PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 59k
2.7.2015
PE565.723v01-00
 
B8-0745/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o europskom zakonodavstvu u vezi s prekograničnim spajanjem društava


Mara Bizzotto

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o europskom zakonodavstvu u vezi s prekograničnim spajanjem društava  
B8-0745/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je javno savjetovanje o prekograničnom spajanju društava u Europskoj uniji, započeto u rujnu 2014., zaključeno u siječnju 2015.;

B.     budući da je u akcijskom planu za 2012. (COM(2012)0740 završna verzija) utvrđen niz problema povezanih s provedbom i praktičnom primjenom Direktive 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni direktive Vijeća 89/666/EEZ te direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava;

1.      poziva Komisiju da poduzme mjere kako bi prekogranična spajanja postala transparentnije i sigurnije poslovne prakse;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti