ONTWERPRESOLUTIE
PDF 119kWORD 57k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over zeldzame ziekten


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over zeldzame ziekten  
B8-0792/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat op donderdag 23 juli aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers het eerste verslag van UNIAMO over de toestand van personen met een zeldzame ziekte in Italië werd voorgesteld, waaruit blijkt dat tussen 450 000 en 670 000 Italianen aan dergelijke pathologie lijden;

B.     overwegende dat uit het verslag blijkt dat de kosten voor de bijstand aan een persoon met een zeldzame ziekte helaas nog grotendeels door de familie worden gedragen;

C.     overwegende dat er ondanks de inspanningen van de staten en van de Europese Unie de voorbije jaren nog een lange weg moet worden afgelegd om de belasting van de zieken en hun naasten te verlichten;

1.      vraagt de Europese Commissie op basis van haar bevoegdheden op het vlak van volksgezondheid, geneesmiddelen en sociaal beleid de noodzakelijke en dringende maatregelen te nemen voor de economische ondersteuning van personen met een zeldzame ziekte en hun families;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Commissie.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid