NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 59k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zriedkavých chorobách


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zriedkavých chorobách  
B8-0792/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže vo štvrtok 23. júla bola v poslaneckej snemovni prezentovaná Prvá správa o situácii osôb postihnutých zriedkavými chorobami v Taliansku, ktorú vypracovala organizácia UNIAMO a z ktorej vyplýva, že počet Talianov postihnutých niektorou z týchto patológií sa pohybuje medzi 450 000 a 670 000;

B.     keďže z tejto správy, žiaľ, vyplýva, že prevažnú časť nákladov na starostlivosť o osoby postihnuté zriedkavými chorobami nesú vo veľkej miere ich rodiny;

C.     keďže napriek úsiliu, ktoré v uplynulých rokoch vyvinuli členské štáty a EÚ, je potrebné urobiť ešte veľa s cieľom zmierniť záťaž chorých a ich blízkych;

1.      vyzýva Európsku komisiu, aby vzhľadom na jej odborné znalosti v oblasti verejného zdravia, liečiv a sociálnej politiky bezodkladne zaviedla opatrenia potrebné na finančnú podporu ľudí postihnutých zriedkavými chorobami a ich rodín;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia