Procedură : 2015/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0720/2015

Texte depuse :

B8-0720/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 132kWORD 70k
7.7.2015
PE565.698v01-00
 
B8-0720/2015

depusă pe baza declarației Președintelui

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica (2015/2747(RSP))


Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica  (2015/2747(RSP))  
B8-0720/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât în iulie 1995, în orașul bosniac Srebrenica, care fusese proclamat zonă sigură de refugiu de către ONU, au fost masacrați aproximativ 8 000 de musulmani de origine bosniacă, iar mii de femei, copii și persoane în vârstă au fost deportate forțat; întrucât acesta este cel mai grav masacru și crimă de război care a avut loc în Europa de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial; întrucât la 11 iulie 2015 se comemorează 20 de ani de la masacru;

B.     întrucât aceste evenimente tragice au reprezentat punctul culminant al unei serii de atrocități și activități de război naționaliste care au avut loc între sârbii și musulmanii din Bosnia în perioada 1992-1995;

C.     întrucât dezmembrarea Iugoslaviei a avut ca efect un război sângeros și intervenții străine în regiunea Balcanilor de Vest; întrucât evoluțiile din Balcanii de Vest din acea vreme au reflectat și eșecul UE, al statelor sale membre și al comunității internaționale în ansamblu de a elabora o politică menită să prevină crizele;

D.     întrucât evenimentele tragice de la Srebrenica au lăsat supraviețuitorilor cicatrici emoționale profunde și au creat obstacole de durată în calea reconcilierii politice dintre grupurile etnice din Bosnia și Herțegovina și din regiune; întrucât, în ciuda eforturilor depuse pentru a descoperi gropile comune și mormintele individuale și a exhuma conținutul acestora, trupurile neînsuflețite ale aproximativ 1 200 de bărbați și băieți din Srebrenica nu au fost încă localizate și identificate,

1.      comemorează victimele atrocităților și aduce omagiu acestora; transmite condoleanțe familiilor victimelor și își exprimă solidaritatea față de acestea, multe dintre ele trăind fără a avea o confirmare definitivă a sorții pe care au avut-o tații, fiii, soții sau frații lor;

2.      observă că masacrul care a avut loc cu 20 de ani în urmă la Srebrenica rămâne o rană deschisă în istoria acestei regiuni; îndeamnă toate țările și comunitățile să depună în continuare eforturi pe calea reconcilierii și cooperării; subliniază importanța programelor educative care promovează o înțelegere a cauzelor unor astfel de atrocități și sensibilizează publicul cu privire la nevoia de a promova drepturile omului și toleranța interetnică;

3.      concluzionează că forțele internaționale aflate sub mandatul ONU au jucat un rol tragic, nereușind să prevină crimele de război comise în Srebrenica; concluzionează că este necesară dezvoltarea unor mecanisme mai bune de prevenire a crizelor;

4.      solicită continuarea investigațiilor cu privire la responsabilitatea comandanților militari din toate părțile implicate în ceea ce privește conflictul dintre sârbii și musulmanii din Bosnia din perioada 1992-1995 din Srebrenica;

5.      subliniază faptul că aducerea în fața justiției a celor responsabili de crimele comise în războiul din Bosnia și Herțegovina reprezintă un pas important către reconciliere în regiune; ia act de eforturile depuse până în prezent și deplânge natura incompletă a investigațiilor privind crimele comise de toate părțile implicate, inclusiv în cazul lui Naser Oric;

6.      observă faptul că, la două decenii de la semnarea acordurilor de la Dayton, probleme politice esențiale rămân nerezolvate; consideră că este nevoie urgent de o nouă inițiativă politică pentru Bosnia și Herțegovina și că este necesară îndepărtarea de o abordare etnocentrică în ceea ce privește rezolvarea problemelor, precum și atenuarea diferențelor dintre grupurile etnice prin găsirea unor soluții pașnice, viabile și de durată, care să poată obține sprijinul fiecăruia dintre diferitele grupuri din Bosnia și Herțegovina; consideră că a sosit de mult momentul ca prezența militară străină în Bosnia și Herțegovina să ia sfârșit; invită elitele politice din țară să își asume o mai mare responsabilitate pentru acțiunile lor;

7.      își exprimă preocuparea profundă cu privire la situația economică și socială; subliniază faptul că rezolvarea acestui aspect esențial reprezintă cheia dezvoltării stabile în regiune; invită guvernele țărilor din regiune și invită UE să recunoască faptul că dezvoltarea economică și socială reprezintă prioritatea absolută pentru popoarele din regiune și să acționeze în consecință; subliniază importanța intensificării cooperării regionale și transfrontaliere;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernului și parlamentului Bosniei și Herțegovinei și entităților acesteia, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor din Balcanii de Vest.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate