Procedure : 2015/2747(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0718/2015

Indgivne tekster :

B8-0718/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0276

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 137kWORD 68k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.696v01-00
 
B8-0718/2015

på baggrund af formandens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om Srebrenica-mindedagen (2015/2747(RSP))


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Srebrenica-mindedagen (2015/2747(RSP))  
B8-0718/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin beslutning af 15. januar 2009 om Srebrenica(1),

–       der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side, der blev undertegnet i Luxembourg den 16. juni 2008 og ratificeret af alle EU-medlemsstater og Bosnien-Hercegovina,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 16. marts 2015 om Bosnien-Hercegovina,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 827 (1993), 1551 (2004) og 1575 (2004),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den østbosniske by Srebrenica, som FN's Sikkerhedsråd i sin resolution 819 (1993) havde erklæret for et sikkert område, den 11. juli 1995 faldt i hænderne på styrkerne anført af general Ratko Mladić, der handlede under ledelse af den daværende præsident for Republika Srpska, Radovan Karadžić;

B.     der henviser til, at der under adskillige dages blodbad efter Srebrenicas fald blev henrettet over 8 000 muslimske mænd og drenge, som havde søgt tilflugt i dette område, der stod under FN's internationale styrkes (UNPROFOR) beskyttelse, og at disse summariske henrettelser blev foretaget af de bosnisk-serbiske styrker anført af general Mladić og med støtte fra paramilitære enheder, herunder irregulære politistyrker; der endvidere henviser til, at næsten 30 000 kvinder, børn og ældre blev tvangsdeporteret i en storstilet etnisk udrensningskampagne, hvilket gør denne hændelse til den alvorligste krigsforbrydelse i Europa siden afslutningen af anden verdenskrig;

C.     der henviser til, at denne tragedie, der af Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien (ICTY) er blevet defineret som folkedrab, udspillede sig i et ifølge FN sikkert område og derfor er et symbol på det internationale samfunds manglende evne til at gribe ind i konflikten og beskytte den uskyldige civilbefolkning;

D.     der henviser til, at der skete utallige overtrædelser af Genève-konventionerne mod civilbefolkningen i Srebrenica, bl.a. i form af deportation af flere tusinde kvinder, børn og ældre og voldtagelser af et stort antal kvinder;

E.     der henviser til, at det på trods af bestræbelserne på at lokalisere og udgrave masse- og enkeltgrave, endnu ikke har været muligt at lokalisere og identificere ligene af næsten 1 200 mænd og drenge fra Srebrenica;

F.     der henviser til, at ICTY den 30. januar 2015 stadfæstede dommene over fem højtstående bosnisk-serbiske hærofficerer, der var dømt for at have deltaget i Srebrenica-tragedien i 1995; der henviser til, at dette er den første endelige dom for folkedrab; der henviser til, at nogle af de dømte officerer refererede direkte til den tidligere hærchef Ratko Mladić, som stadigvæk står anklaget ved ICTY;

G.     der henviser til, at manglerne ved EU's beslutningsmekanismer og manglen på en ægte fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik også har haft en negativ indflydelse på den måde, tingene udviklede sig på;

1.      mindes og ærer alle ofrene for grusomhederne, der fandt sted under krigene i det tidligere Jugoslavien; kondolerer og giver udtryk for sin solidaritet med ofrenes familier;

2.      understreger, at rettidig forebyggelse og effektiv straf for folkedrab og forbrydelser imod menneskeheden bør være blandt EU's hovedprioriteter;

3.      opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at forhindre, at sådanne monstrøse handlinger nogen sinde kommer til at finde sted i Europa igen;

4.      understreger betydningen af forsoningspolitik, og fremhæver den vigtige rolle, som religiøse myndigheder, medierne og undervisningssystemerne spiller i denne vanskelige proces;

5.      opfordrer Rådet og Kommissionen til aftenen før årsdagen for Srebrenica-Potočari-tragedien at gentage EU's engagement i alle vestlige Balkanlandes europæiske perspektiv og EU's støtte til tiltrædelsesprocessen, ikke mindst i form af fremme af øget regionalt samarbejde;

6.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Bosnien-Hercegovinas og dets enheders regering og parlament og regeringerne og parlamenterne i landene på Vestbalkan.

 

(1)

EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 111.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik