Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0683/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0683/2015

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Jemene

  6.7.2015 - (2015/2760(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues S&D frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0680/2015

  Procedūra : 2015/2760(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0683/2015
  Pateikti tekstai :
  B8-0683/2015
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8‑0683/2015

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene

  (2015/2760(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

  –       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2015 m. vasario 15 d. rezoliuciją Nr. 2201 ir į 2015 m. balandžio 14 d. rezoliuciją Nr. 2216,

  –       atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams reikalams Stepheno O’Brieno 2015 m. birželio 25 d. pastabas dėl Jemeno,

  –       atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 3 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso bendrą pareiškimą dėl krizės Jemene,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi dabartinė krizė Jemene yra viena po kitos dirbusių vyriausybių nesugebėjimo pateisinti teisėtų Jemeno gyventojų lūkesčių, susijusius su demokratija, ekonominiu ir socialiniu vystymusi, stabilumu ir saugumu, padarinys; kadangi nepavykus perduoti valdymo viceprezidentui Abd-Rabbu Mansourui Hadi po to, kai atsistatydino ilgalaikis prezidentas Ali Abdullah Saleh, susidarė palanki padėtis smurtiniam konfliktui prasidėti, nes buvo nesugebėta sukurti įtraukios vyriausybės ir sąžiningo galių pasidalijimo, buvo sistemingai ignoruojami įvairūs šalies genčių nesutarimai, taip pat dėl vyraujančio nesaugumo ir ekonominio paralyžiaus;

  B.     kadangi dėl šių nesėkmių susidarė sąlygos formuotis Houthi nereguliariosioms karinėms pajėgoms, atvykstančioms iš šiaurinės šalies dalies, kurios pasinaudojo valdymo ir saugumo vakuumu ir 2014 m. rugsėjo mėn. užėmė sostinę Saną ir nuo to laiko sparčiai ėmė kontroliuoti dideles šalies dalis, joms padedant ir su jomis bendradarbiaujant buvusiam prezidentui Salehui ištikimoms pajėgoms; kadangi dėl to buvo įkalinti politiniai oponentai ir vykdomi antpuoliai prieš daugiausiai gyventojų turinčius centrus, pvz., Adeną ir Taizą; kadangi teisėtas Jemeno prezidentas Abd-Rabbu Mansour Hadi dėl to pasitraukė į Saudo Arabiją ir nuo to laiko buvo Rijade;

  C.     kadangi reaguodama į Houthis grupuotės veiksmus ir į prezidento Hadi prašymą 2015 m. kovo 26 d. Saudo Arabijos vadovaujama arabų valstybių koalicija Jemene pradėjo operaciją „Lemiama audra“, kurios pavadinimas vėliau pakeistas į pavadinimą „Vilties atkūrimas“, kad priverstų iš užimtų teritorijų atsitraukti organizaciją Ansar Allah (vieną iš pagrindinių Houthi grupuotės karinių grupių), sugrąžintų prezidentą Abd-Rabbu Mansour Hadi į valdžią ir užtikrintų šalyje saugumą ir stabilumą; kadangi, nepaisant intensyvaus Houthi grupuotės pozicijų bombardavimo, iki šiol šių tikslų nepasiekta; kadangi vis dėlto dėl šios intervencijos dar labiau pablogėjo jau ir taip prasta humanitarinė padėtis; kadangi nuo konfliktų pradžios žuvo daugiau nei 3 000 žmonių ir daugiau nei 10 000 buvo sužeista;

  D.     kadangi, Saudo Arabija vykdė ne tik šiuos oro antpuolius, bet ir pradėjo Jemeno jūrinę blokadą, kurios poveikis yra dramatiškas: 22 mln. žmonių, beveik 80 proc. visų gyventojų, skubiai reikalingas maistas, vanduo ir medicinos reikmenys; kadangi humanitarinės pagalbos ir prekių transportui šalies viduje labai trukdo kelių blokavimas, kovos ir bendras saugumo nebuvimas; kadangi JT paskelbė, kad Jemene susidarė aukščiausio lygio ekstremalioji humanitarinė situacija, ir įspėjo, kad šalyje netrukus gali kilti badas;

  E.     kadangi nuo 2015 m. kovo mėn. 9,9 mln. vaikų labai nukentėjo nuo konflikto, o 279 vaikai žuvo ir 402 buvo sužeisti; kadangi mažiausiai 1,8 mln. vaikų nebegali lavintis, nes dėl konflikto uždarytos mokyklos, taigi didėja pavojus, kad juos užverbuos ar išnaudos ginkluotos grupuotės ir jie patirs kitokį netinkamą elgesį;

  F.     kadangi, Jungtinių Tautų vaikų fondo vertinimu, daugiau nei pusei milijono jaunesnių nei penkeri metai vaikų gresia didelis ūmus mitybos nepakankamumas, o 1,2 mln. jaunesnių nei penkeri metai vaikų gresia vidutinis ūmus mitybos nepakankamumas – šis skaičius nuo krizės pradžios išaugo beveik du kartus;

  G.     kadangi sveikatos priežiūros sistema gali netrukus žlugti, nes nutraukus skiepijimo paslaugas maždaug 2,6 mln. jaunesnių nei 15 metų vaikų kyla pavojus užsikrėsti tymais, o 2,5 mln. vaikų kyla pavojus susirgti viduriavimu – galimai sunkia liga, kuri greitai plinta konfliktų ir gyventojų perkėlimo metu; kadangi daugėja dengė karštligės atvejų, negydomos lėtinės ligos, o gyvybiškai būtinų medicinos priemonių tiekimas atitinkamiems gyventojams ir gydytojų patekimas pas juos blokuojamas;

  H.     kadangi JT generalinis sekretorius Ban Ki-moon paragino atlikti tyrimą po to, kai per Saudo Arabijos vadovaujamus oro antpuolius Sadoje labai stipriai nukentėjo JT vystymo programos būstinė;

  I.      kadangi „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje galėjo pasinaudoti politinės ir saugumo padėties Jemene pablogėjimu ir įsitvirtinti jame, didindama savo teroristinių išpuolių skaičių ir mastą;

  J.      kadangi vadinamoji grupuotė „Islamo valstybė“ / „Da'esh“ įsitvirtino Jemene ir vykdė teroristinius išpuolius prieš šiitų mečetes, nužudydama šimtus žmonių; kadangi tikėtina, jog „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje ir grupuotė „Islamo valstybė“ / „Da'esh“ pasinaudos saugumo vakuumu Jemene, kad padidintų savo pajėgumus ir rengtų išpuolius prieš Jemeno saugumo pajėgas, Houthi grupuotę ir bet kokias Vakarų pajėgas;

  K.     kadangi tebesitęsiantis karas ir „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje ir grupuotės „Islamo valstybė“ / „Da'esh“ plėtra kelia tiesioginę grėsmę kitų regiono šalių stabilumui ir saugumui ir ES bei pasaulio tarptautinei bendruomenei;

  L.     kadangi JT Generalinio Sekretoriaus specialusis pasiuntinys Jemenui Ismail Ould Cheikh Ahmed ir toliau derasi su visomis konflikto šalimis, kad būtų pasiektos humanitarinės paliaubos; kadangi Omanas, kuris neprisijungė prie operacijos „Lemiama audra“, vėliau pavadintos „Vilties atkūrimu“, ir kuris palaiko tvirtus santykius su abiem pagrindinėmis konflikto šalimis, vadovauja regioniniams diplomatiniams veiksmams siekiant ugnies nutraukimo;

  M.    kadangi pradėjus karą Jemene bombardavimo atakos metu nukentėjo Sanos senamiestis, UNESCO Pasaulio paveldo vietovė; kadangi dėl to daugelis istorinių pastatų, paminklų, muziejų, archeologinių vietų ir šventyklų buvo nepataisomai sugadinta arba sugriauta;

  N.     kadangi dėl daugelio priežasčių Jemenas yra arčiau Europos nei bet kada anksčiau, visų pirma dėl to, kad Jemeno pabėgėliai (kartu su žmonėmis iš Somalio pusiasalio, kurie buvo įsikūrę Jemene pastaraisiais metais) dabar prašys prieglobsčio Europoje, taip pat dėl to, kad nestabilumas Jemene suteikia puikias sąlygas apmokyti teroristams, kurie vykdo išpuolius Europos šalyse (kaip išpuolio prieš „Charlie Hebdo“ Paryžiuje atveju);

  1.      patvirtina, kad tvirtai remia Jemeno vienybę, suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą ir palaiko Jemeno gyventojus;

  2.      išreiškia didelį susirūpinimą dėl sparčiai blogėjančios politinės, saugumo ir humanitarinės padėties Jemene ir primygtinai ragina visas konflikto šalis susitarti dėl humanitarinių paliaubų, bent per šį musulmonams šventą ramadano mėnesį, kad būtų galima gyventojams suteikti nepaprastai reikalingą pagalbą, tai būtų pirmas žingsnis siekiant ilgalaikio ugnies nutraukimo, kuriuo būtų pasirengta politiniam sprendimui derybų keliu; išreiškia didelį susirūpinimą dėl 13 mln. žmonių Jemene, kurie išgyvena apsirūpinimo maistu saugumo krizę, ir dėl 9,4 mln. žmonių, kurie negali apsirūpinti vandeniu arba patiria vandens trūkumą;

  3.      smerkia destabilizuojančius ir smurtinius vienašališkus veiksmus, kurių imasi Houthi grupuotė ir buvusiam prezidentui Salehui ištikimi kariniai daliniai, ypač Adeno ir Taizo miestuose; taip pat smerkia Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos vykdomus oro antpuolius ir vykdomą Jemeno jūrinę blokadą, dėl kurių žuvo tūkstančiai žmonių, Jemenas buvo dar labiau destabilizuotas, buvo sukurtos palankesnės sąlygos teroristų ir ekstremistų organizacijų, pvz., grupuotės „Islamo valstybė“ / „Daesh “ ir Arabų pusiasalio „Al Kaida“, plėtrai ir buvo pabloginta jau ir taip kritiška humanitarinė padėtis;

  4.      primygtinai ragina visas kariaujančias šalis nedelsiant nutraukti smurtą; primygtinai ragina Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją nedelsiant panaikinti Jemeno jūrinę blokadą ir sudaryti sąlygas visiškam importo komerciniais tikslais į Jemeno uostus atnaujinimui, kad būtų išvengta dar didesnio bado ir stygiaus, ypač maisto, kuro ir medicinos priemonių; ragina visas šalis dėti pastangas, kad būtų galima veiksmingai teikti humanitarinę pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, kiekviename šalies regione;

  5.      šiuo tikslu ragina ES, jos valstybes nares ir JAV daryti dar didesnį spaudimą Saudo Arabijos vyriausybei, kad ji dėmesį sutelktų tik į atskirų laivų stabdymą ir paiešką juose tais atvejais, kai yra daug priežasčių manyti, kad gabenama ginklų kontrabanda; ragina valstybes nares sustabdyti bet kokį ginklų eksportą į konflikto vietas, nes tai nesuderinama su ES bendrąja pozicija dėl ginklų eksporto kontrolės;

  6.      ragina visas šalis užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir nesitaikyti tiesiogiai į civilinę infrastruktūrą, ypač medicinos įstaigas ir vandens tiekimo sistemas;

  7.      primygtinai ragina visas šalis skubiai vykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir žmogaus teisių teisę, suteikti humanitariniams darbuotojams galimybę nekliudomai atvykti ir įvežti pagalbą, kad pažeidžiamiausiems asmenims galėtų būti nedelsiant suteikta gyvybiškai svarbi pagalba;

  8.      primena, kad tuo atveju, jei nepagrįstai nesuteikiama galimybė teikti humanitarinę pagalbą ir civiliams gyventojams nesudaromos sąlygos apsirūpinti jų išgyvenimui būtinomis gėrybėmis, pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė;

  9.      ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį visų tariamų tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimą;

  10.    pabrėžia, kad konflikto sprendimas gali būti tik politinis, įraukus ir pasiektas derybomis; todėl primygtinai ragina visas Jemeno konflikto šalis nesutarimų išsprendimo siekti palaikant dialogą, siekiant kompromiso ir galių pasidalijimo ir sudarant sąlygas nacionalinės vienybės vyriausybės suformavimui, kad būtų atkurta taika, išvengta ekonominio ir finansinio žlugimo ir sprendžiama humanitarinės krizės problema;

  11.    išreiškia savo visapusišką paramą JT ir JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemenui Ismailio Ouldo Cheikho Ahmedo pastangoms tarpininkauti šalių taikos deryboms; remia Omano pastangas užtikrinti, kad Houthi grupuotė ir Jemeno vyriausybei ištikimos pajėgos nutrauktų ugnį, tai būtų pirmas žingsnis siekiant rasti politinį sprendimą derybų keliu;

  12.    griežčiausiai smerkia grupuotės „Islamo valstybė“ / „Daesh “ vykdomus teroristinius išpuolius prieš šiitų mečetes Sanoje ir Sadoje, kurių metu žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių, taip pat neigiamai vertina itin religinės ideologijos, kuria grindžiama ši nusikalstama veika, plitimą;

  13.    yra itin susirūpinęs dėl to, kad Arabų pusiasalio „Al Kaida“ sugebėjo pasinaudoti blogėjančia politine ir saugumo padėtimi Jemene; primygtinai ragina visas konflikto šalis parodyti tvirtą įsipareigojimą ir ryžtą didžiausią prioritetą teikti kovai su ekstremistų ir teroristų grupuotėmis, pvz., grupuote „Islamo valstybė“ / „Daesh “ ir Arabų pusiasalio „Al Kaida“; įspėja, kad bet kokios pastangos pasinaudoti šiomis grupuotėmis kaip pakaitiniais kovotojais kovojant su tariamais priešais nebus sėkmingos ir dėl to tik dar labiau padidės nestabilumas, kraujo praliejimas religiniu pagrindu ir bus dar labiau destabilizuotos kaimyninės šalys;

  14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiajam pasiuntiniui Jemenui, Jemeno ir Saudo Arabijos Karalystės vyriausybėms ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir Arabų Valstybių Lygos valstybių parlamentams ir vyriausybėms.