Predlog resolucije - B8-0718/2015Predlog resolucije
B8-0718/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o spominski slovesnosti v Srebrenici

  7.7.2015 - (2015/2747(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi predsednika
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0716/2015

  Postopek : 2015/2747(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0718/2015
  Predložena besedila :
  B8-0718/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8‑0718/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o spominski slovesnosti v Srebrenici

  (2015/2747(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2009 o Srebrenici[1],

  –       ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, ki je bil podpisan v Luxembourgu 16. junija 2008 in so ga ratificirale vse države članice,

  –       ob upoštevanju sklepov Sveta o Bosni in Hercegovini z dne 16. marca 2015,

  –       ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN št. 827 (1993), 1551 (2004) in 1575 (2004),

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker je Srebrenica, mesto na vzhodu Bosne, ki ga je Varnostni svet OZN v resoluciji št. 819 (1993) razglasil za varno območje, 11. julija 1995 padlo v roke sil pod vodstvom generala Ratka Mladića, ki je ravnal po povelju takratnega predsednika Republike Srbske Radovana Karadžića,

  B.     ker so sile bosanskih Srbov pod poveljstvom generala Mladića in paravojaške enote, vključno z neregularnimi policijskimi enotami, v več dneh pobijanja po padcu Srebrenice po hitrem postopku usmrtile več kot 8.000 muslimanskih mož in fantov, ki so se zatekli na območje pod zaščito sil Združenih narodov (UNPROFOR-ja); ker je bilo v obsežni kampanji etničnega čiščenja skoraj 30.000 žensk, otrok in starejših prisilno izgnanih, s čimer je bil to največji vojni zločin v Evropi od konca druge svetovne vojne;

  C.     ker je ta tragedija, ki jo je Mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (MKSJ) razglasilo za genocid, potekala na območju, ki so ga Združeni narodi razglasili za varno, ter je zato simbol za nezmožnost mednarodne skupnosti, da bi posredovala v konfliktu ter zaščitila nedolžno civilno prebivalstvo,

  D.     ker so bile nad civilisti v Srebrenici zagrešene številne kršitve Ženevske konvencije, vključno z deportacijo več tisoč žensk, otrok in starejših ter s posilstvi številnih žensk,

  E.     ker kljub prizadevanjem, da bi odkrili in izkopali množična grobišča in posamezne grobove, še niso našli in identificirali trupel skoraj 1200 moških in fantov iz Srebrenice;

  F.     ker je Mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije 30. januarja 2015 potrdilo kazni petim visokim vojaškim častnikom vojske bosanskih Srbov, obsojenim zaradi sodelovanja v tragediji v Srebrenici leta 1995; ker je to prva pravnomočna sodba za genocid; ker so nekateri obsojeni častniki odgovarjali neposredno nekdanjemu poveljniku vojske Ratku Mladiću, ki mu trenutno sodijo pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije;

  G.     ker so imele negativno vlogo pri razvoju dogodkov tudi pomanjkljivosti v mehanizmu EU za odločanje in pomanjkanje prave skupne zunanje in varnostne politike;

  1.      se spominja vseh žrtev grozodejstev med vojnami v nekdanji Jugoslaviji in se poklanja njihovemu spominu; izraža sožalje družinam žrtev in solidarnost z njimi;

  2.      poudarja, da morata biti pravočasno preprečevanje in učinkovito kaznovanje genocida in hudodelstev zoper človečnost med glavnimi prednostnimi nalogami Evropske unije;

  3.      poziva Svet, Komisijo in države članice, naj storijo vse v njihovi moči in preprečijo, da bi se tako grozovita dejanja v Evropi kdajkoli ponovila;

  4.      poudarja pomen politik sprave in poudarja pomembno vlogo verskih oblasti, medijev in izobraževalnih sistemov v tem težavnem procesu;

  5.      poziva Svet in Komisijo, naj na predvečer obletnice tragedije v Srebrenici in Potočarih ponovno izrazita zavezo Evropske unije evropski perspektivi vseh držav Zahodnega Balkana ter podporo procesu pridruževanja, ne nazadnje tudi s spodbujanjem tesnejšega regionalnega sodelovanja;

  6.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam držav članic, vladi in parlamentu Bosne in Hercegovine in njenim entitetam ter vladam in parlamentom držav Zahodnega Balkana.