Postup : 2015/2760(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0687/2015

Předložené texty :

B8-0687/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0270

NÁVRH USNESENÍ
PDF 148kWORD 85k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.665v01-00
 
B8-0687/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))  
B8-0687/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na dohodu o spolupráci mezi EU a Jemenem podepsanou v roce 1998 a strategický dokument EU pro období 2007–2013 týkající se Jemenu,

–       s ohledem na prohlášení týkající se Jemenu, jež učinil generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun a mírový vyslanec OSN pro Jemen Ismaíl Ould Šejch Ahmad,

–       s ohledem na závěry Rady ve složení pro zahraniční věci ze dne 20. dubna 2015 o Jemenu,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zejména ze dne 9. června 2015, 23. listopadu 2014 a 5. května 2014,

–       s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí ze dne 3. července 2015 o krizi v Jemenu,

–       s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, zejména rezoluce č. 2201 (2015) ze dne 15. února 2015, 2204 (2015) ze dne 24. února 2015 a 2216 (2015) ze dne 14. dubna 2015,

–       s ohledem na usnesení o vývoji v Jemenu přijaté na XXVI. summitu Ligy arabských států,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o používání ozbrojených bezpilotních letounů(1),

–       s ohledem na Chartu OSN,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Hútíové jsou kmenovým uskupením šíitské skupiny Zajdíja, která se již dříve, v letech 2004–2010, účastnila bojů proti jemenské vládě a která se po ovládnutí rozsáhlých částí území v severním a středním Jemenu stala nejvýznamnější silou v zemi; vzhledem k tomu, že začátkem roku 2014 vypukl mezi Hútíi a jemenskou vládou nový otevřený konflikt, který vyústil v srpnu 2014 k postupu na město San’á;

B.     vzhledem k tomu, že navzdory dohodě ze dne 21. září 2014, jejíž uzavření zprostředkovala OSN, Hútíové nepřestávají upevňovat své mocenské a územní pozice; vzhledem k tomu, že koncem roku 2014 Hútíové ovládli významné části země, což vedlo k otevřeným střetům trvajícím řadu měsíců a k tomu, že mezinárodně uznávaný jemenský prezident Abd Rabú Mansúr Hádí uprchl do exilu; vzhledem k tomu, že dne 6. února 2015 Hútíové rozpustili parlament a oznámili, že bude vytvořena pětičlenná prezidentská rada;

C.     vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie stojí v čele koalice podporované Spojenými státy a zahrnující Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt, Jordánsko, Maroko a Súdán, která od 26. března 2015 provádí soustavné nálety a Jemen bombarduje s cílem umožnit prezidentu Hádímu návrat k moci; vzhledem k tomu, že Hútíové nyní vytvořili spojenectví s ozbrojenými silami, které jsou loajální vůči bývalému prezidentovi Sálihovi; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie zavedla téměř úplnou blokádu Jemenu, který je přitom na dovozu veskrze závislý; vzhledem k tomu, že koaliční blokáda dodávek pohonných hmot a cílení útoků na civilní infrastrukturu jsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem;

D.     vzhledem k tomu, že ve snaze zastřít pravé příčiny konfliktu je tento spor líčen jako spor mezi šíity a sunnity; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie obviňuje Hútíe z toho, že za nimi stojí Írán, a považuje je za hrozbu pro saúdskou bezpečnost; vzhledem k tomu, že jemenský konflikt má vzhledem ke své spletitosti rysy zástupné války mezi hlavními regionálními mocnostmi, Saúdskou Arábií a Íránem, a probíhá v zemi, kde mají silné postavení Al-Káida, separatistická hnutí a vzbouřenci ze skupiny Zajdíja na severu a Hútíové společně s ozbrojenými skupinami na jihu;

E.     vzhledem k tomu, že konflikt v zemi si dosud vyžádal přibližně 3 000 lidských životů; vzhledem k tomu, že OSN naléhavě vyzývá k tomu, aby boje v Jemenu byly z humanitárních důvodů přerušeny a bylo tak možné zajistit osobám v nouzi potřebnou pomoc, neboť válka v Jemenu byla nedávno zařazena do kategorie nejzávažnějších humanitárních krizí; vzhledem k tomu, že tisícům uprchlíků se podařilo uniknout do sousedních zemí, například Saúdské Arábie a Džibutska;

F.     vzhledem k tomu, že humanitární dopady probíhajících bojů mezi milicemi na civilní obyvatelstvo, bombardování a neschopnost zajistit poskytování základních služeb už tak neutěšenou humanitární situaci ještě zhoršily; vzhledem k tomu, že dne 2. července 2015 OSN vyhlásila v Jemenu humanitární krizi třetího stupně, což je stupeň nejvyšší; vzhledem k tomu, že země čelí humanitární katastrofě, včetně rizika hladomoru, kde a humanitární pomoc potřebuje 21 milionů obyvatel, což představuje 80 % jejich celkového počtu; vzhledem k tomu, že podle Dětského fondu OSN (UNICEF) hrozí milionům jemenských dětí podvýživa a potenciálně smrtelná onemocnění, jako jsou spalničky a zápal plic, kterým je možné předcházet;

G.     vzhledem k tomu, že OSN usiluje o to, aby přiměla strany k zahájení rozhovorů o sporných otázkách, jako je klid zbraní, uspořádané stažení ozbrojených sil, zavedení monitorovacího mechanismu OSN, dohoda o dodržování mezinárodního humanitárního práva a nebránění v poskytování pomoci a závazek k účasti na rozhovorech zprostředkovaných OSN; tyto rozhovory proběhly pod záštitou OSN ve dnech 16.–19. června v Ženevě, aniž by vedly k dosažení jakékoli dohody; vzhledem k tomu, že navzdory výzvě OSN, aby všechny strany respektovaly přerušení bojů z humanitárních důvodů a vytvořily tak příznivější atmosféru pro zahájení mírových rozhovorů, nálety pokračovaly;

H.     vzhledem k tomu, že EU uvalila zbrojní embargo a další cílené sankce vůči vůdci Hútíů a synovi bývalého prezidenta Sáliha; vzhledem k tomu, že členské státy EU, jako je Spojené království, Španělsko, Francie a Německo, nadále prodávají zbraně Saúdské Arábii;

I.      vzhledem k tomu, že dne 30. června 2015 uprchlo z ústřední věznice ve městě Táizz podle odhadů 1 200 vězněných osob, mezi nimiž byly i osoby podezřelé z vazeb na skupinu Al-Káida; vzhledem k tomu, že přibližně 300 vězňů uprchlo v dubnu z jiné věznice v provincii Hadramaut; vzhledem k tomu, že v Jemenu dochází k teroristickým útokům, jako bylo 17 červnových útoků v San’á, včetně útoků na tři mešity, jež si vyžádaly množství mrtvých a zraněných;

J.      vzhledem k tomu, že Spojené státy mají v Jemenu nedaleko města Al-Hauta vojenskou základnu Al-Annad, odkud Američané řídí útoky prováděné pomocí bezpilotních letounů proti osobám podezřelým z členství v místní větvi skupiny Al-Káida; vzhledem k tomu, že v prosinci 2014 se tato letecká základna Spojených států stala cílem raketového útoku, který podnikla skupina Al-Káida jako odvetu za nálet Spojených států; vzhledem k tomu, že poté, co Al-Káida obsadila nedaleké město, byli američtí vojáci dne 21. března 2015 evakuováni;

K.     vzhledem k tomu, že bývalý prezident Sálih byl považován za spojence Spojených států a obdržel miliony dolarů na pomoc v boji proti terorismu a na výcvik armády; vzhledem k tomu, že tyto zbraně byly použity proti jemenskému lidu a nyní jsou nasazovány v ozbrojených střetech různých skupin;

L.     vzhledem k tomu, že britské ministerstvo obrany potvrdilo, že Saúdské Arábii dodává vysoce přesné zbraně, které používá v probíhající válce proti Jemenu; vzhledem k tomu, že Spojené království je největším dodavatelem zbraní do zemí zastoupených v Radě pro spolupráci v Zálivu a Saúdská Arábie je jejich největším odběratelem;

M.    vzhledem k sílící vlně protestů v Jemenu, které v roce 2011 zahájili studenti Univerzity v San’á; vzhledem k tomu, že v březnu 2011 ostřelovači v civilu, loajální vůči tehdejšímu prezidentovi Sálihovi, stříleli do účastníků protivládní demonstrace, zabili 52 osob a vyvolali tak další demonstrace a protesty požadující konec vlády Alí Abdalláha Sáliha, který byl u moci od roku 1978 do roku 2011; vzhledem k tomu, že bezpečnostní složky provedly zásah, při němž bylo zabito přibližně 2 000 lidí;

N.     vzhledem k tomu, že v roce 2011 propukly lidové protesty v celé řadě severoafrických a blízkovýchodních zemí, jejichž účastníci požadovali práci, vyšší životní úroveň, sociální a pracovní práva, demokracii a dodržování lidských práv, jakož i ústavní změny; vzhledem k tomu, že v některých těchto zemích došlo v důsledku oslabení státních struktur k posílení vlivu kmenových a náboženských skupin; vzhledem k tomu, že z tohoto mocenského vakua těží ve svůj prospěch ozbrojené skupiny, jako jsou Al-Káida a Ansar aš-Šaría na Arabském poloostrově;

O.     vzhledem k tomu, že Jemen je jednou z nejchudších zemí světa, a vzhledem k tomu, že chudoba a podvýživa jsou v této zemi s 25 miliony obyvatel velmi rozšířené; vzhledem k tomu, že Jemen, ležící na pobřeží Rudého moře, které vede k Suezskému průplavu a ústí do Adenského zálivu, má vzhledem ke své zeměpisné poloze strategický význam související s důležitými námořními trasami a zdroji energie;

1.      je hluboce znepokojen probíhající válkou v Jemenu; odsuzuje násilnosti páchané hútíjskými vzbouřenci, vládními silami, skupinou Al-Káida a dalšími ozbrojenými skupinami na civilním obyvatelstvu, které zemi přivedly do vážné humanitární krize a vyžádaly si mezi civilním obyvatelstvem vysoký počet mrtvých a zraněných, velké množství osob kvůli nim muselo opustit své domovy a přibližně 21 milionů Jemenců potřebuje humanitární pomoc; vyjadřuje nejhlubší spoluúčast a soustrast rodinám obětí;

2.      vyzývá členské státy a mezinárodní společenství, aby se v co nejkratší době dohodly na humanitární akci, kterou bude vést a koordinovat OSN a jež bude řešit humanitární potřeby jemenských obyvatel, a naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby k tomuto úsilí přispěly;

3.      odsuzuje intervenci spojeneckých sil vedených Saúdskou Arábií, která v Jemenu probíhá kvůli upevnění vlivu spojenců v regionu; je přesvědčen, že tato intervence přinese jemenskému lidu pouze další utrpení a vytvoří ještě hlubší propast mezi náboženskými skupinami na Blízkém východě vytvoří ještě hlubší propast; odmítá jakoukoli zahraniční vojenskou intervenci v zemi, ať už by se jednalo o intervenci saúdskou, íránskou, arabskou či západní; varuje před rizikem vypuknutí náboženské války; zdůrazňuje, že válka v Jemenu není pouze konfliktem mezi šíity a sunnity; odsuzuje zneužívání náboženských rozdílů k vyvolávání politických krizí a sektářských válek;

4.      vyjadřuje hluboké politování nad tím, že ze zhoršování politické a bezpečnostní situace v Jemenu může těžit Al-Káida na Arabském poloostrově, a připomíná, že každý teroristický čin je neospravedlnitelným zločinem bez ohledu na svoje pohnutky a bez ohledu na to kdo, kdy a kde takový čin spáchá;

5.      je přesvědčen, že jediným možným řešením konfliktu v Jemenu je řešení politické; vyzývá proto všechny strany v Jemenu, aby upustily od provokací a veškerých jednostranných kroků a přistoupily k jednáním s cílem obnovit mír v zemi, která budou probíhat pod jemenským vedením a za účasti všech stran; je přesvědčen, že jakékoli dlouhodobé řešení vyžaduje odstranění základních příčin chudoby a nestability v zemi a mělo by vyjít vstříc oprávněným požadavkům a snahám jemenského lidu;

6.      všem stranám připomíná jejich odpovědnost za to, aby zajistily dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, z nichž vyplývá, že je třeba chránit civilní obyvatelstvo, neútočit na objekty civilní infrastruktury a umožnit humanitárním organizacím bezpečný a volný přístup do země; vyjadřuje vážné znepokojení nad zprávami o tom, že Hútíové, Ansar aš-Šaría i vládní síly využívají dětské vojáky; vyzývá k tomu, aby ti, kdo jsou odpovědní za násilnosti a porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, byli za své činy pohnáni k odpovědnosti;

7.      odsuzuje skutečnost, že Evropská unie diktátorské režimy v tomto regionu tiše schvalovala a napomáhala jim; velmi kriticky se staví k různým západním intervencím, k nimž došlo v minulých letech došlo a které přispěly k vyhrocení konfliktů v této oblasti; konstatuje, že konflikty v tomto regionu nelze řešit vojenskou silou; odmítá používání pojmu „odpovědnost za ochranu“, neboť takovýto přístup porušuje mezinárodní právo a nenabízí přiměřený právní základ k ospravedlnění jednostranného použití síly;

8.      ostře odsuzuje skutečnost, že členské státy EU, zvláště pak Spojené království, Španělsko, Francie a Německo, s jednotlivými zeměmi v regionu intenzivně obchodují se zbraněmi; vyzývá v tomto ohledu Radu, aby prověřila, zda nedošlo k případům porušení Kodexu chování EU pro vývoz zbraní, a aby přijala opatření s cílem zajistit důsledné dodržování tohoto kodexu všemi členskými státy;

9.      důrazně odmítá používání bezpilotních letounů k usmrcování osob podezřelých z terorismu bez soudu a na cizím území a žádá, aby bylo používání bezpilotních letounů k tomuto účelu zakázáno;

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám členských států, vládě Jemenu a členským zemím Rady pro spolupráci v Zálivu a Valného shromáždění OSN.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0172.

Právní upozornění - Ochrana soukromí