Διαδικασία : 2015/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0720/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0720/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 138kWORD 69k
7.7.2015
PE565.698v01-00
 
B8-0720/2015

εν συνεχεία δήλωσης του Προέδρου

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))


Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))  
B8-0720/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο του 1995 στην βοσνιακή πόλη της Σρεμπρένιτσα, η οποία είχε ανακηρυχτεί ασφαλής ζώνη από τον ΟΗΕ, περίπου οκτώ χιλιάδες βόσνιοι μουσουλμάνοι σφαγιάστηκαν και χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκτοπίστηκαν με τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σφαγή και για το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου που έλαβε χώρα στην Ευρώπη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Ιουλίου 2015 κλείνουν 20 χρόνια από τη σφαγή·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το τραγικό γεγονός στάθηκε η κλιμάκωση μιας σειράς εθνικιστικών ωμοτήτων και εγκλημάτων πολέμου που διεπράχθησαν μεταξύ Σερβοβοσνίων και Μουσουλμάνων την περίοδο 1992-1995·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας είχε ως κατάληξη αιματηρούς πολέμους και ξένες παρεμβάσεις στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις εκείνης της εποχής στα Δυτικά Βαλκάνια αντανακλούν επίσης την αποτυχία της ΕΕ, των κρατών μελών της και της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της να ασκήσουν πολιτική αποτροπής των κρίσεων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τραγικά γεγονότα της Σρεμπρένιτσα έχουν χαράξει ανεξίτηλα τις ψυχές όσων επέζησαν και έχουν δημιουργήσει αξεπέραστα ακόμη εμπόδια στην προσπάθεια για πολιτική συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτικών ομάδων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στην ευρύτερη περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανακάλυψη και την εκταφή μαζικών και ατομικών τάφων, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί τα σώματα περίπου 1200 ανδρών και αγοριών από την Σρεμπρένιτσα·

1.      τιμά τη μνήμη των θυμάτων των ωμοτήτων· εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων, πολλές από τις οποίες ζουν χωρίς να έχουν λάβει οριστική επιβεβαίωση για το τι απέγιναν οι πατεράδες, οι γιοι, οι σύζυγοι ή οι αδερφοί τους·

2.      παρατηρεί ότι η σφαγή που έλαβε χώρα 20 χρόνια πριν στη Σρεμπρένιτσα παραμένει ανοιχτή πληγή στην ιστορία της περιοχής· παροτρύνει όλες τις χώρες κα όλες τις κοινότητες να πραγματοποιήσουν περαιτέρω προσπάθειες προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης και της συνεργασίας· υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που έχουν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προάγουν την κατανόηση των αιτίων παρόμοιων ωμοτήτων και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση ως προς την αναγκαιότητα της ενίσχυσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακοινοτικής ανεκτικότητας·

3.      συμπεραίνει ότι η υπό διοίκηση Ηνωμένων Εθνών διεθνής δύναμη διαδραμάτισε τραγικό ρόλο διότι δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Σρεμπρένιτσα· συμπεραίνει ότι είναι ανάγκη να διαμορφωθούν καλύτεροι μηχανισμοί πρόληψης κρίσεων·

4.      ζητεί να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα της ευθύνης των στρατιωτικών διοικητών όλων των εμπλεκομένων παρατάξεων στη σύγκρουση Σερβοβοσνίων και Μουσουλμάνων κατά τη περίοδο 1992-1995 στη Σρεμπρένιτσα·

5.      επισημαίνει ότι η προσαγωγή στη δικαιοσύνη των αυτουργών των εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφιλίωση στην περιοχή· έχει υπόψη του όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και εκφράζει τη λύπη του για τον ημιτελή χαρακτήρα των ερευνών σε σχέση με εγκλήματα που διαπράχθηκαν από όλες τις παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης Naser Oric·

6.      παρατηρεί ότι δύο δεκαετίες μετά την υπογραφή των συμφωνιών του Ντέιτον, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα· συντάσσεται με την άποψη ότι απαιτείται επειγόντως νέα πολιτική πρωτοβουλία για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ότι είναι ανάγκη να απομακρυνθούμε από εθνοκεντρικές απόπειρες επίλυσης των προβλημάτων για να επιχειρήσουμε να αμβλύνουμε τις διαφορές μεταξύ εθνοτικών ομάδων μέσω της εξεύρεσης ειρηνικών, βιώσιμων και βιώσιμων λύσεων που μπορούν να τύχουν υποστήριξης από κάθε μία από τις ομάδες που συναπαρτίζουν την Βοσνία-Ερζεγοβίνη· συντάσσεται με την άποψη ότι είναι καιρός πλέον να δοθεί ένα τέρμα στην ξένη στρατιωτική παρουσία στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη· καλεί τις πολιτικές ελίτ στη χώρα να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες των πράξεών τους·

7.      εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί· επισημαίνει ότι η επίλυση τούτου του κρίσιμου ζητήματος αποτελεί κλειδί για την αδιατάρακτη ανάπτυξη της περιοχής· καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής αλλά και την ΕΕ να αντιληφθούν ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για τους λαούς της περιοχής και να ενεργήσουν αναλόγως· υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία της ενίσχυσης της περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου