Prijedlog rezolucije - B8-0722/2015Prijedlog rezolucije
B8-0722/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu

7.7.2015 - (2015/2747(RSP))

podnesen nakon izjave predsjednika
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0716/2015

Postupak : 2015/2747(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0722/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0722/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0722/2015

Rezolucija Europskog parlamenta   o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu

(2015/2747(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. srpnja 2005.[1] i Rezoluciju od 15. siječnja 2009.[2] o Srebrenici,

 

–       uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Bosne i Hercegovine (BiH) s druge strane koji je potpisan u Luxembourgu 16. lipnja 2008. i koji je stupio na snagu 1. lipnja 2015.,

–       uzimajući u obzir odredbe Opće deklaracije o ljudskim pravima, Europske konvencije o ljudskim pravima i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima kojima se priznaju prava svih ljudi na život, slobodu, osobnu sigurnost te slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je prije 20 godina, u srpnju 1995., bosanski grad Srebrenica, koji je Vijeće sigurnosti UN-a u svojoj Rezoluciji od 16. travnja 1993. proglasilo zaštićenom zonom, pao u ruke srbijanske paravojne jedinice pod vodstvom generala Ratka Mladića te pod zapovjedništvom tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića;

B.     budući da su snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Mladića i paravojne jedinice, uključujući neregularne srbijanske policijske jedinice koje su ušle u bosanski teritorij iz Srbije, tijekom nekoliko dana pokolja nakon pada Srebrenice ubile više od 8 000 muslimanskih muškaraca i dječaka koji su potražili zaštitu u tom području pod zaštitom snaga Ujedinjenih naroda (UNPROFOR); budući da je gotovo 30 000 žena, djece i starijih osoba prisilno protjerano, zbog čega je taj događaj najveći ratni zločin koji se od kraja Drugog svjetskog rata dogodio u Europi;

C.     budući da tijela gotovo 1 200 muškaraca i dječaka iz Srebrenice nisu još locirana i identificirana unatoč naporima da se otkriju i ekshumiraju masovne grobnice i pojedini grobovi;

D.     budući da su tragični događaji u Srebrenici preživjele ostavili s dubokim emocionalnim ožiljcima te stvorili trajne prepreke za političko pomirenje među etničkim skupinama u Bosni i Hercegovini (BiH);

E.     budući da su i Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud prepoznali pokolj u Srebrenici kao genocid;

F.     budući da je cilj Europske unije promicati mir i budući da se pomirenje nalazi u samom središtu procesa europske integracije;

1.      obilježava sjećanje na sve žrtve genocida i odaje im počast te izražava duboku sućut i solidarnost s obiteljima žrtava, od kojih mnogi žive bez konačnog saznanja o sudbini svojih najbližih;

2.      snažno osuđuje genocid u Srebrenici; odlučno izjavljuje da se takvi strašni zločini ne smiju više nikada ponoviti i navodi da će učiniti sve u svojoj moći da spriječi počinjenje takvih djela; protivi se svim oblicima negiranja i relativizacije tog genocida;

3.      stoga naglašava da bi sprečavanje i učinkovito kažnjavanje genocida i zločina protiv čovječnosti trebali ostati jedan od glavnih prioriteta Europske unije i međunarodne zajednice;

4.      naglašava neizmjernu važnost pomirenja za budućnost regije; naglašava važnost posla koji je u tom smislu odradio Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju; ponavlja da je na nacionalnoj razini potrebno posvetiti veću pozornost suđenjima za ratne zločine;

5.      poziva sve građane BiH da 20. obljetnicu masakra u Srebrenici iskoriste kao priliku za jačanje pomirenja i suradnje, ključnih uvjeta za napredak svih zemalja regije na njihovu europskom putu;

6:      potiče vlasti BiH da preuzmu vodstvo u odavanju počasti žrtvama te da pomognu društvu u priznavanju strašnih zločina počinjenih u Srebrenici i njezinoj okolici te njihovom prihvaćanju;

7.      ističe važnost objektivnog medijskog praćenja i obrazovnih programa o Srebrenici diljem BiH utemeljenih na činjenicama, kako bi se suočili s prošlošću i nadilazili napetosti;

8.      smatra da su regionalna suradnja i proces europske integracije najbolji način za prevladavanje mržnje i podjela; ponavlja predanost EU-a europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i svih država na zapadnom Balkanu;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, vladi i parlamentu Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, vladama i parlamentima zemalja zapadnog Balkana.