Процедура : 2015/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0718/2015

Внесени текстове :

B8-0718/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0276

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 70k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.696v01-00
 
B8-0718/2015

за приключване на разисквания по изявление на председателя

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно възпоменаването на събитията от Сребреница (2015/2747(RSP))


Иван Яковчич, Йозо Радош, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Хуан Карлос Хираута Видал, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Марите Схаке, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно възпоменаването на събитията от Сребреница (2015/2747(RSP))  
B8‑0718/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2009 г. относно Сребреница(1),

–       като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, подписано в Люксембург на 16 юни 2008 г. и ратифицирано от всички държави членки,

–       като взе предвид заключенията на Съвета относно Босна и Херцеговина от 16 март 2015 г.,

–       като взе предвид резолюции 827 (1993), 1551 (2004) и 1575 (2004) на Съвета за сигурност на ООН,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че на 11 юли 1995 г. източният босненски град Сребреница, обявен за безопасна зона с резолюция 819 (1993) на Съвета за сигурност на ООН, беше превзет от силите, командвани от генерал Ратко Младич, който действаше под ръководството на тогавашния президент на Република Сръбска, Радован Караджич;

Б.     като има предвид, че през дните на кръвопролитие след превземането на Сребреница повече от 8 000 мюсюлмани – мъже и момчета, потърсили сигурност в тази зона под закрилата на Силите за защита на ООН (UNPROFOR), бяха незабавно екзекутирани от босненските сръбски сили под командването на генерал Младич и от паравоенни части, включително нередовни полицейски звена; като има предвид, че близо 30 000 жени, деца и възрастни хора бяха принудително изгонени в контекста на мащабна кампания за етническо прочистване, което превръща това събитие в най-голямото военно престъпление в Европа след края на Втората световна война;

В.     като има предвид, че тази трагедия, обявена от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) за акт на геноцид, се разигра в града, обявен от ООН за „сигурно убежище“, и по тази причина представлява символ на безсилието на международната общност да се намеси в конфликта и да защити невинното цивилно население;

Г.     като има предвид многобройните нарушения на Женевската конвенция, извършени срещу цивилното население на Сребреница, включително депортирането на хиляди жени, деца и възрастни хора и масовите изнасилвания на жени;

Д.     като има предвид, че въпреки положените усилия за откриване и ексхумация на останките от масовите и индивидуалните гробове, тленните останки на близо 1 200 мъже и момчета от Сребреница все още не са открити и идентифицирани;

Е.     като има предвид, че на 30 януари 2015 г. МНТБЮ потвърди присъдите на петима високопоставени босненски сръбски военни офицери, осъдени за участието си през 1995 г. в трагедията в Сребреница; като има предвид, че това представлява първата окончателна присъда за геноцид; като има предвид, че някои от осъдените офицери са докладвали пряко на тогавашния главнокомандващ армията Ратко Младич, който понастоящем е изправен пред МНТБЮ;

Ж.    като има предвид, че недостатъците на механизмите за вземане на решения на ЕС и липсата на действителна обща външна политика и политика на сигурност също изиграха отрицателна роля за начина, по който се развиха събитията;

1.      възпоменава и почита всички жертви на извършените по време на войните в бивша Югославия зверства; изразява своите съболезнования на семействата на жертвите и своята солидарност с тях;

2.      подчертава, че навременното предотвратяване и ефективното наказване на актовете на геноцид и престъпленията против човечеството следва да бъдат сред основните приоритети на ЕС;

3.      призовава Съвета, Комисията и държавите членки да направят всичко, което е по силите им, за да не допуснат никога повече извършването на подобни чудовищни актове в Европа;

4.      изтъква значението на политиките за помирение и подчертава важната роля на религиозните органи, медиите и образователните системи в този труден процес;

5.      призовава Съвета и Комисията, в навечерието на годишнината от трагедията в Сребреница-Поточари, отново да потвърдят ангажимента на ЕС за европейската перспектива на всички държави от Западните Балкани, както и своята подкрепа за процеса на присъединяване, не на последно място под формата на оказване на съдействие за засилването на регионалното сътрудничество;

6.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, правителството и парламента на Босна и Херцеговина и нейните федеративни единици, както и на правителствата и парламентите на държавите от Западните Балкани.

 

(1)

ОВ C 46 E, 24.2.2010 г., стр. 111.

Правна информация - Политика за поверителност