Rezolūcijas priekšlikums - B8-0683/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0683/2015

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Jemenā

  6.7.2015 - (2015/2760(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues S&D grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0680/2015

  Procedūra : 2015/2760(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0683/2015
  Iesniegtie teksti :
  B8-0683/2015
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8‑0683/2015

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā

  (2015/2760(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā Padomes 2015. gada 20. aprīļa secinājumus par Jemenu,

  –       ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši 2015. gada 15. februāra rezolūciju Nr. 2201 un 2015. gada 14. aprīļa rezolūciju Nr. 2216,

  –       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra vietnieka humānās palīdzības jautājumos Stephen O’Brien 2015. gada 25. jūnija piezīmes par Jemenu,

  –       ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 3. jūlija kopīgo paziņojumu par krīzi Jemenā,

  –       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.     tā kā pašreizējo krīzi Jemenā ir izraisījusi iepriekšējo valdību nespēja apmierināt Jemenas iedzīvotāju leģitīmās vēlmes pēc demokrātijas, ekonomikas un sociālās attīstības, stabilitātes un drošības; tā kā pēc ilggadējā prezidenta Ali Abdullah Saleh neveiksmīgās atkāpšanās, mēģinot nodot varu viceprezidentam Abd-Rabbu Mansour Hadi, ir radīti labvēlīgi apstākļi, lai izplatītos vardarbīgi konflikti, jo nav izveidota iekļaujoša valdība, nedarbojas patiesa varas dalīšana, sistemātiski netiek ņemta vērā spriedze starp daudzajām valstī dzīvojošām ciltīm, ir izplatīta nedrošība un ir paralizēta ekonomika;

  B.      tā kā šīs problēmas radīja apstākļus Houthi grupējuma ietekmes pieaugumam, kura dalībnieki ieradās no valsts ziemeļiem un, izmantojot pārvaldības un drošības vakuumu, ieņēma galvaspilsētu Sanu 2014. gada septembrī, un kopš tā brīža bijušajam prezidentam Ali Abdullah Saleh lojālie un paklausīgie spēki strauji guva panākumus visā valstī, kas noveda pie politisko oponentu ieslodzīšanas un uzbrukumiem lielām apdzīvotām vietām, piemēram, Adenai un Taizai; tā kā Jemenas likumīgais prezidents Abd-Rabbu Mansour Hadi tādēļ aizbēga uz Saūda Arābiju un kopš tā laika uzturas Rijādā;

  C.     tā kā, reaģējot uz Houthi panākumiem un pēc prezidenta Abd-Rabbu Mansour Hadi pieprasījuma, Saūda Arābijas vadīta arābu valstu koalīcija 2015. gada 26. gada martā Jemenā sāka operāciju „Izšķirošā vētra”, kas vēlāk tika pārdēvēta par “Cerības atjaunošanu”, lai pārtrauktu Ansar Allah (dominējošais Houthi grupējums) panākumu gūšanu, atjaunotu prezidenta Abd-Rabbu Mansour Hadi pilnvaras un panāktu drošību un stabilitāti šajā valstī; tā kā, neskatoties uz Houthi pozīciju intensīvu bombardēšanu, šie mērķi līdz šim nav īstenoti; tā kā šī intervence turklāt ir pasliktinājusi jau tā smago humanitāro situāciju; tā kā kopš karadarbības sākšanās vairāk nekā 3000 cilvēku ir nogalināti un vairāk nekā 10000 ir ievainoti;

  D.      tā kā papildus gaisa uzbrukumiem Saūda Arābija ir piemērojusi Jemenai jūras blokādi, kas ir izraisījis dramatiskas sekas — 22 miljoniem cilvēku jeb gandrīz 80 % iedzīvotāju ir steidzami nepieciešamas pārtikas, ūdens un zāļu piegādes; tā kā humānās palīdzības un preču pārvadājumi valsts iekšienē ir nopietni apdraudēti, jo ceļi ir bloķēti, notiek cīņas un situācija kopumā ir nedroša; tā kā ANO ir Jemenā pasludinājusi augstākā līmeņa ārkārtas humanitāro situāciju un brīdinājusi, ka šī valsts atrodas vienu soli no bada;

  E.     tā kā konflikts ir smagi skāris 9,9 miljonus bērnu, jo kopš 2015. gada marta ir nogalināti 279 un ievainoti 402 bērni; tā kā vismaz 1,8 miljoni bērnu ir zaudējuši piekļuvi izglītībai, jo konfliktu dēļ ir slēgtas skolas, palielinot risku, ka viņus varētu vervēt vai izmantot bruņoti grupējumi un vai viņi varētu tikt citādi ļaunprātīgi izmantoti;

  F.     tā kā UNICEF aplēses liecina, ka vairāk nekā pusmiljonam bērnu vecumā līdz pieciem gadiem draud akūta uztura nepietiekamība, savukārt 1,2 miljoniem bērnu vecumā līdz pieciem gadiem draud vidēji nopietna akūta uztura nepietiekamība, šiem rādītājiem kopš krīzes sākuma pieaugot divas reizes;

  G.     tā kā veselības aprūpes sistēma ir uz sabrukuma robežas, jo līdz ar pārtraukumu vakcinācijas pakalpojumu sniegšanā aptuveni 2,6 miljonus bērnu vecumā līdz 15 gadiem apdraud risks inficēties ar masalām un 2,5 miljoni bērnu var saslimt ar caureju, kas var būt nāvējoša slimība, kura strauji izplatās konfliktu un iedzīvotāju pārvietošanas laikā; tā kā saslimšanas ar tropu drudzi gadījumu skaits pieaug, hroniskās slimības tiek nepietiekami ārstētas, būtiski trūkst medicīniskā aprīkojuma un personālam neļauj piekļūt saslimušajiem cilvēkiem;

  H.      tā kā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moon aicināja veikt izmeklēšanu pēc tam, kad Saūda Arābijas vadītās koalīcijas īstenoto gaisa uzbrukumu rezultātā tika skarts ANO Attīstības programmas ēku komplekss Saādā, radot tam nopietnus bojājumus;

  I.       tā kā Al-Qaeda Arābijas pussalā (AQAP) ir spējusi gūt labumu no politiskās un drošības situācijas pasliktināšanās Jemenā, paplašinot savu klātbūtni un palielinot teroristu uzbrukumu skaitu un apjomu;

  J.      tā kā tā sauktā Islāma valsts (IV)/Da’esh ir iedibinājusi savu klātbūtni Jemenā un veikusi teroristu uzbrukumus šiītu mošejām, nogalinot simtiem cilvēku; tā kā tiek sagaidīts, ka gan AQAP, gan IV/Da’esh izmantos Jemenas drošības vakuumu, lai palielinātu savas spējas un plānotu uzbrukumus pret Jemenas drošības spēkiem un jebkādu rietumvalstu klātbūtni;

  K.      tā kā kara turpināšanās un AQAP un IV/Da’esh ietekmes pieaugums Jemenā rada tiešus draudus stabilitātei un drošībai citās šā reģiona valstīs, kā arī tieši ietekmē ES un starptautisko sabiedrību visā pasaulē;

  L.      tā kā ANO ģenerālsekretāra īpašais sūtnis Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed turpināt risināt sarunas ar visām pusēm, lai panāktu “humāno uguns pārtraukšanu”; tā kā Omāna, kura atturējās no pievienošanās operācijai „Izšķirošā vētra”, kas vēlāk tika pārdēvēta par “Cerības atjaunošanu”, un kurai ir labas attiecības ar abām konflikta pusēm, vada diplomātiskos centienus reģionā, lai panāktu pamieru;

  M.    tā kā pēc kara sākšanās Jemenas senā pilsēta Sana, kas ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojumā, cieta no bombardēšanas; tā kā tādēļ daudzas vēsturiskas ēkas, pieminekļi, muzeji, arheoloģisko atradumu vietas un lūgšanas vietas ir neatgriezeniski bojātas vai iznīcinātas;

  N.     tā kā vairāku iemeslu dēļ Jemena atrodas tuvāk Eiropai vairāk nekā jebkad, jo, pirmkārt, daudzi Jemenas bēgļi kopā ar cilvēkiem no Āfrikas raga, kas pēdējos gados bija apmetušies Jemenā, tagad lūgs patvērumu Eiropā, un, otrkārt, tāpēc, ka nestabilitāte Jemenā rada auglīgu augsni, lai apmācītu teroristus, kas veic uzbrukumus Eiropas valstīs (piemēram, Charlie Hebdo gadījums Parīzē);

  1.      atkārtoti pauž stingru atbalstu Jemenas vienotībai, suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai integritātei un apliecina solidaritāti Jemenas tautai;

  2.      pauž dziļas bažas par strauji pasliktinošos politisko, drošības un humanitāro stāvokli Jemenā un prasa visām konflikta pusēm vienoties par humānu uguns pārtraukšanu vismaz pašreizējā musulmaņu svētajā ramadāna mēnesī, lai nodrošinātu iedzīvotājiem tik ļoti nepieciešamo palīdzību kā pirmo soli virzībā uz ilgstošu pamieru, kam būtu jāsagatavo pamats sarunām par politisku risinājumu; pauž dziļas bažas par to, ka 13 miljonus cilvēku Jemenā skar pārtikas nodrošinājuma krīze un 9,4 miljoniem cilvēku ir ierobežota vai liegta piekļuve ūdenim;

  3.      nosoda destabilizējošās vienpusējās darbības, ko veic Houthi grupējums un bijušajam prezidentam Ali Abdullah Saleh lojālās militārās vienības, jo īpaši Adenas un Taizas pilsētās; nosoda arī Saūda Arābijas vadītās koalīcijas īstenotos gaisa uzbrukumus un jūras blokādi Jemenā, kuru dēļ gāja bojā tūkstošiem cilvēku, situācija Jemenā tika vēl vairāk destabilizēta, ir radušies labvēlīgāki apstākļi jaunu teroristu un ekstrēmistu organizāciju, piemēram, IV/Da’esh un AQAP, darbības paplašināšanai un ir pasliktinājies jau tā kritiskais humanitārais stāvoklis;

  4.      prasa, lai visas karojošās puses nekavējoties pārtrauktu vardarbību; prasa Saūda Arābijas vadītajai koalīcijai nekavējoties atcelt jūras blokādi Jemenā, ļaujot pilnībā atsākt komerciālu importu Jemenas ostās, lai nepieļautu vēl nopietnāku badu un trūkumu, jo īpaši pārtikas, degvielas un medikamentu piegādes jomā; aicina visas puses sadarboties, lai nodrošinātu efektīvu humānās palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kam tā nepieciešama, visos valsts reģionos;

  5.      šajā sakarībā aicina ES, tās dalībvalstis un ASV pastiprināt spiedienu uz Saūda Arābijas valdību, lai tā koncentrētos tikai uz atsevišķu kuģu apstādināšanu un pārmeklēšanu, par kuriem ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ar tiem tiek nelikumīgi pārvadāti ieroči; aicina dalībvalstis pārtraukt jebkādu ieroču piegādi konfliktā iesaistītajām pusēm, jo šāda rīcība neatbilst ES kopējai nostājai par ieroču eksporta kontroli;

  6.      aicina visas iesaistītās puses aizsargāt civiliedzīvotājus un atturēties no uzbrukumiem civilai infrastruktūrai, jo īpaši medicīnas iestādēm un ūdens apgādes sistēmām;

  7.      prasa visām pusēm ievērot savas saistības saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām un cilvēktiesībām un nekavējoties nodrošināt neierobežotu piekļuvi humānās palīdzības darbiniekiem un palīdzības sniegšanai, lai nekavējoties varētu sniegt būtisku palīdzību vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem;

  8.      atgādina, ka, patvaļīgi liedzot cilvēkiem humāno palīdzību un civiliedzīvotājiem — piekļuvi objektiem, kas nepieciešami viņu izdzīvošanai, tiek pārkāptas starptautiskās humanitārās tiesības;

  9.      prasa veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par visiem iespējamiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem;

  10.    uzsver, ka konfliktam var būt tikai politisks, iekļaujošs un sarunu ceļā rasts risinājums; tādēļ prasa visām Jemenas iesaistītajām pusēm censties atrisināt domstarpības dialoga, kompromisa un varas dalīšanas ceļā, kā rezultātā tiktu izveidota nacionālās vienotības valdība, lai atjaunotu mieru, novērstu ekonomikas un finanšu sistēmas sabrukumu un novērstu humanitāro krīzi;

  11.    pauž pilnīgu atbalstu ANO un tās ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed starpniecības centieniem miera sarunās starp pusēm; atbalsta Omānas centienus panākt pamieru starp Houthi grupējumu un Jemenas valdībai lojālajiem spēkiem kā pirmo soli virzībā uz politisku risinājumu sarunu ceļā;

  12.    kategoriski nosoda IV/Da’esh teroristu uzbrukumus šiītu mošejām Sanā un Saādā, kuru rezultātā tika nogalināti un ievainoti simtiem cilvēku, kā arī nosoda ekstrēmistisko reliģisko ideoloģiju, kas ir šo noziedzīgo nodarījumu pamatā;

  13.    pauž bažas par AQAP spēju izmantot savā labā politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos Jemenā; prasa visām konfliktā iesaistītajām pusēm apliecināt stingru apņēmību apkarot ekstrēmistu un teroristu grupas, piemēram, IV/Da'esh un AQAP, nosakot šo cīņu par augstāko prioritāti; brīdina, ka jebkādi mēģinājumi izmantot šīs grupas kā ārēju spēku vadītus kaujiniekus izraisīs pretējas sekas un vienīgi radīs lielāku nestabilitāti, asinsizliešanu starp reliģiskām grupām un destabilizāciju kaimiņvalstīs;

  14.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāra īpašajam sūtnim Jemenā, Jemenas un Saūda Arābijas Karalistes valdībām un Persijas līča sadarbības padomes un Arābu valstu līgas valstu parlamentiem un valdībām.