PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 125kWORD 60k
23.7.2015
PE565.718v01-00
 
B8-0740/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o stavljanju izvan snage Schengenskog sporazuma


Sylvie Goddyn, Steeve Briois, Marine Le Pen, Nicolas Bay, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Edouard Ferrand, Sophie Montel, Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o stavljanju izvan snage Schengenskog sporazuma  
B8-0740/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Schengenski sporazum potpisan 13. lipnja 1985.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je Schengenski sporazum, koji je 13. lipnja 2015. proslavio svoju tridesetu obljetnicu, uveo nepostojanje unutarnjih kontrola u schengenskom području, dopuštajući tako slobodno kretanje;

B.     budući da se schengensko područje u 30 godina povećalo s 5 na 26 država potpisnica;

C.     budući da europske države nemaju iste gospodarske i socijalne prioritete, kao ni ista financijska, proračunska i sigurnosna ograničenja;

D.     budući da se statistikama bilježi 1,25 milijardi prijelaza državnih granica na godinu;

E.     budući da schengensko područje omogućuje slobodno kretanje nezakonitih imigranata i potencijalnih terorista;

F.     budući da su zbog slobodnog kretanje države i njihovi građani izloženi djelovanju kriminalnih skupina i mreža trgovine oružjem, ljudima i ilegalnim tvarima;

1.      zahtijeva stavljanje van snage Schengenskog sporazuma i ponovno uvođenje državnih granica;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti