Процедура : 2015/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0719/2015

Внесени текстове :

B8-0719/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0276

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 146kWORD 73k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE564.697v01-00
 
B8-0719/2015

за приключване на разисквания по изявление на председателя

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно възпоменаването на събитията от Сребреница (2015/2747(RSP))


Джани Питела, Таня Файон, Кнут Флекенщайн, Ричард Хауит, Афзал Кан, Мартина Вернер, Якоб фон Вайцзекер, Нина Гил, Даниеле Виоти, Улрике Родуст, Енрико Газбара, Юг Байе, Евелин Гебхарт, Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Брандо Бенифеи, Йепе Кофод, Констанце Ангела Крел, Флавио Дзанонато, Тибор Сани, Тереза Грифин, Кати Пири, Лиса Яконсари, Агнес Йонгериус, Костас Мавридис, Роберто Гуалтиери, Юта Щайнрук, Мария Грапини, Тонино Пицула, Ана Гомеш, Пиер Антонио Панцери, Арне Лиц, Елена Валенсиано, Анелизе Додс, Милтиадис Киркос, Венсан Пейон, Франсишку Асиш, Джули Уорд, Хосе Бланко Лопес, Мириам Дали, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Вилия Блинкевичуте, Кристина Либацка, Марк Тарабела, Никола Капуто, Луиджи Моргано, Мирослав Похе, Ерик Андрийо, Гофредо Мария Бетини, Зигмантас Балчитис, Елена Джентиле, Петер Нидермюлер, Димитрис Пападакис, Павел Поц, Дамиано Дзофоли, Серхио Гутиерес Прието, Кристел Шалдемозе, Биляна Борзан от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно възпоменаването на събитията от Сребреница (2015/2747(RSP))  
B8–0719/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите резолюции от 7 юли 2005г. (1) и от 15 януари 2009 г.(2) относно Сребреница,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, подписано в Люксембург на 16 юни 2008 г. и влязло в сила на 1 юни 2015 г.,

–  като взе предвид разпоредбите на Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и на Международния пакт за граждански и политически права, в които се признава правото на всеки на живот, свобода и лична сигурност и правото на свобода на мисълта, съвестта и религията,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 11 юли 2015 г. отбелязваме 20-ата годишнина от акта на геноцид и етническо прочистване, състоял се в Сребреница и в нейната околност по време на войната в Босна;

Б.  като има предвид, че тези престъпления, извършени от части на армията на Република Сръбска, под командването на генерал Ратко Младич и ръководени от тогавашния президент на Република Сръбска, Радован Караджич, наново напомниха за опасностите от крайните форми на национализъм и нетолерантност в обществото, които допълнително се обострят в условията на война;

В.  като има предвид, че трагичните събития от Сребреница оставиха дълбоки емоционални травми за оцелелите и създадоха трайни пречки за политическото помирение между етническите групи в Босна и Херцеговина;

Г.  като има предвид, че клането в Сребреница, обявено от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) за акт на геноцид, се разигра в града, обявен от ООН за „сигурно убежище“ и по тази причина представлява символ на безсилието на международната общественост да се намеси в конфликта и да защити по ефективен начин невинното цивилно население;

Д.  като има предвид, че ЕС изграден на принципа на мирно съжителство и искрено сътрудничество между неговите членки; като има предвид, че волята за предотвратяване на повтарянето на войните и престъпленията против човечеството в Европа е една от основните движещи сили на европейското движение за обединение;

1.  възпоменава и почита всички жертви на зверствата от Сребреница-Поточари; изразява своята искрена солидарност със семействата на загиналите;

2.  настоятелно заявява, че това ужасяващо престъпление не трябва никога да се повтаря;

3.  подчертава, че навременното предотвратяване и ефективното наказване на актовете на геноцид и престъпления против човечеството следва да бъдат сред основните приоритети на ЕС и на международната общност;

4.  подчертава огромното значение на помирението за бъдещето на региона и на добросъседските отношения за процеса на европейска интеграция на Босна и Херцеговина и съседните ѝ държави; отново подчертава значението на работата, извършена в тази връзка от МНТБЮ; подчертава необходимостта от това политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят успешно заедно за изграждането на по-добро бъдеще за всички граждани на страната; подчертава важната роля, която могат да имат в този труден процес съседни държави, религиозните органи, гражданското общество, изкуството, културата, медиите и образователните системи;

5.  настоятелно призовава за разработването на образователни и културни програми, които да насърчават разбиране на причините за подобни зверства и повишаване на осведомеността относно необходимостта от съхраняване на мира и насърчаване на правата на човека и на междурелигиозната толерантност;

6.  счита, че регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция са най-добрият начин за насърчаване на помирението и преодоляване на омразата и разделенията; призовава Съвета и Комисията, в навечерието на годишнината от този акт на геноцид, да потвърди ангажимента на ЕС за европейската перспектива на Босна и Херцеговина и на всички страни от Западните Балкани, като последователно улесни засиленото регионално сътрудничество и оказва подкрепа за процеса на присъединяване;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, правителството и парламента на Босна и Херцеговина и нейните федеративни единици и на правителствата и парламентите на държавите от Западните Балкани.

(1)

ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 468.

(2)

ОВ C 46 E, 24.02.10, стр. 111.

Правна информация - Политика за поверителност