Procedură : 2015/2760(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0686/2015

Texte depuse :

B8-0686/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0270

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 143kWORD 80k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.664v01-00
 
B8-0686/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Yemen (2015/2760(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen (2015/2760(RSP))  
B8‑0686/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) și 2216 (2015), care subliniază necesitatea existenței în Yemen a unui proces de tranziție pașnic, structurat, integrator și condus de yemeniți,

–       având în vedere raportul prezentat de Jamal Benomar, Consilierul Special al ONU pentru Yemen, în cadrul celei de-a 7411-a reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, care a avut loc la 22 martie 2015(1),

–       având în vedere comunicatul final din cadrul celui de-al 26-lea summit al Ligii Statelor Arabe din 29 martie 2015 referitor la evoluțiile din Yemen, în cadrul căruia s-a subliniat, printre altele, necesitatea reluării procesului de tranziție politică a Yemenului cu participarea tuturor părților yemenite, în conformitate cu inițiativa Consiliul de Cooperare al Golfului și cu mecanismul de punere în aplicare a acesteia, precum și cu rezultatele Conferinței cuprinzătoare pentru Dialog Național,

–       având în vedere declarația comună din 3 iulie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a Comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, privind criza din Yemen,

–       având în vedere rezoluția sa din 7 aprilie 2011 referitoare la situația din Siria, Bahrein și Yemen(2),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât procesul de tranziție politică lansat în urma „Primăverii Arabe” din 2011 a produs rezultate limitate și întrucât problemele structurale ale Yemenului, cum ar fi corupția și inegalitatea, nu au fost rezolvate;

B.     întrucât conflictul se bazează pe sentimente înrădăcinate de abandon, inegalitate și sărăcie, care au agravat fracturile tribale și regionale adânci care divizează societatea yemenită; întrucât Iranul exacerbează aceste fracturi tribale prin amestecul său în afacerile interne ale Yemenului;

C.     întrucât data de 4 iulie 2015 reprezintă cea de-a 100-a zi de la exilul președintelui Abd-Rabbu Mansour Hadi și de la lansarea atacurilor aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudită împotriva avansării constante a forțelor rebele Houthi și a celor care îl sprijină pe fostul președinte Saleh;

D.     întrucât, la 2 iulie 2015, ONU a inclus Yemenul pe lista celor mai mari urgențe umanitare (criză de nivelul trei) deoarece acesta se confruntă cu o catastrofă umanitară, 21 de milioane de persoane (80% din populație) având nevoie de asistență umanitară, și este amenințat de o criză alimentară majoră;

E.     întrucât Acordul de pace și de parteneriat național, mediat de ONU și semnat la 21 septembrie 2014, nu a condus la stabilizarea Yemenului, dar este în continuare singura opțiune viabilă pentru oprirea războiului și stabilizarea țării,

1.      își reafirmă angajamentul ferm în favoarea unității, a suveranității, a independenței și a integrității teritoriale a Yemenului, precum și angajamentul de a nu abandona poporul yemenit;

2.      reafirmă sprijinul său pentru legitimitatea președintelui Yemenului, Abd-Rabbu Mansour Hadi;

3.      solicită tuturor părților yemenite, în special rebelilor Houthi, să nu mai întreprindă acțiuni unilaterale care ar putea să pună în pericol tranziția politică din Yemen și să pună pe deplin în aplicare rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 2201 (2015), și anume:

–       să pună capăt violenței și să-și retragă forțele din toate zonele pe care le-au ocupat, inclusiv din capitala Sana’a,

–       să cedeze toate armele suplimentare confiscate de la instituțiile militare și de securitate, inclusiv sistemele de rachete,

–       să înceteze toate activitățile care țin de competența exclusivă a guvernului legitim al Yemenului și să nu lanseze provocări sau amenințări la adresa statelor vecine,

–       să elibereze în condiții de siguranță toți prizonierii politici și toate persoanele aflate în arest la domiciliu sau în detenție arbitrară,

–       să pună capăt recrutării și utilizării copiilor și să elibereze toți copiii din rândurile lor;

