylo prvním krokem k jednání o politickém řešení;

  12.    co nejdůrazněji odsuzuje teroristické útoky vedené IS/Dá'iš proti šíitským mešitám v San’á a v Sa'adě, při nichž byly zabity a zraněny stovky lidí, jakož i šíření extremistické sektářské ideologie, na které jsou tyto činy založeny;

  13.    je velice znepokojen schopností AQAP využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu; naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby projevily pevné odhodlání bojovat proti extremistickým a teroristickým skupinám, jako je IS/Dá'iš a přikládaly mu nejvyšší prioritu; upozorňuje na to, že veškeré snahy o využití těchto skupin jako spojenců v boji proti domnělým nepřátelům se nevyplatí a povede pouze k větší nestabilitě, sektářskému krveprolití a destabilizaci sousedních zemí;

  14.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, zvláštnímu vyslanci generálního tajemníka OSN pro Jemen, vládě Jemenu a Království Saúdské Arábie a parlamentům a vládám států Rady pro spolupráci v Zálivu a Ligy arabských států.