PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 120kWORD 60k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la bolile rare


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la bolile rare  
B8-0792/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât joi, 23 iulie, a fost prezentat în Camera deputaților „Primul raport privind situația persoanelor cu boli rare în Italia”, realizat de UNIAMO, din care rezultă că numărul de italieni afectați de o astfel de patologie este cuprins între 450 000 și 670 000 de persoane;

B.     întrucât din raport reiese că, în mod regretabil, cea mai mare parte a costurilor legate de asistența unei persoane afectate de o boală rară rămâne încă, în cele mai multe cazuri, în sarcina familiei;

C.     întrucât, în ciuda eforturilor depuse în ultimii ani atât de către statele membre, cât și de Uniunea Europeană, rămân încă multe de făcut pentru a reduce sarcina care apasă asupra bolnavilor și celor apropiați lor,

1.      invită Comisia Europeană ca, în baza competențelor sale în materie de sănătate publică, medicină și politică socială, să pună urgent în aplicare măsurile necesare pentru sprijinul economic al persoanelor afectate de o boală rară și al familiilor acestora;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta propunere de rezoluție Comisiei Europene.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate