PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 58k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie chorób rzadkich


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie chorób rzadkich  
B8-0792/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w czwartek 23 lipca br. w Izbie Deputowanych przedstawiono sporządzone przez UNIAMO (Włoską Federację ds. Chorób Rzadkich) „Pierwsze sprawozdanie w spawie sytuacji osób cierpiących na choroby rzadkie we Włoszech”, z którego wynika, że liczba Włochów cierpiących na te choroby wynosi między 450 a 670 tysięcy;

B.     mając na uwadze, że sprawozdanie to ujawnia, iż niestety wysokie koszty pomocy niezbędnej osobom dotkniętym chorobami rzadkimi pokrywane są w dużej części przez rodziny;

C.     mając na uwadze, że pomimo wysiłków poczynionych w ostatnich latach tak przez poszczególne państwa, jak i przez Unię Europejską, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby ulżyć zmaganiom chorych i ich bliskich;

1.      zwraca się do Komisji Europejskiej, ze względu na jej uprawnienia w dziedzinie zdrowia publicznego, produktów leczniczych i polityki społecznej, o wprowadzenie niezbędnych i pilnych środków ekonomicznego wsparcia osób dotkniętych chorobą rzadką oraz ich rodzin;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji Europejskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności