Eljárás : 2015/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0718/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0718/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0276

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 140kWORD 69k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.696v01-00
 
B8-0718/2015

benyújtva az Elnök nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a srebrenicai megemlékezésről (2015/2747(RSP))


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a srebrenicai megemlékezésről (2015/2747(RSP))  
B8‑0718/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Srebrenicáról szóló 2009. január 15-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina között 2008. június 16-án aláírt és valamennyi tagállam által ratifikált stabilizációs és társulási megállapodásra,

–       tekintettel a Tanács Bosznia-Hercegovináról szóló 2015. március 16-i következtetéseire,

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 827(1993), 1551(2004) és 1575(2004) számú határozataira,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 1995. július 11-én a kelet-boszniai Srebrenica városát – amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsának 819(1993). sz. határozata biztonságos területnek nyilvánított – a Republika Srpska (Boszniai Szerb Köztársaság) akkori elnöke, Radovan Karadžić irányítása alatt álló, Ratko Mladić tábornok által vezetett csapatok elfoglalták;

B.     mivel a Srebrenica elestét követő, napokig tartó mészárlás során az ENSZ védelmi haderő (UNPROFOR) védelme alatt álló területen menedéket kereső több mint 8 000 muszlim férfit és fiút a Mladić tábornok vezetése alatt álló boszniai szerb haderők és paramilitáris egységek – köztük rendőrökből álló szabadcsapatok – kivégeztek; mivel mintegy 30 000 nőt, gyermeket és idős embert deportáltak erőszakkal egy tömeges etnikai tisztogató művelet során, mely Európában a II. világháború vége óta a legsúlyosabb háborús bűncselekmény volt;

C.     mivel ez a tragédia, amelyet a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) népirtásnak nyilvánított, az ENSZ által biztonságos menedékhelynek nyilvánított helyen történt meg, és ezért a nemzetközi közösség konfliktusba való beavatkozásra és a polgári lakosság védelmére vonatkozó tehetetlenségének szimbóluma lett;

D.     mivel a boszniai szerb csapatok a srebrenicai polgári lakosság ellen olyan cselekményeket követtek el, amelyekkel a Genfi Egyezményt többszörösen megsértették, beleértve nők, gyermekek és idős emberek ezreinek deportálását és sok nő megerőszakolását;

E.     mivel a tömeg- és egyéni sírok felkutatására és exhumálására tett erőfeszítések ellenére mintegy 1200 srebrenicai férfi és fiú holttestét még mindig nem sikerült megtalálni és azonosítani;

F.     mivel 2015. január 30-án az ICTY helybenhagyta a boszniai szerb hadsereg öt magas rangú, az 1995. évi srebrenicai tragédiában való részességükért elítélt tisztje ellen hozott ítéletet; mivel ez az első olyan végleges ítélet, amelyet népirtásért szabtak ki; mivel az elítélt tisztek közül egyesek néhányan közvetlenül Ratko Mladić volt katonai vezetőnek parancsnoksága alatt álltak, akinek ügyét az ICTY jelenleg tárgyalja;

G.     mivel az EU döntéshozatali mechanizmusának hiányosságai és a valóban közös kül- és biztonságpolitika hiánya is negatívan hozzájárultak az események alakulásához;

1.      kegyeletteljes tisztelettel megemlékezik a volt Jugoszláviában folyt háború során történt atrocitások valamennyi áldozatáról; őszinte részvétéről és szolidaritásáról biztosítja az áldozatok családtagjait;

2.      hangsúlyozza, hogy a népirtások és az emberiesség elleni bűncselekmények időben történő megelőzésének és hatékony megbüntetésének az Unió fő prioritásai közé kell tartozniuk;

3.      felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg annak megelőzése érdekében, hogy hasonló rémtettekre valaha is sor kerülhessen Európában;

4.      hangsúlyozza a megbékélési politikák fontosságát, és kiemeli a vallási hatóságok, a média és az oktatási rendszerek jelentős szerepét e nehéz folyamatban;

5.      felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a srebrenicai-potočari tragédia évfordulójának előestéjén ismételten erősítse meg az Unió elkötelezettségét valamennyi nyugat-balkáni ország európai perspektívája és a csatlakozási folyamat támogatása iránt, nem utolsósorban a fokozott regionális együttműködés elősegítésének formájában;

6.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Bosznia-Hercegovina kormányának, parlamentjének és entitásainak, valamint a nyugat-balkáni országok kormányainak és parlamentjeinek.

 

(1)

HL C 46. E, 2010.2.24., 111. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat