NÁVRH USNESENÍ
PDF 124kWORD 59k
27. 7. 2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o vzácných onemocněních


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vzácných onemocněních  
B8-0792/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že ve čtvrtek 23. července byla v poslanecké sněmovně představena „První zpráva o situaci osob v Itálii postižených vzácným onemocněním“, kterou vypracovala organizace UNIAMO a z níž vyplývá, že počet Italů postižených některou z těchto patologií se pohybuje mezi 450 000 a 670 000;

B.     vzhledem k tomu, že na základě této zprávy nesou bohužel významnou část značných nákladů na péči o osoby postižené vzácným onemocněním stále jejich rodiny;

C.     vzhledem k tomu, že navzdory úsilí vyvinutému v posledních letech ze strany členských států i Evropské unie je ke zmírnění zatížení nemocných a jejich blízkých stále ještě třeba provést mnoho opatření;

1.      vyzývá Evropskou komisi, aby vzhledem ke svým pravomocem v oblasti veřejného zdraví, léčiv a sociální politiky přijala bezodkladně opatření nutná k ekonomické podpoře osob postižených vzácnými onemocněními a jejich blízkých;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí