PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 124kWORD 60k
17.7.2015
PE565.739v01-00
 
B8-0781/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o „odgođenim” poreznim odbicima u kapitalu banaka


Sophie Montel, Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o „odgođenim” poreznim odbicima u kapitalu banaka  
B8-0781/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU, tzv. Direktivu CRD IV,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je sporazumom Basel III predviđeno da odgođeni porezni odbici nakon 2018. više ne smatraju dijelom kapitala banaka;

B.     budući da odgođeni porezni odbici predstavljaju znatan, ako ne i najveći dio, kapitala banaka u rubnim zemljama europodručja;

C.     budući da ta situacija dovodi do veće ovisnosti između bankovnog sustava i javnog duga te da se tako povećava rizik od pojave začaranog kruga u kojemu pomoć bankama produbljuje državni dug, a time smanjuje i kvalitetu aktive banaka;

D.     budući da su određene države počele provoditi računovodstvene postupke za ukidanje kvalifikacije tih poreznih odbitaka kao „odgođenih” njihovim pretvaranjem u ekvivalente dionica (izlažući ih tako u većoj mjeri bankovnom riziku) ili pak njihovim uvrštavanjem na tržište u obliku vrijednosnih papira;

1.      traži od Komisije da konkretno razmotri te postupke i njihove rizike te da predloži rješenje ovog kompleksnog problema bankovnih sustava prisutnog u određenim državama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti