Procedură : 2015/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0722/2015

Texte depuse :

B8-0722/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0276

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 72k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.700v01-00
 
B8-0722/2015

depusă pe baza declarației Președintelui

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica (2015/2747(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica  (2015/2747(RSP))  
B8-0722/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale din 7 iulie 2005(1) și din 15 ianuarie 2009(2) referitoare la genocidul de la Srebrenica,

–       având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, care a fost semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2008 și a intrat în vigoare la 1 iunie 2015,

–       având în vedere dispozițiile Declarației universale a drepturilor omului, cele ale Convenției europene a drepturilor omului și cele ale Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, prin care se recunosc drepturile universale la viață, libertate și siguranța persoanei, precum și la libertatea de gândire, de conștiință și religioasă,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât acum 20 de ani, în iulie 1995, orașul bosniac Srebrenica, care la momentul respectiv era o enclavă izolată, declarată zonă protejată de către Consiliul de Securitate al ONU în rezoluția sa din 16 aprilie 1993, a fost ocupat de milițiile sârbe conduse de generalul Ratko Mladić și aflate sub autoritatea lui Radovan Karadžić, președintele de atunci al Republicii Srpska;

B.     întrucât, în câteva zile de masacru după căderea orașului Srebrenica, peste 8 000 de bărbați și băieți musulmani care se refugiaseră pe acest teritoriu protejat de Forțele de protecție ale ONU (UNPROFOR) au fost executați sumar de către forțele sârbilor bosniaci aflate sub comanda generalului Mladić și de către unități paramilitare, inclusiv unități de poliție neregulate sârbe care au pătruns pe teritoriul bosniac din Serbia; întrucât circa 30 000 de femei, copii și vârstnici au fost deportați cu forța, fapt care a devenit cea mai mare crimă de război care a avut loc în Europa de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial;

C.     întrucât, în ciuda eforturilor depuse pentru a descoperi gropile comune și mormintele individuale și a exhuma conținutul acestora, trupurile neînsuflețite ale aproximativ 1°200 de bărbați și băieți din Srebrenica nu au fost încă localizate și identificate;

D.     întrucât evenimentele tragice de la Srebrenica au lăsat cicatrici emoționale profunde supraviețuitorilor și au creat obstacole de durată în calea reconcilierii politice dintre grupurile etnice din Bosnia și Herțegovina;

E.     întrucât masacrul de la Srebrenica a fost recunoscut drept genocid atât de Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII), cât și de Curtea Internațională de Justiție;

F.     întrucât obiectivul Uniunii Europene este de a promova pacea și întrucât reconcilierea se află în centrul procesului de integrare europeană,

1.      comemorează toate victimele și le aduce un omagiu; transmite condoleanțe familiilor victimelor și își exprimă solidaritatea cu acestea, multe dintre acestea trăind fără a avea o confirmare definitivă a sorții pe care au avut-o rudele lor;

2.      condamnă în cei mai duri termeni genocidul de la Srebrenica; declară în mod solemn că astfel de crime abominabile nu trebuie să se reproducă niciodată și afirmă că va face tot ce îi stă în putință pentru a preveni producerea unor astfel de acte; se opune negării și relativizării sub orice formă a genocidului;

3.      prin urmare, subliniază că prevenirea și sancționarea eficace a genocidelor și a crimelor împotriva umanității ar trebui să rămână una dintre prioritățile Uniunii Europene și ale comunității internaționale;

4.      subliniază importanța imensă pe care o are reconcilierea pentru viitorul regiunii; subliniază importanța activității desfășurate în această direcție de Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie; reamintește că trebuie acordată mai multă atenție proceselor crimelor de război de la nivel național;

5.      invită toți cetățenii Bosniei și Herțegovinei să profite de cea de-a 20-a comemorare a masacrului de la Srebrenica ca de o ocazie de a consolida reconcilierea și cooperarea, acestea fiind condițiile prealabile esențiale pentru ca toate țările din regiune să facă progrese pe drumul lor european;

6:      încurajează autoritățile din Bosnia și Herțegovina să preia inițiativa în ceea ce privește omagierea victimelor și ajutarea societății să recunoască crimele îngrozitoare comise în orașul Srebrenica și în jurul acestuia și să se împace cu această idee;

7.      subliniază că, pentru asumarea trecutului și depășirea tensiunilor, este important să existe o acoperire mediatică obiectivă a evenimentelor de la Srebrenica și programe educative referitoare la acestea pe întreg teritoriul Bosniei și Herțegovinei;

8.      consideră că cooperarea regională și procesul de integrare europeană constituie cea mai bună modalitate de a învinge ura și dezbinările; reafirmă angajamentul UE față de perspectiva europeană a Bosniei și Herțegovinei și a tuturor țărilor din Balcanii de Vest;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernului și parlamentului Bosniei și Herțegovinei și entităților acesteia, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor din Balcanii de Vest.

 

(1)

JO C 157 E, 6.7.2006, p. 468.

(2)

JO C 46 E, 24.2.2010, p. 111.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate