Postopek : 2015/2747(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0719/2015

Predložena besedila :

B8-0719/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0276

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 137kWORD 69k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE564.697v01-00
 
B8-0719/2015

ob zaključku razprave o izjavi predsednika

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o spominski slovesnosti v Srebrenici (2015/2747(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o spominski slovesnosti v Srebrenici (2015/2747(RSP))  
B8‑0719/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. julija 2005(1) in 15. januarja 2009(2) o Srebrenici,

–       ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, ki je bil podpisan v Luxembourgu 16. junija 2008, veljati pa je začel 1. junija 2015,

–       ob upoštevanju določb Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Evropske konvencije o človekovih pravicah ter Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki priznavajo pravico vsakogar do življenja, prostosti in osebne varnosti ter svobodo misli, vesti in veroizpovedi,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je 11. julija 2015 dvajseta obletnica genocida in etničnega čiščenja, ki sta se med vojno v Bosni dogajala v Srebrenici in okolici;

B.     ker nas hudodelstva, ki so jih izvajale vojaške enote Republike Srbske pod poveljstvom generala Ratka Mladića in pod vodstvom tedanjega predsednika Republike Srbske Radovana Karadžića, živo opominjajo, kako nevarne so najhujše oblike nacionalizma in nestrpnosti v družbi ter da jih lahko vojna prižene do skrajnosti;

C.     ker so tragični dogodki v Srebrenici preživelim zadali globoke čustvene rane ter ustvarili trajne ovire za politično spravo med etničnimi skupinami v Bosni in Hercegovini;

D.     ker je pokol v Srebrenici, ki ga je Mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije razglasilo za genocid, potekal na območju, ki so ga Združeni narodi razglasili za varno, ter je zato simbol za nezmožnost mednarodne skupnosti, da bi posredovala v konfliktu ter zaščitila civilno prebivalstvo;

E.     ker je EU zgrajena na miroljubnem sožitju in iskrenem sodelovanju med njenimi članicami; ker je eden od glavnih povodov za evropsko združevanje želja, da se v Evropi preprečijo ponovne vojne in hudodelstva zoper človečnost;

1.      se spominja vseh žrtev grozodejstev v Srebrenici in Potočarih in se jim poklanja; izraža iskreno solidarnost z družinami žrtev;

2.      odločno izjavlja, da se taki grozljivi zločini ne smejo nikoli več ponoviti;

3.      poudarja, da morata biti preprečevanje in učinkovito kaznovanje za genocid in hudodelstva zoper človečnost med glavnimi prednostnimi nalogami EU in mednarodne skupnosti;

4.      poudarja, da je za prihodnost te regije izjemno pomembna sprava, za proces povezovanja Bosne in Hercegovine in njenih sosed z Evropo pa dobri sosedski odnosi; poudarja, da je za vse to pomembno delo Mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije; poudarja, da morajo politični predstavniki Bosne in Hercegovine priznati preteklost, da bi lahko uspešno sodelovali za boljšo prihodnost vseh državljanov; poudarja, da lahko v tem težavnem procesu pomembno vlogo odigrajo sosednje države, verske oblasti, civilna družba, umetnost, kultura, mediji in izobraževalni sistem;

5.      poziva k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov, ki bodo spodbujali razumevanje vzrokov teh strahot in ozaveščali, da je treba negovati mir ter spodbujati človekove pravice in strpnost med veroizpovedmi;

6.      je prepričan, da sta regionalno sodelovanje in proces evropskega povezovanja najboljši način za spodbujanje sprave in premaganje sovraštva in delitve; poziva Svet in Komisijo, naj na predvečer obletnice tega genocida ponovno izrazita zavezanost Evropske unije evropski perspektivi Bosne in Hercegovine in vseh držav Zahodnega Balkana ter naj dosledno omogočata tesnejše regionalno sodelovanje in podpirata pristopni proces;

7.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam držav članic, vladi in parlamentu Bosne in Hercegovine in njenih entitet ter vladam in parlamentom držav Zahodnega Balkana.

(1)

UL C 157 E, 6.7.2006, str. 468.

(2)

UL C 46 E, 24.2.2010, str. 111.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov