PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 124kWORD 60k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la consolidarea reglementării bancare


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la consolidarea reglementării bancare  
B8-0782/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât una dintre singurele soluțiile găsite de autorități pentru a stopa criza financiară a fost aplicarea unei politici monetare relaxate, care viza aducerea dobânzilor la niveluri apropiate de zero;

B.     întrucât o mică creștere a acestor dobânzi ar fi suficientă pentru ca băncile să înregistreze pierderi substanțiale, având în vedere nivelul ridicat de îndatorare privată și publică;

C.     întrucât modelul bancar francez nu este rentabil deoarece costul achiziționării de fonduri proprii (10-12%) este superior celui al rentabilității capitalurilor proprii (6%);

D.     întrucât internaționalizarea datoriilor publice pune problema vulnerabilității;

E.     întrucât ponderea de risc în calcularea indicelui TALC („Total Loss Absorbing Capacity” - capacitatea de absorbție totală a pierderilor) este doar de fațadă, având în vedere că modelele de ponderare sunt elaborate de bănci,

1.      solicită Comisiei să inițieze un proces de renaționalizare a datoriilor publice și să sporească efectul de levier pe baza noțiunii de activ total și neponderat de riscuri.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate