Menetlus : 2015/2760(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0687/2015

Esitatud tekstid :

B8-0687/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0270

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 137kWORD 73k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.665v01-00
 
B8-0687/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP))  
B8‑0687/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 1998. aastal allkirjastatud ELi ja Jeemeni koostöökokkulepet ning ELi strateegiadokumenti Jeemeni kohta aastateks 2007–2013,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni ja ÜRO Jeemeni rahusaadiku Ismail Ould Cheikh Ahmedi avaldusi Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 20. aprilli 2015. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldusi, eriti 9. juuni 2015. aasta, 23. novembri 2014. aasta ja 5. mai 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku 3. juuli 2015. aasta ühisavaldust kriisi kohta Jeemenis,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaseid resolutsioone, eriti 15. veebruari 2015. aasta resolutsiooni 2201, 24. veebruari 2015. aasta resolutsiooni 2204 ja 14. aprilli 2015. aasta resolutsiooni 2216,

–       võttes arvesse Araabia Liiga XXVI tippkohtumise resolutsiooni arengute kohta Jeemenis,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kasutamise kohta(1);

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et al-Houthi mässulised on Zaidi šiiitide hõimurühm, kes võitles juba aastatel 2004–2010 Jeemeni valitsuse vastu ja on nüüd kujunenud riigi suurimaks jõuks pärast seda, kui nad hõivasid Jeemeni kesk- ja põhjaosas suuri maa-alasid; arvestades, et al-Houthi mässuliste ja Jeemeni valitsuse vaheline vaenutegevus puhkes taas 2014. aasta algul ning 2014. aasta augustis liikusid mässajad Sana’a peale;

B.     arvestades, et vaatamata 21. septembril 2014 ÜRO vahendusel saavutatud kokkuleppele jätkasid al-Houthi mässulised hõivatud aladel oma võimu kindlustamist; arvestades, et 2014. aasta lõpus vallutasid nad riigis suuri alasid, mis vallandas kuid kestnud kokkupõrked ja viis Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud presidendi Abd-Rabbu Mansour Hadi riigist lahkumiseni; arvestades, et 6. veebruaril 2015 saatsid al-Houthi mässulised parlamendi laiali ja teatasid viieliikmelise presidendinõukogu moodustamisest;

C.     arvestades, et Saudi Araabia on olnud Ameerika Ühendriikide toetatud ning Araabia Ühendemiraatidest, Katarist, Bahreinist, Kuveidist, Jordaaniast, Marokost ja Sudaanist koosneva koalitsiooni eesotsas, mis on 26. märtsil 2015 alanud õhulöökide ja pommirünnakutega püüdnud Hadit võimule tagasi tuua; arvestades, et al-Houthi mässulised on nüüd sõlminud liidu endisele presidendile Salehile ustavate jõududega; arvestades, et Saudi Araabia on kehtestanud suuresti impordist sõltuvale Jeemenile pea täieliku kaubandusblokaadi; arvestades, et koalitsiooni tegevus kütusetarnete blokeerimisel ja tsiviiltaristu ründamisel on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega;

D.     arvestades, et kõnealust konflikti on kirjeldatud ka šiiitide ja sunniitide vastasseisuna, püüdes juhtida tähelepanu kõrvale selle tegelikelt põhjustelt; arvestades, et Saudi Araabia süüdistab Iraani al-Houthi mässuliste toetamises ja peab neid ohuks oma julgeolekule; arvestades, et Jeemenis hargneval keerukal konfliktil on piirkondlike suurjõudude Saudi Araabia ja Iraani poolt kolmandate osapoolte kaudu peetava sõja tunnused, riigis on tugevad Al Qaeda rühmitused, põhjas tegutsevad separatistlikud liikumised ja Zaidi šiiitidest mässulised ning riigi lõunaosas võitlevad al-Houthi mässulised teiste relvarühmitustega;

E.     arvestades, et Jeemeni konfliktis on hukkunud umbes 3000 inimest; arvestades, et ÜRO nõuab humanitaarkaalutlustel tungivalt võitluste katkestamist, et ta saaks hädalistele abi kohale toimetada, kuna Jeemeni sõda liigitati hiljaaegu kõige tõsisemaks humanitaarkriisiks; arvestades, et sadadel tuhandetel inimestel on õnnestunud põgeneda naaberriikidesse, näiteks Saudi Araabiasse ja Djiboutisse;

F.     arvestades, et relvarühmituste vaheliste jätkuvate kokkupõrgete, õhurünnakute ja esmatähtsate teenuste katkemise humanitaarmõju tsiviilelanikkonnale on niigi rasket humanitaarolukorda veelgi pingestanud; arvestades, et 2. juulil 2015 kuulutas ÜRO Jeemenis välja 3. astme kriisiolukorra, mis on humanitaarolude mõttes kõrgeima taseme hädaolukord; arvestades, et riiki ähvardab humanitaarkatastroof, sealhulgas näljaoht, ning 21 miljonit inimest ehk 80% elanikkonnast vajab humanitaarabi; arvestades, et ÜRO Lastefondi UNICEF andmetel ähvardavad miljoneid Jeemeni lapsi alatoitumine ja sellised välditavad eluohtlikud haigused nagu leetrid ja kopsupõletik;

G.     arvestades, et ÜRO nõudis vaenupoolte vahel kõneluste korraldamist sellistes küsimustes nagu relvarahu kehtestamine, relvajõudude korrapärane tagasitõmbumine, ÜRO kontrollimehhanism, kokkulepe järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja mitte takistada abi osutamist, ning lubadus osaleda edasistes ÜRO vahendatud läbirääkimistes; sellised kõnelused toimusid ÜRO egiidi all 16.–19. juunil Genfis ja lõppesid tulemusteta; arvestades, et õhurünnakud on jätkunud hoolimata kõigile osapooltele suunatud ÜRO üleskutsetest võitlused humanitaarkaalutlustel katkestada, et tekitada rahukõneluste edenemist soodustav õhkkond;

H.     arvestades, et EL on kehtestanud relvaembargo ja täiendavad sihtotstarbelised sanktsioonid ühe al-Houthi mässuliste juhi ja endise presidendi Salehi poja suhtes; arvestades, et samal ajal jätkavad sellised ELi liikmesriigid nagu Ühendkuningriik, Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa relvade müümist Saudi Araabiale;

I.      arvestades, et 30. juunil 2015 põgenes Taizi linna keskvanglast arvatavalt umbes 1200 vangi, kelle seas arvatakse olevat ka Al Qaeda liikmeid; arvestades, et aprillis oli Hadramawti provintsis asuvast vanglast juba põgenenud 300 kinnipeetavat; arvestades, et Jeemenis pannakse toime selliseid terrorirünnakuid nagu 17. juuni rünnakud Sana’as, sealhulgas kolmes mošees, milles tapeti ja sai vigastada palju inimesi;

J.      arvestades, et USA-l on Jeemeni lõunaosas al-Houta linna lähedal al-Annadi õhuväebaas, kust ameeriklased on korraldanud droonirünnakuid Al Qaeda kohalikku harusse kuulumises kahtlustatavate vastu; arvestades, et 2014. aasta detsembris andis Al Qaeda sellele baasile raketilöögi kättemaksuks USA rünnaku eest; arvestades, et USA väed evakueeriti 21. märtsil 2015, pärast seda, kui Al Qaeda vallutas lähedalasuva linna;

K.     arvestades, et endist presidenti Salehi loeti USA liitlaseks ja ta sai miljoneid dollareid nn terrorismivastaseks võitluseks ja abi sõjaväe väljaõpetamiseks; arvestades, et abina saadud relvi kasutati Jeemeni rahva vastu ja kasutatakse nüüd eri rühmituste vahelises võitluses;

L.     arvestades, et Suurbritannia kaitseministeeriumi kinnitusel tarnib nende riik täppisjuhitavaid relvi, mida Saudi Araabia kasutab käimasolevas Jeemeni vastases sõjas; arvestades, et Saudi Araabia on suurim Suurbritannia relvade ostja ning Ühendkuningriik on suurim Pärsia lahe koostöönõukogu riikidele relvade tarnija;

M.    arvestades, et kasvava meeleavaldustelaine Jeemenis vallandasid 2011. aastal Sanaa ülikooli üliõpilased; arvestades, et 2011. aasta märtsis tulistasid tollasele presidendile Salehile ustavad erariietes täpsuslaskurid valitsusvastast meeleavaldust ja tapsid 52 inimest, mis vallandas uued protestid ja meeleavaldused, kus nõuti 1978. aastast alates võimul olnud Ali Abdullah Salehi tagasiastumist; arvestades, et julgeolekujõud vastasid sellele repressioonidega, milles hukkus umbes 2000 inimest;

N.     arvestades, et 2011. aastal puhkesid mitmetes Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikides rahva meeleavaldused, millel nõuti tööd, paremaid elutingimusi, sotsiaal- ja töötajate õigusi, demokraatiat, inimõiguste austamist ja põhiseaduste muutmist; arvestades, et mõningates neist riikidest põhjustas riiklike struktuuride nõrgenemine hõimu- ja usurühmituste tugevnemist; arvestades, et tekkinud võimuvaakumist saavad kasu sellised relvarühmitused nagu Araabia poolsaare Al Qaeda või Anshar al-Sharia;

O.     arvestades, et Jeemen on üks maailma vaesemaid riike ning vaesus ja alatoitlus on selles 25 miljoni elanikuga riigis laialt levinud; arvestades, et Jeemeni asukohal Punase mere ühes otsas, kust ühele poole jääb Suessi kanal ja teisele poole Adeni laht, on tähtsate mereteede ja energiavarude tõttu strateegiline tähtsus;

1.      on Jeemenis jätkuva sõja pärast sügavalt mures; mõistab hukka al-Houthi mässuliste, valitsusvägede, Al Qaeda ja teiste relvarühmituste vägivalla tsiviilelanike kallal, mis on viinud riigi tõsisesse humanitaarkriisi, põhjustanud paljude tsiviilelanike tapmist ja vigastamist, tekitanud arvukalt põgenikke ja viinud umbes 21 miljonit Jeemeni elanikku olukorda, kus nad vajavad humanitaarabi; avaldab sügavat poolehoidu ja kaastunnet ohvrite perekondadele;

2.      kutsub liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust kiiresti kokku leppima ÜRO juhitavas kooskõlastatud humanitaaraktsioonis Jeemeni humanitaarabivajaduste rahuldamiseks ning nõuab, et kõik liikmesriigid seda toetaksid;

3.      mõistab hukka Saudi-Araabia juhitud koalitsiooni sekkumise Jeemenis, mille eesmärk on tugevdada saudide kontrolli piirkonna üle; on veendunud, et selline sekkumine üksnes süvendab Jeemeni rahva kannatusi ja süvendab Lähis-Idas usurühmituste vahelisi lõhesid; mõistab hukka igasuguse sõjalise sekkumise Jeemenis, tulgu see siis Saudi Araabiast või Iraanist, araabia maailmast või lääneriikidest; hoiatab ususõja vallandamise ohu eest; rõhutab, et sõda Jeemenis ei ole lihtsalt šiiitide ja sunniitide vaheline konflikt; taunib usuliste erinevuste kasutamist poliitiliste kriiside ja sektantlike sõdade õhutamiseks;

4.      on tõsiselt mures Araabia poolsaare Al Qaeda suutlikkuse pärast Jeemeni halvenevat poliitilist ja julgeolekuolukorda ära kasutada, arvestades seda, et igasugune terroriakt on õigustamatu ja kuritegelik, sõltumata selle motiividest, täideviijast ning täideviimise ajast ja kohast;

5.      on veendunud, et Jeemeni konfliktil saab olla üksnes poliitiline lahendus; nõuab seetõttu, et kõik osapooled Jeemenis hoiduksid provokatsioonidest ja mis tahes ühepoolsetest aktsioonidest ning alustaksid Jeemeni elanike juhitud kaasavaid läbirääkimisi rahu taastamiseks riigis; on veendunud, et igasugune pikaajaline lahendus peaks käsitlema riigis valitseva vaesuse ja ebastabiilsuse algpõhjuseid ning vastama Jeemeni rahva õigustatud nõudmistele ja püüdlustele;

6.      tuletab kõigile osapooltele meelde nende kohustust järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelisi inimõiguste alaseid õigusakte, mis tähendab tsiviilelanike kaitsmist, tsiviiltaristu säästmist ning humanitaarabi organisatsioonidele ohutu ja takistusteta riiki pääsemise võimaldamist; väljendab tõsist muret teadete pärast, mille kohaselt al-Houthi mässulised, Ansar Al-Sharia ja valitsusväed kasutavad lapssõdureid; nõuab inimõiguste rikkumises ja kuritarvitustes või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumises süüdi olevate isikute vastutuselevõtmist;

7.      mõistab hukka Euroopa Liidu vaikiva toetuse piirkonna diktatuurirežiimidele ja koostöö nendega; on teravalt kriitiline mitmete viimastel aastatel toimunud lääneriikide sekkumiste suhtes, mis on piirkonnas toimuvaid konflikte teravdanud; rõhutab, et selle piirkonna konflikte ei saa lahendada sõjalisel teel; lükkab tagasi põhimõtte „kohustus kaitsta” kasutamise, kuna sellega rikutakse rahvusvahelist õigust ja see ei ole piisav õiguslik alus, millega ühepoolset jõu kasutamist põhjendada;

8.      kritiseerib teravalt ELi liikmesriikide, näiteks Ühendkuningriigi, Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa elavat relvakaubandust mitmete piirkonna riikidega; palub sellega seoses nõukogul kontrollida, kas ei ole rikutud ELi relvaekspordi toimimisjuhendit, ning võtta meetmeid selle tagamiseks, et kõik liikmesriigid nimetatud juhendit täielikult järgiksid;

9.      on kindlalt vastu droonide kasutamisele terrorismis kahtlustatavate kohtu- ja territooriumiväliseks hukkamiseks ning nõuab droonide selleks otstarbeks kasutamise keelustamist;

10.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele, Jeemeni ja Pärsia lahe koostöönõukogu riikide valitsustele ning ÜRO Peaassambleele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0172.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika