Menettely : 2015/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0720/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0720/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 63k
7.7.2015
PE565.698v01-00
 
B8-0720/2015

komission puheenjohtajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Srebrenican muistotilaisuudesta (2015/2747(RSP))


Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Srebrenican muistotilaisuudesta (2015/2747(RSP))  
B8‑0720/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että heinäkuussa 1995 bosnialaisessa Srebrenican kaupungissa, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi, noin 8 000 Bosnian muslimia tapettiin ja tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia pakkosiirrettiin; ottaa huomioon, että tämä oli suurin Euroopassa tehty sotarikos sitten toisen maailmansodan päättymisen, ja panee merkille, että 11. heinäkuuta 2015 on kansanmurhan 20-vuotismuistopäivä;

B.     katsoo, että tähän traagiseen tapahtumaan kärjistyivät Bosnian serbien ja muslimien väliset kansallismieliset julmuudet ja sotatoimet vuosina 1992–1995;

C.     toteaa, että Jugoslavian hajoaminen johti veriseen sotaan Länsi-Balkanilla ja alueen sisäisiin asioihin puuttumiseen; katsoo, että Länsi-Balkanin silloiset tapahtumat olivat osoitus myös Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja koko kansainvälisen yhteisön kyvyttömyydestä toteuttaa kriisien ehkäisyyn tähtäävää politiikkaa;

D.     toteaa, että Srebrenican traagiset tapahtumat jättivät syviä emotionaalisia arpia henkiin jääneisiin ja loivat pitkäaikaisia esteitä Bosnia ja Hertsegovinan ja sen alueen etnisten ryhmien väliselle poliittiselle sovinnolle; ottaa huomioon, että huolimatta ponnisteluista joukkohautojen ja yksittäisten hautojen löytämiseksi ja avaamiseksi lähes 1 200 miehen ja pojan ruumiita ei ole vielä löydetty ja tunnistettu;

1.      muistaa ja kunnioittaa kaikkia julmuuksien uhreja; ilmaisee osanottonsa ja solidaarisuutensa uhrien omaisille, joista monet eivät ole vieläkään saaneet lopullista tietoa isän, pojan, aviomiehen tai veljen kohtalosta;

2.      toteaa, että Srebrenicassa kaksikymmentä vuotta sitten tapahtunut verilöyly on edelleen avoin haava alueen historiassa; kehottaa kaikkia maita ja yhteisöjä tehostamaan ponnistelujaan sovinnon ja yhteistyön rakentamiseksi; korostaa sellaisten koulutusohjelmien merkitystä, joilla edistetään tällaisten julmuuksien syiden ymmärtämistä ja lisätään tietoisuutta tarpeesta edistää ihmisoikeuksia ja etnisten ryhmien välistä suvaitsevaisuutta;

3.      toteaa, että YK:n alaiset kansainväliset joukot epäonnistuivat traagisesti tehtävässään estää sotarikokset Srebrenicassa; tekee tästä sen johtopäätöksen, että on välttämätöntä kehittää parempia kriisinehkäisymekanismeja;

4.      kehottaa jatkamaan tutkimuksia Bosnian serbien ja muslimien välisen konfliktin kaikkien osapuolten sotilasjohtajien vastuusta vuosina 1992–1995 Srebrenicassa;

5.      korostaa, että Bosnia ja Hertsegovinan sodassa tehdyistä rikoksista vastuussa olevien henkilöiden tuominen oikeuteen on tärkeä askel kohti sovintoa alueella; panee merkille tähänastiset ponnistelut mutta pitää valitettavana kaikkien sodan osapuolten tekemien rikosten tutkimusten kesken jäämistä, mukaan lukien Naser Oricin tapauksessa;

6.      huomauttaa, että olennaiset poliittiset ongelmat ovat edelleen ratkaisematta, vaikka Daytonin sopimusten allekirjoittamisesta on kulunut jo kaksikymmentä vuotta; katsoo, että Bosnia ja Hertsegovinassa tarvitaan pikaisesti uusia poliittisia aloitteita ja että on välttämätöntä luopua etnosentrisestä lähestymistavasta ongelmien ratkaisussa ja kaventaa eri etnisten ryhmien välisiä eroja siten, että etsitään rauhanomaisia, toteuttamiskelpoisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka kaikki Bosnia ja Hertsegovinassa elävät ryhmät voivat hyväksyä; katsoo, että nyt on korkea aika päättää ulkomaiden sotilaallinen läsnäolo Bosnia ja Hertsegovinassa; kehottaa maan poliittista eliittiä ottamaan enemmän vastuuta teoistaan;

7.      tuo esille vakavan huolensa taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta; korostaa, että näiden olennaisten kysymysten ratkaiseminen on ratkaisevan tärkeää alueen vakaalle kehitykselle; kehottaa kyseisen alueen valtioiden hallituksia ja EU:ta tunnustamaan, että taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ovat ehdottomasti tärkein tavoite alueella eläville ihmisille ja toimimaan sen mukaisesti; korostaa, että on tärkeää lisätä alueellista ja rajat ylittävää yhteistyötä;

8.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Bosnia ja Hertsegovinan ja sen osien hallitukselle ja parlamentille sekä Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja parlamenteille.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö