Eljárás : 2015/2760(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0686/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0686/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0270

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 144kWORD 78k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.664v01-00
 
B8-0686/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a jemeni helyzetről 2015/2760 (COD)


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről 2015/2760 (COD)  
B8‑0686/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Biztonsági Tanácsának 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) és 2216 (2015) számú határozatára, amely hangsúlyozza a békés, rendezett, inkluzív és a jemeniek által vezetett átmeneti folyamat szükségességét Jemenben,

–       tekintettel Dzsamál ben Omar, az ENSZ Jemennel foglalkozó különleges tanácsadója által az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2015. március 22-i, 7411. ülésszakán benyújtott jelentésre(1),

–       tekintettel az Arab Államok Ligájának 2015. március 29-én Jemenben tartott 26. csúcstalálkozóján kiadott végső közleményére, amely hangsúlyozza többek között annak fontosságát, hogy folytatódjon a jemeni politikai átmenet folyamata az összes jemeni fél részvételével az Öböl-menti Együttműködési Tanács kezdeményezésével, végrehajtási mechanizmusával és az átfogó nemzeti párbeszédre irányuló konferencia eredményeivel összhangban,

–       tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) és Hrisztosz Sztilijanídisz, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által a jemeni válsághelyzetről 2015. július 3-án tett közös nyilatkozatra,

–       tekintettel a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről szóló 2011. április 7-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a 2011. évi arab tavasz által elindított politikai átmenet folyamata korlátozott eredményeket hozott, és mivel nem oldódtak meg az ország strukturális problémái, mint például a korrupció és az egyenlőtlenség;

B.     mivel a konfliktus okai az egymás figyelmen kívül hagyására, az egyenlőtlenségre és a szegénységre vezethetők vissza, ami elmélyítette a jemeni társadalmat megosztó törzsi és regionális töréseket; mivel Irán a jemeni belső ügyeibe való beavatkozás révén tovább súlyosbítja ezeket a törzsi töréseket;

C.     mivel 2015. július 4-én lesz a 100. napja annak, hogy Abd Rabbu Manszúr Hádi elnök száműzetésben él, valamint annak, hogy a szaúdiak vezette koalíció légi csapásokat mért a jemeni húszi és Szálehet támogató erők előrenyomulása ellen;

D.     mivel 2015. július 2-án az ENSZ felvette Jement a legsúlyosabb humanitárius vészhelyzetek listájára, mivel az országot humanitárius katasztrófa fenyegeti: 21 millió ember (a lakosság 80%-a) szorul humanitárius segítségre, és élelmiszerválság fenyeget;

E.     mivel az ENSZ támogatásával létrejött és 2014. szeptember 21-én aláírt béke- és nemzeti partnerségi megállapodásnak nem sikerült stabilizálnia Jement, de továbbra is az egyetlen járható út a háborúk beszüntetésére és az ország stabilizálására;

1.      ismételten kijelenti, hogy határozottan támogatja Jemen egységét, szuverenitását, függetlenségét és területi integritását, és elkötelezetten kiáll a jemeni nép mellett;

2.      újólag megerősíti, hogy támogatja a jemeni elnök Abd Rabbu Manszúr Hádi legitimitását;

3.      kéri, hogy minden jemeni fél, különösen a húszik, tartózkodjanak az olyan egyoldalú akcióktól, amelyek veszélyeztethetik a jemeni politikai átalakulást, és teljes körűen hajtsák végre az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2201 (2015) sz. határozatát, azaz:

–       hagyjanak fel az erőszak alkalmazásával és vonják vissza erőiket valamennyi általuk elfoglalt területről, többek között a fővárosból, Szanaaból,

–       adjanak át minden katonai és biztonsági intézményektől elkobzott fegyvert, beleértve a rakétarendszereket is,

–       hagyjanak fel minden olyan lépéssel, amely kizárólag Jemen legitim kormányának hatáskörébe tartozik, és tartózkodjanak a szomszédos államok bármifajta provokálásától vagy fenyegetésétől,

–       valamennyi politikai foglyot és házi őrizetben vagy önkényesen fogva tartott személyt biztonságosan bocsássák szabadon,

–       hagyjanak fel a gyermekek toborzásával és bocsássák szabadon a gyermek katonákat;

4.      emlékeztet arra, hogy támogatja az ENSZ arra irányuló erőfeszítéseit, hogy tartós, kiszámítható és fenntartható humanitárius fegyverszünetet kössenek annak biztosítása érdekében, hogy célhoz érjen a sürgős humanitárius segítség és a létfontosságú eszközök, beleértve az üzemanyagot, élelmiszereket és alapszükségleti cikkeket; emlékeztet ezenkívül arra, hogy emiatt alapvető fontosságú, hogy további könnyítsék Jemen kereskedelmi hajókkal való elérhetőségét;

5.      felszólítja Iránt, hogy hagyjon fel a jemeni belső ügyeibe beavatkozással és hagyjon fel a húszi milíciák képzésével és finanszírozásával;

6.      úgy véli, hogy az állami intézmények reformjának magában kell foglalnia a közszolgálat reformját, az eljárási folyamatok javítását és egyszerűsítését, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformját, továbbá a közszolgáltatások, mint például az egészségügy, az oktatás, a vízellátás és a biztonság fejlesztését;

7.      hangsúlyozza emellett annak fontosságát, hogy megoldást találjanak az állami erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyságának hiányára, ami nem csupán a gazdasági válság további súlyosbodását hozza magával, de súlyos politikai következményekkel is jár;

8.      úgy véli, hogy a nemzetközi közösségnek a Jemen geopolitikai helyzetéhez kapcsolódó aggályai az alábbi két pontra kell, hogy összpontosítsanak: 1) Jemen mint az al-Kaida védőbástyája az Arab Félszigeten, és egyre nagyobb mértékben az ISIL/Dá’is védőbástyája is, valamint 2) a Báb el-Mandeb szoros a világ legfontosabb hajózási útvonalainak csomópontja, többek között a világ olajellátása 4%-ának szállítása szempontjából;

9.      hangsúlyozza, hogy minden félnek feladata, hogy biztosítsa a nemzetközi humanitárius joggal és a nemzetközi emberi jogi szabályokkal való összhangot a pártatlanság, a semlegesség és a függetlenség elveinek megfelelően, beleértve a polgári lakosság védelmét, és a polgári infrastruktúra megcélzásától való tartózkodást;

10.    kéri, hogy biztosítsák a humanitárius szervezetek számára a helyszínre való biztonságos és akadálytalan bejutást; ezért sürgeti valamennyi felet, hogy segítsék elő a humanitárius segítség sürgős eljuttatását Jemen valamennyi részébe, valamint hogy a humanitárius segítők gyorsan, biztonságosan és akadálytalanul elérhessék a humanitárius – és orvosi – segítségre szoruló embereket;

11.    emlékeztet arra, hogy a vallásszabadság alapvető jog, és határozottan elítéli a valláson alapuló erőszak vagy megkülönböztetés bármely formáját Jemenben;

12.    mélységes aggodalmának ad hangot, amiért Jemenben a terrorcselekmények elkövetői visszaélnek a vallási meggyőződéssel; elítéli Jemenben a vallás ürügyként való felhasználását különböző konfliktushelyzetekben;

13.    gyors, pártatlan és hatékony vizsgálatot sürget Jemenben ezen elítélendő terrorcselekmények elkövetőinek, szervezőinek, finanszírozóinak és szponzorainak azonosítása és bíróság elé állítása érdekében;

14.    ismételten megerősíti, hogy támogat minden olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a vallási és egyéb közösségek közötti párbeszédet és kölcsönös tiszteletet; felhív minden vallási vezetőt, hogy mozdítsa elő a toleranciát, és tegyen kezdeményezéseket a gyűlölet és a szélsőséges és erőszakos radikalizálódás ellen;

15.    megismétli azon álláspontját, hogy a jelenlegi válságból nincs más kiút, mint a valódi párbeszéd és az inkluzív politikai folyamat az ENSZ irányítása mellett, és hogy csak az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2216. számú határozatában meghatározott paramétereken alapuló, széles körű politikai konszenzus jelenthet tartós megoldást a válság és a terrorista csoportok jelentette veszély kezelésére és a térség további destabilizációjának megakadályozására;

16.    felhívja a jemeni feleket, hogy a jövőbeli megbeszéléseken előfeltételek támasztása nélkül, jóhiszeműen vegyenek részt, beleértve a nézeteltérések párbeszéd és konzultációk révén történő megoldását, utasítsák el az erőszak politikai célok érdekében történő alkalmazását, és tartózkodjanak a provokációtól és a politikai átmenet aláaknázására alkalmas egyoldalú akcióktól;

17.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, a tagállamok kormányának és parlamentjének, az ENSZ Biztonsági Tanácsának, ENSZ főtitkárának és érintett uniós képviseletek vezetőinek.

 

(1)

S/PV.7411.

(2)

HL C 296 E., 2012.10.2., 81. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat