Päätöslauselmaesitys - B8-0722/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0722/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Srebrenican muistotilaisuudesta

7.7.2015 - (2015/2747(RSP))

komission puheenjohtajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0716/2015

Menettely : 2015/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0722/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0722/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0722/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Srebrenican muistotilaisuudesta

(2015/2747(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Srebrenicasta 7. heinäkuuta 2005[1] ja 15. tammikuuta 2009[2] antamansa päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon Luxemburgissa 16. kesäkuuta 2008 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2015,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joissa tunnustetaan jokaisen oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen sekä ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että 20 vuotta sitten heinäkuussa 1995 bosnialainen Srebrenican kaupunki, joka oli silloin erillisalue, jonka Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto oli julistanut suojelualueeksi 16. huhtikuuta 1993 antamallaan päätöslauselmalla, joutui kenraali Ratko Mladićin johtamien, silloisen Serbitasavallan presidentin Radovan Karadžićin alaisuudessa toimivien serbialaisjoukkojen haltuun;

B.     ottaa huomioon, että Srebrenican kukistumista seuranneen useita päiviä kestäneen verilöylyn aikana kenraali Mladićin komentamat Bosnian serbijoukot ja puolisotilaalliset yksiköt, joiden joukossa oli myös Serbiasta Bosnian alueelle tulleita Serbian vakinaisiin poliisivoimiin kuulumattomia poliisiyksiköitä, teloittivat summittaisesti yli 8 000 muslimimiestä ja -poikaa, jotka olivat etsineet turvaa tältä Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvajoukkojen (UNPROFOR) suojeluksessa olevalta alueelta; ottaa huomioon, että lähes 30 000 naista, lasta ja vanhusta karkotettiin voimatoimin, mikä on suurin Euroopassa tehty sotarikos sitten toisen maailmansodan päättymisen;

C.     ottaa huomioon, että huolimatta ponnisteluista joukkohautojen ja yksittäisten hautojen löytämiseksi ja avaamiseksi lähes 1 200 miehen ja pojan ruumiita ei ole vielä löydetty ja tunnistettu;

D.     toteaa, että Srebrenican traagiset tapahtumat jättivät syviä emotionaalisia arpia henkiinjääneisiin ja loivat pitkäaikaisia esteitä Bosnia ja Hertsegovinan etnisten ryhmien väliselle poliittiselle sovinnolle;

E.     ottaa huomioon, että sekä entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin että kansainvälinen tuomioistuin ovat tunnustaneet Srebrenican verilöylyn kansanmurhaksi;

F.     ottaa huomioon, että Euroopan unionin pyrkimyksenä on edistää rauhaa ja että sovinnonteko on Euroopan integraatioprosessin keskiössä;

1.      muistaa ja kunnioittaa kaikkia uhreja ja ilmaisee osanottonsa ja myötätuntonsa uhrien perheille, joista monet joutuvat elämään ilman lopullista vahvistusta sukulaistensa kohtalosta;

2.      tuomitsee mitä jyrkimmin Srebrenican kansanmurhan; julistaa, että sen kaltaisia kammottavia rikoksia ei enää koskaan saa tapahtua, ja ilmoittaa tekevänsä kaikkensa sellaisten tekojen estämiseksi; vastustaa kansanmurhan kieltämistä ja relativisointia;

3.      korostaa siksi, että kansanmurhien ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten estäminen ja tehokas rankaiseminen olisi edelleen katsottava yhdeksi kansainvälisen yhteisön ja Euroopan unionin tärkeimmistä painopisteistä;

4.      korostaa sovinnonteon valtavaa merkitystä alueen tulevaisuudelle; korostaa Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen sen puolesta tekemän työn merkitystä; muistuttaa, että sotarikosoikeudenkäynteihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota kansallisella tasolla;

5.      kehottaa kaikkia Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisia hyödyntämään Srebrenican joukkomurhan 20-vuotispäivää tilaisuutena tehostaa sovintoprosessia ja yhteistyötä, jotka ovat keskeisiä edellytyksiä, jotta kaikki alueen maat voivat edetä yhdentymisessä Euroopan unioniin;

6:      kannustaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia johtamaan kunnioituksen ja yhteiskunnan tunnustuksen osoittamista uhreille ja määrittämään suhtautumisensa Srebrenicassa ja sen ympäristössä tehtyihin hirvittäviin rikoksiin;

7.      korostaa Srebrenicaa koskevan puolueettoman uutisoinnin ja tosiseikkoihin perustuvien opetusohjelmien merkitystä kaikkialla Bosnia ja Hertsegovinassa menneitten tapahtumien käsittelyn ja jännitteiden purkamisen kannalta;

8.      katsoo, että alueellinen yhteistyö ja Euroopan yhdentymisprosessi tarjoavat parhaan tavan voittaa viha sekä poistaa jakolinjat; vahvistaa EU:n sitoutumisen Bosnia ja Hertsegovinan sekä kaikkien Länsi-Balkanin maiden Eurooppa-näkymiin;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Bosnia ja Hertsegovinan ja sen osien hallitukselle ja parlamentille sekä Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja parlamenteille.