Postup : 2015/2760(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0686/2015

Predkladané texty :

B8-0686/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0270

NÁVRH UZNESENIA
PDF 144kWORD 77k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.664v01-00
 
B8-0686/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Jemene (2015/2760(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2015/2760(RSP))  
B8‑0686/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) a 2216 (2015), v ktorých sa zdôrazňuje potreba pokojného, usporiadaného a inkluzívneho procesu prechodu v Jemene vedeného jemenským ľudom,

–       so zreteľom na správu, ktorú predložil osobitný poradca OSN pre Jemen Jamal Benomar na 7411. zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN 22. marca 2015(1),

–       so zreteľom na záverečné komuniké 26. samitu Ligy arabských štátov z 29. marca 2015 o vývoji v Jemene, v ktorom sa okrem iného zdôraznila potreba obnoviť proces politického prechodu v Jemene za účasti všetkých jemenských strán v súlade s iniciatívou Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a mechanizmom jej vykonávania a s výsledkami komplexnej konferencie národného dialógu,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 3. júla 2015 o kríze v Jemene,

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. apríla 2011 o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene(2),

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže proces politického prechodu, ktorý sa začal v nadväznosti na Arabskú jar z roku 2011, priniesol len obmedzené výsledky a keďže štrukturálne problémy krajiny, ako je korupcia a nerovnosť, nie sú vyriešené;

B.     keďže konflikt je hlboko zakorenený v pocitoch zanedbávania, nerovnosti a chudoby, ktoré boli ešte zhoršené hlbokými kmeňovými a regionálnymi rozpormi rozdeľujúcimi jemenskú spoločnosť; keďže Irán tieto kmeňové rozpory vyostruje prostredníctvom svojho zasahovania do vnútorných záležitostí Jemenu;

C.     keďže 4. júl 2015 bude 100. deň od exilu prezidenta Abdrabbu Mansúra Hádího a začiatku leteckých útokov koalície pod vedením Saudskej Arábie proti pokračujúcemu postupu húthíov a jednotiek podporujúcich Sáliha v Jemene;

D.     keďže OSN 2. júla 2015 pridala Jemen na zoznam núdzových humanitárnych situácií najvyššej úrovne (kríza úrovne 3), pretože táto krajina čelí humanitárnej katastrofe, pričom 21 miliónov ľudí (80 % jej obyvateľstva) potrebuje humanitárnu pomoc, a hrozí vážna potravinová kríza;

E.     keďže prostredníctvom dohody o mieri a národnom partnerstve, ktorú sprostredkovala OSN a ktorá bol podpísaná 21. septembra 2014, sa nepodarilo Jemen stabilizovať, táto dohoda však zostáva jedinou reálnou možnosťou na ukončenie vojny a stabilizáciu krajiny;

1.      opätovne potvrdzuje svoje pevné odhodlanie zasadzovať sa o jednotu, zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Jemenu a svoj záväzok podporovať jemenský ľud;

2.      opätovne potvrdzuje, že podporuje legitímnosť prezidenta Jemenu Abdrabbu Mansúra Hádího;

3.      žiada všetky jemenské strany, najmä húthíov, aby sa zdržali ďalších jednostranných krokov, ktoré by mohli ohroziť politický prechod v Jemene, a aby plne vykonali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2201 (2015), čo znamená, aby:

–       skoncovali s použitím násilia a stiahli svoje jednotky zo všetkých oblastí, ktorých sa zmocnili, vrátane hlavného mesta Saná,

–       sa vzdali všetkých ďalších zbraní, ktoré zhabali od vojenských a bezpečnostných inštitúcií, vrátane raketových systémov,

–       ukončili všetky činnosti, ktoré sú výlučne v právomoci legitímnej vládny Jemenu, a aby sa zdržali akejkoľvek provokácie alebo hrozby voči susedným štátom,

–       bezpečne prepustili všetkých politických väzňov a všetkých jednotlivcov v domácom väzení alebo tých, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní,

–       ukončili nábor a využívanie detí a prepustili zo svojich radov všetky deti;

4.      pripomína svoju podporu súčasnému úsiliu OSN o trvalé, predvídateľné a udržateľné prímerie z humanitárnych dôvodov s cieľom umožniť naliehavo potrebné dodávky humanitárnej pomoci a základné zásobovanie, a to aj palivom, potravinami a základnými komoditami; takisto pripomína, že je preto nevyhnutné, aby sa prístup obchodnej lodnej dopravy do Jemenu ďalej uľahčil;

5.      vyzýva Irán, aby prestal zasahovať do vnútorných záležitostí Jemenu a zastavil výcvik a financovanie milície húthíov;

6.      domnieva sa, že reformovanie štátnych inštitúcií by okrem zlepšení v oblasti verejných služieb, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie, zásobovanie vodou a bezpečnosť, malo zahŕňať aj reformy verejnej služby, zlepšovanie a zjednodušovanie procesných postupov v štátnej správe a reformu súdnictva;

7.      okrem toho zdôrazňuje potrebu riešiť neefektívnosť štátu v oblasti riadenia zdrojov, čo spôsobuje nielen ďalšie zhoršovanie hospodárskej krízy, ale má aj vážne politické dôsledky;

8.      domnieva sa, že obavy medzinárodného spoločenstva týkajúce sa geopolitickej situácie v Jemene by sa mali sústrediť na dva hlavné body: 1) Jemen ako bašta siete al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) a čoraz väčšmi aj hnutia ISIL/Dá’iš a 2) prieliv Báb el-Mandeb ako križovatka najdôležitejších svetových lodných trás vrátane prepravy odhadovaných 4 % svetových dodávok ropy;

9.      zdôrazňuje, že všetky strany majú povinnosť zabezpečiť dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv v súlade so zásadami nestrannosti, neutrality a nezávislosti, a to aj ochranou civilistov a upustením od priameho zamerania sa na civilnú infraštruktúru;

10.    požaduje bezpečný a nerušený prístup humanitárnych organizácií pôsobiacich na mieste; naliehavo preto vyzýva všetky strany, aby uľahčili naliehavo potrebné dodávky humanitárnej pomoci do všetkých častí Jemenu, ako aj rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup s cieľom umožniť humanitárnym aktérom, aby sa dostali k ľuďom potrebujúcim humanitárnu pomoc vrátane lekárskej pomoci;

11.    pripomína, že sloboda náboženstva je základným právom, a dôrazne odsudzuje každé násilie alebo diskrimináciu na základe náboženstva v Jemene;

12.    vyjadruje vážne znepokojenie nad zneužívaním náboženstva páchateľmi teroristických činov v Jemene; odsudzuje využívanie náboženstva v rôznych konfliktoch v Jemene;

13.    požaduje, aby sa v Jemene uskutočnilo dôkladné, bezodkladné, nestranné a účinné vyšetrovanie s cieľom identifikovať zodpovedné osoby a postaviť pred súd páchateľov, organizátorov, financovateľov a podporovateľov odsúdeniahodných teroristických činov;

14.    opätovne zdôrazňuje svoju podporu všetkým iniciatívam zameraným na presadzovanie dialógu a vzájomného rešpektovania medzi náboženskými a inými komunitami; vyzýva všetkých náboženských predstaviteľov, aby podporovali toleranciu a prijali iniciatívy proti nenávisti a násilnej a extrémistickej radikalizácii;

15.    opakuje svoju pozíciu, že neexistuje iný spôsob prekonania súčasnej krízy ako prostredníctvom skutočného dialógu a inkluzívneho politického procesu pod dohľadom OSN a že len široký politický konsenzus na základe parametrov stanovených v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2216 môže priniesť udržateľné riešenie krízy, riešiť hrozbu, ktorú predstavujú teroristické skupiny, a zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu regionálnej nestability;

16.    vyzýva jemenské strany, aby sa zúčastňovali na budúcich rokovaniach a spolupracovali bez predbežných podmienok a v dobrej viere, a to aj prostredníctvom vyriešenia svojich sporov dialógom a konzultáciami, odmietania násilných činov na dosiahnutie politických cieľov a zdržania sa provokácií a akýchkoľvek jednostranných krokov, ktoré by ohrozili politický prechod;

17.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN a príslušným vedúcim delegácie EÚ.

(1)

S/PV.7411.

(2)

Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 81.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia