Διαδικασία : 2015/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0721/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0721/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 143kWORD 70k
7.7.2015
PE565.699v01-00
 
B8-0721/2015

εν συνεχεία δήλωσης του Προέδρου

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))  
B8-0721/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα(1),

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008 στο Λουξεμβούργο και κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη της 16ης Μαρτίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 827 (1993), 1551 (2004) και 1575 (2004),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιουλίου 1995, η ανατολική βοσνιακή πόλη της Σρεμπρένιτσα, η οποία είχε ανακηρυχθεί ασφαλής περιοχή με το ψήφισμα 819 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταλήφθηκε από τις δυνάμεις υπό την ηγεσία του στρατηγού Ratko Mladić και υπό την εξουσία του τότε Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (Republika Srpska) Ράντοβαν Κάρατζιτς·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια πολλών ημερών σφαγής μετά την πτώση της Σρεμπρένιτσα, περισσότεροι από 8.000 μουσουλμάνοι, άνδρες και αγόρια, που είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε αυτήν την περιοχή υπό την προστασία της Ομάδας Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών (UNPROFOR), εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από βοσνιοσερβικές δυνάμεις υπό τις διαταγές του στρατηγού Μλάντιτς και από παραστρατιωτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων σερβικών ατάκτων αστυνομικών μονάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 30 000 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι απελάθηκαν δια της βίας στο πλαίσιο μαζικής κλίμακας εκστρατείας εθνοκάθαρσης και ότι το γεγονός αυτό αποτέλεσε το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε στην Ευρώπη μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραγωδία αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως πράξη γενοκτονίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), εκτυλίχθηκε σε τοποθεσία που είχε κηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως ασφαλές καταφύγιο και συνεπώς αποτελεί σύμβολο της ανικανότητας της διεθνούς κοινότητας να παρέμβει στη σύγκρουση και να προστατεύσει τον αθώο άμαχο πληθυσμό·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπράχθηκαν πολλαπλές παραβιάσεις της Σύμβασης της Γενεύης εις βάρος άμαχων πολιτών της Σρεμπρένιτσα, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπίσεων χιλιάδων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων και του βιασμού μεγάλου αριθμού γυναικών·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανακάλυψη και την εκταφή μαζικών και ατομικών τάφων, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί τα σώματα περίπου 1200 ανδρών και αγοριών από την Σρεμπρένιτσα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Ιανουαρίου 2015, το ICTY επιβεβαίωσε τις ποινές που είχαν απαγγελθεί κατά πέντε υψηλόβαθμων αξιωματικών του βοσνιοσερβικού στρατού οι οποίοι καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στην τραγωδία της Σρεμπρένιτσα του 1995· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η πρώτη τελεσίδικη απόφαση για τη γενοκτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους καταδικασθέντες αξιωματικούς τελούσαν υπό τις άμεσες διαταγές του πρώην αρχηγού του στρατού Ratko Mladić, ο οποίος δικάζεται σήμερα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αδυναμίες των μηχανισμών λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η έλλειψη μιας γνήσιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας διαδραμάτισαν επίσης αρνητικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μιας ημέρας μνήμης είναι ο καλύτερος τρόπος για την απότιση φόρου τιμής στα θύματα της γενοκτονίας και για την αποστολή σαφούς μηνύματος στις μελλοντικές γενιές·

1.      τιμά τη μνήμη όλων των θυμάτων των ωμοτήτων κατά τη διάρκεια των πολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία και εκφράζει το σεβασμό του προς αυτά· εκφράζει τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων·

2.      τονίζει ότι η έγκαιρη πρόληψη και η ουσιαστική τιμωρία των γενοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας πρέπει να συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ·

3.      καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να διαπραχθούν ποτέ ξανά στην Ευρώπη τέτοιες τερατώδεις πράξεις·

4.      τονίζει τη σημασία των πολιτικών συμφιλίωσης, και επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των θρησκευτικών αρχών, των μέσων ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών συστημάτων σε αυτή την δύσκολη διαδικασία·

5.      υπενθυμίζει τη σημασία της επικράτησης ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πιστεύει στη σημασία της αυξημένης περιφερειακής συνεργασίας·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

(1)

EE C 46 E, 24.2.2010, σ. 111.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου