Postup : 2015/2760(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0683/2015

Predkladané texty :

B8-0683/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0270

NÁVRH UZNESENIA
PDF 155kWORD 83k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.052v01-00
 
B8-0683/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Jemene (2015/2760(RSP))


Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2015/2760(RSP))  
B8‑0683/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na závery Rady o Jemene z 20. apríla 2015,

–       so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene, najmä na rezolúcie č. 2201 z 15. februára 2015 a č. 2216 zo 14. apríla 2015.

–       so zreteľom na poznámky zástupcu generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci Stephena O’Briena k Jemenu z 25. júna 2015,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 3. júla 2015 o kríze v Jemene,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže súčasná kríza v Jemene je výsledkom toho; že po sebe idúce vlády nenaplnili legitímne očakávania jemenského ľudu týkajúce sa demokracie, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stability a bezpečnosti; keďže neúspešný prechod po odstúpení prezidenta Alího Abdulláha Sáliha, ktorý bol vo funkcii po dlhé roky, v prospech podpredsedu opozície Abdrabbu Mansúra Hádího, vytvoril podmienky pre vznik násilných konfliktov tým, že nebola nastolená inkluzívna a spravodlivá vláda s deľbou moci a systematicky sa ignoruje napätie medzi mnohými kmeňmi krajiny, všadeprítomná neistota a hospodárska paralýza;

B.     keďže tieto nedostatky vytvárajú podmienky pre vzostup milícií húthíov, ktoré pochádzajú zo severnej časti krajiny a využili vákuum v správe štátu a bezpečnosti, v septembri 2014 sa zmocnili hlavného mesta Saná a odvtedy získali rozsiahle územia v celej krajine za pomoci jednotiek verných bývalému prezidentovi Sálihovi, čo viedlo k uväzneniu politických protivníkov a útokom na veľké obývané centrá, ako sú Aden a Taiz; keďže legitímny prezident Jemenu Abdrabbu Mansúr Hádí utiekol do Saudskej Arábie a odvtedy sa zdržuje v Rijáde;

C.     keďže ako reakciu na postup húthíov a na žiadosť prezidenta Hádího začala koalícia arabských štátov pod vedením Saudskej Arábie 26. marca 2015 v Jemene operáciu Rozhodujúca búrka neskôr premenovanú na operáciu Na obnovu nádeje s cieľom oslabiť zisky dominantných milícií húthíov Ansar Alláh, obnoviť moc prezidenta Hádího a navrátiť bezpečnosť a stabilitu v krajine; keďže tieto ciele doteraz neboli dosiahnuté napriek intenzívnemu bombardovaniu pozícií húthíov; keďže však táto intervencia prispela k zhoršeniu už zúfalej humanitárnej situácie; keďže od vypuknutia násilností bolo zabitých viac než 3 000 ľudí a zranených viac než 10 000 ľudí;

D.     keďže Saudská Arábia začala okrem leteckých útokov námornú blokádu Jemenu, ktorá má dramatické dôsledky a 22 miliónov ľudí – takmer 80 % obyvateľstva – nutne potrebuje potraviny, vodu a dodávky zdravotníckeho materiálu; keďže preprava humanitárnej pomoci a tovaru vo vnútri krajiny je vážne oslabená cestnými blokádami, bojmi a všeobecne nedostatočnou bezpečnosťou; keďže OSN vyhlásila v Jemene najvyšší stupeň humanitárnej núdze a varovala, že krajina je teraz len krok od hladomoru;

E.     keďže od marca 2015 bolo vážne zasiahnutých konfliktom 9.9 milióna detí, 279 detí bolo zabitých a 402 zranených; keďže najmenej 1,8 milióna detí prišlo o prístup k vzdelaniu v dôsledku zatvárania škôl súvisiaceho s konfliktom, v dôsledku čoho dochádza k zvýšenému riziku ich náboru alebo využívania zo strany ozbrojených skupín a iných foriem zneužívania;

F.     keďže UNICEF odhaduje, že viac ako pol milióna detí mladších ako päť rokov je ohrozených ťažkou akútnou podvýživou a 1,2 milióna detí mladších ako päť rokov je ohrozených stredne ťažkou akútnou podvýživou, čo je takmer dvojnásobný nárast v porovnaní so začiatkom krízy;

G.     keďže zdravotný systém je na pokraji kolapsu a očkovanie je prerušené, čím je odhadovaných 2,6 milióna detí mladších ako 15 rokov ohrozených osýpkami a 2,5 milióna detí hnačkou, potenciálne smrteľným ochorením, ktoré sa rýchlo šíri v obdobiach konfliktu a vysídľovania obyvateľstva; keďže počet prípadov horúčky dengue rastie, neliečia sa chronické ochorenia a dôležité dodávky zdravotníckeho materiálu a personálu sa nemôžu dostať k ľuďom, ku ktorým mieria;

H.     keďže generálny tajomník OSN Ban Ki-moon vyzval na začatie vyšetrovania po tom, ako letecké útoky pod vedením Saudskej Arábie zasiahli budovy rozvojového programu OSN v meste Sa´da a spôsobili vážne škody;

I.      keďže sieti al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) sa podarilo využiť zhoršenie politickej a bezpečnostnej situácie v Jemene, rozšíriť svoju prítomnosť a zvýšiť počet a rozsah teroristických útokov;

J.      keďže tzv. Islamský štát (IŠ)/Dá’iš sa etabloval v Jemene a uskutočnil teroristické útoky proti šiítskym mešitám, pričom zahynuli stovky ľudí; keďže AQAP, ako aj IŠ/Dá’iš zrejme využijú jemenské bezpečnostné vákuum s cieľom rozšíriť svoje možnosti a vystupňovať útoky proti jemenským bezpečnostným silám, húthíom a prítomným západným mocnostiam;

K.     keďže pokračujúca vojna a rozširovanie AQAP a IS/Dá’iš v Jemene predstavujú priamu hrozbu pre stabilitu a bezpečnosť iných krajín v regióne a pre EÚ a svetovú medzinárodnú komunitu;

L.     keďže osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Jemen Ismá´íla wulda šajcha Ahmada ďalej rokuje so všetkými stranami s cieľom dosiahnuť „humanitárnu prestávku“; keďže Omán, ktorý sa nepripojil k operácii Rozhodujúca búrka, neskôr premenovanej na operáciu Na obnovu nádeje, a ktorý udržuje silné vzťahy s obidvomi hlavnými stranami konfliktu, vedie regionálne diplomatické úsilie s cieľom dosiahnuť prímerie;

M.    keďže po začatí vojny v Jemene bolo staré mesto Saná, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO, zasiahnuté bombovým útokom; keďže v dôsledku toho boli mnohé historické budovy, pamätníky, múzeá, archeologické pamiatky a kultové miesta nenapraviteľne poškodené alebo zničené;

N.     keďže v dôsledku viacerých dôvodov je Jemen viac ako kedykoľvek predtým blízky Európe, po prvé preto, že mnohí jemenskí utečenci spolu s obyvateľmi Afrického rohu, ktorí sa v posledných rokoch usadili v Jemene, budú teraz žiadať o azyl v Európe, a po druhé preto, že nestabilita v Jemene vytvára úrodnú pôdu pre výcvik teroristov, ktorí vykonávajú útoky v európskych krajinách (ako v prípade Charlie Hebdo v Paríži);

1.      opätovne potvrdzuje svoju pevnú podporu jednote, zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Jemenu a stojí pri jemenskom ľude;

2.      vyjadruje vážne znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou v politickej, bezpečnostnej a humanitárnej oblasti v Jemene a naliehavo žiada všetky strany konfliktu, aby sa dohodli na humanitárnej prestávke, aspoň počas terajšieho moslimského svätého mesiaca ramadán, čo by umožnilo poskytnutie zúfalo potrebnej pomoci obyvateľstvu ako prvý krok k trvalému prímeriu, ktorá by mala pripraviť pôdu pre politické riešenie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 13 miliónmi ľudí v Jemene, ktorí čelia potravinovej kríze, a 9,4 miliónmi ľudí, ktorí majú len malý alebo žiadny prístup k vode;

3.      odsudzuje destabilizačné a násilné jednostranné akcie podniknuté milíciami húthíov a vojenskými jednotkami podporujúcimi bývalého prezidenta Sáliha, najmä v mestách Aden a Taiz; odsudzuje aj vzdušné útoky koalície vedenej Saudskou Arábiou a námornú blokádu Jemenu, ktoré spôsobili smrť tisícov ľudí, ešte viac destabilizovali Jemen, vytvorili priaznivejšie podmienky pre rozšírenie teroristických a extrémistických organizácií, ako sú IŠ/Dá’iš a AQAP, a vyhrotili beztak kritickú humanitárnu situáciu;

4.      vyzýva všetky bojujúce strany, aby okamžite prestali používať násilie; naliehavo žiada koalíciu vedenú Saudskou Arábiou, aby okamžite ukončila námornú blokádu Jemenu a umožnila úplné obnovenie komerčného dovozu do jemenských prístavov, aby nedošlo k ešte vážnejšiemu hladu a nedostatku, najmä nedostatku potravín, paliva a zdravotníckeho materiálu; vyzýva všetky strany, aby sa zapojili do účinného poskytovania humanitárnej pomoci ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch krajiny;

5.      v tejto súvislosti žiada, aby EÚ, jej členské štáty a USA zintenzívnili tlak na vládu Saudskej Arábie, aby sa zamerala iba na zastavovanie a prehľadávanie lodí, pri ktorých existuje dôvod domnievať sa, že pašujú zbrane; vyzýva členské štáty, aby zastavili vývoz akýchkoľvek zbraní stranám konfliktu, pretože to je nezlučiteľné so spoločnou pozíciou EÚ o kontrole vývozu zbraní;

6.      vyzýva všetky strany, aby zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva a aby si za cieľ nevyberali civilnú infraštruktúru, najmä zdravotnícke zariadenia a vodné systémy;

7.      naliehavo vyzýva všetky strany, aby dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva a právnych predpisov v oblasti ľudských práv a urýchlene udelili neobmedzený prístup pre humanitárnych pracovníkov a pomoc, aby sa životne dôležitá pomoc mohla okamžite dostať k najzraniteľnejším osobám;

8.      pripomína, že svojvoľné upieranie humanitárneho prístupu a predmetov nevyhnutných pre prežitie civilného obyvateľstva predstavuje porušovanie medzinárodného humanitárneho práva;

9.      vyzýva na nezávislé medzinárodné vyšetrovanie všetkého údajného porušovania medzinárodných ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva.

10.    zdôrazňuje, že môže existovať len politické, inkluzívne a diplomatické riešenie tohto konfliktu; preto naliehavo vyzýva všetky jemenské strany, aby sa snažili vyriešiť svoje spory prostredníctvom dialógu, kompromisu a deľby moci, čo povedie k vytvoreniu vlády národnej jednoty s cieľom obnoviť mier, zabrániť hospodárskemu a finančnému kolapsu a riešiť humanitárnu krízu;

11.    vyjadruje plnú podporu úsiliu OSN a osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen Ismá´íla wulda šajcha Ahmada sprostredkovať mierové rokovania medzi stranami; podporuje úsilie Ománu o dosiahnutie prímeria medzi skupinou húthíov a jednotkami podporujúcimi jemenskú vládu ako prvý krok smerom k diplomatickému politickému riešeniu;

12.    čo najrozhodnejšie odsudzuje teroristické útoky zo strany IŠ/Dá’iš na šiítske mešity v mestách Saná a Sa´da, pri ktorých boli usmrtené a zranené stovky ľudí, ako aj šírenie extrémnej sektárskej ideológie podporujúcej tieto trestné činy;

13.    je znepokojený schopnosťou AQAP profitovať zo zhoršujúcej sa politickej a bezpečnostnej situácie v Jemene; naliehavo vyzýva všetky strany zúčastnené na konflikte, aby ako najvyššiu prioritu preukázali pevný záväzok a odhodlanie bojovať proti extrémistickým a teroristickým skupinám, ako sú IŠ/Dá’iš a AQAP; varuje, že akékoľvek pokusy využívať tieto skupiny ako náhradníkov v boji proti vnímaným nepriateľom budú mať opačný účinok a povedú len k väčšej nestabilite, sektárskemu krviprelievaniu a destabilizácii v susedných krajinách;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, osobitnému vyslancovi generálneho tajomníka OSN pre Jemen, vládam Jemenu a Saudskoarabského kráľovstva a parlamentom a vládam štátov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Ligy arabských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia