Postopek : 2015/2747(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0722/2015

Predložena besedila :

B8-0722/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0276

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 131kWORD 68k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.700v01-00
 
B8-0722/2015

ob zaključku razprave o izjavi predsednika

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o spominski slovesnosti v Srebrenici (2015/2747(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o spominski slovesnosti v Srebrenici (2015/2747(RSP))  
B8‑0722/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2005(1) in 15. januarja 2009(2) o Srebrenici,

–       ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, ki je bil podpisan v Luxembourgu 16. junija 2008, veljati pa je začel 1. junija 2015,

–       ob upoštevanju določb Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Evropske konvencije o človekovih pravicah ter Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki priznavajo pravico vsakogar do življenja, prostosti in osebne varnosti ter svobodo misli, vesti in veroizpovedi,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je pred 20 leti, julija 1995, bosansko mesto Srebrenica, takrat ločena enklava, ki jo je Varnostni svet Združenih narodov v svoji resoluciji z dne 16. aprila 1993 razglasil za varovano območje, padla v roke srbskih sil pod vodstvom generala Ratka Mladića, kot je zahteval takratni predsednik Republike Srbske Radovan Karadžić;

B.     ker so sile bosanskih Srbov pod poveljstvom generala Mladića in paravojaške enote, vključno s srbskimi neregularnimi policijskimi enotami, ki so na bosansko ozemlje vstopile iz Srbije, v več dneh pobijanja po padcu Srebrenice po hitrem postopku usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov, ki so se zatekli na območje pod zaščito sil Združenih narodov (UNPROFOR); ker je bilo skoraj 30.000 žensk, otrok in starejših prisilno deportiranih in je to bil največji vojni zločin v Evropi od konca druge svetovne vojne;

C.     ker kljub prizadevanjem, da bi odkrili in izkopali množična grobišča in posamezne grobove, še ni bilo mogoče najti in identificirati trupel skoraj 1200 moških in fantov iz Srebrenice;

D.     ker so tragični dogodki v Srebrenici preživelim zadali globoke čustvene rane ter ustvarili trajne ovire za politično spravo med etničnimi skupinami v Bosni in Hercegovini;

E.     ker sta Mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (MKSJ) in Meddržavno sodišče (ICJ) pokol v Srebrenici priznala za genocid;

F.     ker je cilj Evropske unije spodbujati mir in ker je sprava v osrčju evropskega procesa integracije;

1.      se spominja vseh žrtev in se jim poklanja ter izraža sožalje in solidarnost družinam žrtev, od katerih jih veliko ni dobilo dokončne potrditve glede usode svojih sorodnikov;

2.      najstrožje obsoja genocid v Srebrenici; izjavlja, da se takšni grozljivi zločini ne smejo nikdar več ponoviti in da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil takšna dejanja; nasprotuje vsakemu zanikanju in relativizaciji genocida;

3.      zato poudarja, da morata preprečevanje in učinkovito kaznovanje za genocid in zločine zoper človečnost ostati med glavnimi prednostnimi nalogami Evropske unije in mednarodne skupnosti;

4.      poudarja, da je za prihodnost te regije izjemno pomembna sprava; poudarja pomen dela MKSJ v zvezi s tem; ponovno izraža, da je treba večjo pozornost nameniti sojenjem za vojne zločine na nacionalni ravni;

5.      poziva vse državljane Bosne in Hercegovine, naj 20. obletnico poboja v Srebrenici izkoristijo kot priložnost za krepitev sprave in sodelovanja, ki sta ključna predpogoja za napredovanje vseh držav v regiji na evropski poti;

6.      spodbuja oblasti Bosne in Hercegovine, naj prevzamejo vodilno vlogo pri počastitvi spomina na žrtve in pomagajo družbi, da bo priznala strašne zločine, ki so bili storjeni v Srebrenici in njeni okolici, in se sprijaznila z njimi;

7.      poudarja pomen nepristranskega medijskega poročanja in izobraževalnih programov o Srebrenici, ki temeljijo na dejstvih, po vsej Bosni in Hercegovini za soočanje s preteklostjo in preseganje napetosti;

8.      je prepričan, da sta regionalno sodelovanje in proces evropskega povezovanja najboljši način za preseganje sovraštva in delitve; ponovno izraža zavezo EU evropski perspektivi Bosne in Hercegovine in vseh držav Zahodnega Balkana;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, vladi in parlamentu Bosne in Hercegovine in njenih entitet ter vladam in parlamentom držav Zahodnega Balkana.

(1)

UL C 157 E, 6.7.2006, str. 468.

(2)

UL C 46 E, 24.2.2010, str. 111.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov