Процедура : 2015/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0720/2015

Внесени текстове :

B8-0720/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 70k
7.7.2015
PE565.698v01-00
 
B8-0720/2015

за приключване на разисквания по изявление на председателя

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно възпоменаването на събитията от Сребреница (2015/2747(RSP))


Милослав Рансдорф, Катержина Конечна, Барбара Спинели от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно възпоменаването на събитията от Сребреница (2015/2747(RSP))  
B8-0720/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че през юли 1995 г. в босненския град Сребреница, обявен за „сигурно убежище“ от ООН, около 8 000 босненски мюсюлмани бяха избити, а хиляди жени, деца и възрастни хора бяха депортирани насилствено; като има предвид, че това представлява най-голямото клане и военно престъпление в Европа след края на Втората световна война; като има предвид, че на 11 юли 2015 г. се отбелязва 20-ата годишнина от клането;

Б.     като има предвид, че това трагично събитие беше кулминацията на поредица от националистични зверства и военни дейности, извършени между босненски сърби и мюсюлмани през периода 1992 – 1995 г.;

В.     като има предвид, че разпадането на Югославия доведе до кръвопролитна война и външна намеса в региона на Западните Балкани; като има предвид, че събитията на Западните Балкани по това време отразяваха също така неуспеха на ЕС, неговите държави членки и международната общност като цяло да осъществят една политика за предотвратяване на кризи;

Г.     като има предвид, че трагичните събития от Сребреница оставиха дълбоки емоционални травми за оцелелите и създадоха трайни пречки за политическото помирение между етническите групи в Босна и Херцеговина и в региона; като има предвид, че въпреки положените усилия за откриване и ексхумация на останките от масовите и индивидуалните гробове, тленните останки на близо 1 200 мъже и момчета от Сребреница все още не са открити и идентифицирани;

1.      възпоменава и почита жертвите на извършените зверства; изразява своите съболезнования и своята солидарност със семействата на жертвите, от които голяма част живеят без да имат окончателна яснота относно съдбата на техните бащи, синове, съпрузи или братя;

2.      отбелязва, че клането, извършено преди 20 години в Сребреница, остава открита рана в историята на региона; настоятелно призовава всички държави и общности да положат допълнителни усилия по пътя на помирението и сътрудничеството; подчертава значението на образователните програми, които насърчават разбиране на причините за подобни зверства и повишават осведомеността относно необходимостта от насърчаване на правата на човека и на междуетническа толерантност;

3.      заключава, че международните сили с мандата на ООН изиграха трагична роля, след като не успяха да предотвратят военните престъпления, които бяха извършени в Сребреница; заключава, че е необходимо да се разработят по-добри механизми за предотвратяване на кризи;

4.      призовава да се проведе допълнително разследване във връзка с отговорността на военните командващи от всички засегнати страни в конфликта между босненските сърби и мюсюлмани през периода 1992 – 1995 г. в Сребреница;

5.      подчертава, че изправянето пред правосъдието на лицата, отговорни за престъпленията, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина, е важна стъпка към помирение в региона; отбелязва усилията, предприети до момента, и изразява съжаление за непълния характер на разследванията по престъпленията, извършени от всички участващи страни, включително случая на Насер Орич;

6.      отбелязва, че две десетилетия след подписването на Дейтънското споразумение основни политически проблеми все още остават неразрешени; счита, че е спешно необходима нова политическа инициатива за Босна и Херцеговина, както и че е необходим отказ от етноцентричния подход към решаването на проблемите и намаляване на различията между етническите групи посредством намиране на мирни, жизнеспособни и трайни решения, които могат да спечелят подкрепата на всяка от различните групи в рамките на Босна и Херцеговина; счита, че е крайно време външното военно присъствие в Босна и Херцеговина да бъде прекратено; призовава политическия елит в страната да поеме по-голяма отговорност за своите действия;

7.      изразява сериозна загриженост относно икономическото и социалното положение; подчертава, че решаването на този жизненоважен въпрос представлява ключ към стабилното развитие в региона; призовава правителствата на държавите от региона и ЕС да признаят, че икономическото и социалното развитие е най-важният приоритет за народите в региона, и да действат в съответствие с това; подчертава значението на засилването на регионалното и трансграничното сътрудничество;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, правителството и парламента на Босна и Херцеговина и нейните федеративни единици, както и на правителствата и парламентите на държавите от Западните Балкани.

Правна информация - Политика за поверителност