4.      reamintește sprijinul său în favoarea eforturilor depuse de ONU pentru un armistițiu umanitar durabil, predictibil și sustenabil, care să permită acordarea urgentă de asistență umanitară și de provizii vitale, printre care combustibili, alimente și bunuri de primă necesitate; reamintește, de asemenea, că este esențial să se faciliteze și mai mult accesul navelor comerciale în Yemen;

5.      cere Iranului să nu se mai amestece în afacerile interne ale Yemenului și să pună capăt formării și finanțării milițiilor Houthi;

6.      consideră că reformarea instituțiilor statului ar trebui să conducă nu numai la îmbunătățirea serviciilor publice, precum cele de sănătate, educație, aprovizionare cu apă și securitate, ci și la reforma administrației publice, la îmbunătățirea și simplificarea demersurilor procedurale în cadrul administrației de stat și la o reformă judiciară;

7.      subliniază, de asemenea, necesitatea abordării problemei legate de ineficiența gestionării resurselor de către stat, acest fapt conducând nu doar la amplificarea crizei economice, ci și la ramificații politice grave;

8.      consideră că preocupările comunității internaționale legate de situația geopolitică din Yemen ar trebui să se concentreze pe următoarele două puncte: (1) Yemenul ca bastion al Al-Qaeda din Peninsula Arabă (AQAP) și, din ce în ce mai mult, al ISIL/Da’esh și (2) strâmtoarea Bab-el-Mandeb ca nod al celor mai importante rute de transport ale lumii, inclusiv de transport a aproximativ 4% din oferta mondială de petrol;

9.      subliniază că toate părțile au responsabilitatea de a asigura respectarea legislației umanitare internaționale, precum și a legislației internaționale privind drepturile omului, în conformitate cu principiile de imparțialitate, neutralitate și independență, inclusiv prin protejarea populației civile și neatacarea directă a infrastructurii civile;

10.    solicită accesul liber și în condiții de siguranță al organizațiilor internaționale care lucrează pe teren; solicită, prin urmare, tuturor părților să permită acordarea de asistență umanitară în toate regiunile Yemenului, precum și accesul rapid, sigur și neîngrădit al actorilor din domeniul umanitar la persoanele care au nevoie de asistență umanitară, inclusiv medicală;

11.    reamintește faptul că libertatea religioasă este un drept fundamental și condamnă în mod ferm orice act de violență sau de discriminare pe motive de religie în Yemen;

12.    își exprimă profunda îngrijorare legată de utilizarea abuzivă a religiei de către autorii actelor teroriste din Yemen; denunță instrumentalizarea religiei în diverse conflicte din Yemen;

13.    solicită desfășurarea rapidă în Yemen a unei anchete amănunțite, imparțiale și eficace pentru a aduce în fața justiției făptașii, organizatorii, finanțatorii și sponsorii actelor condamnabile de terorism;

14.    își reafirmă sprijinul pentru orice inițiativă de promovare a dialogului și a respectului reciproc dintre comunitățile religioase și alte comunități; îndeamnă toate autoritățile religioase să promoveze toleranța și să ia inițiative împotriva urii și a radicalizării violente și extremiste;

15.    își reafirmă convingerea că singura cale de ieșire din criza actuală o constituie un dialog adevărat și un proces politic integrator sub egida ONU, precum și că doar un consens politic larg, bazat pe parametrii stabiliți în cadrul rezoluției nr. 2216 a Consiliului de Securitate al ONU, poate conduce la o soluționare durabilă a crizei, răspunde amenințării reprezentate de grupările teroriste și preveni accentuarea instabilității regionale;

16.    solicită părților yemenite să fie prezente la viitoarele negocieri și să ia parte la acestea fără condiții prealabile și cu bună credință, inclusiv prin rezolvarea diferențelor de poziție prin dialog și consultări, respingerea actelor de violență în slujba unor obiective politice și abținerea de la acțiuni provocatoare și de la orice acte unilaterale care ar pune în pericol tranziția politică;

17.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU și șefilor de delegație competenți ai UE.

(1)

S/PV.7411.

(2)

JO C 296 E, 2.10.2012, p. 81.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate