PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 121kWORD 58k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o redkih boleznih


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o redkih boleznih  
B8-0792/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je bilo v četrtek, 23. julija, v poslanski zbornici predstavljeno prvo poročilo o položaju oseb z redkimi boleznimi v Italiji, ki ga je pripravila italijanska zveza za redke bolezni UNIAMO in v katerem je navedeno, da je število prizadetih oseb v Italiji med 450 000 in 670 000;

B.     ker je iz poročila žal razvidno, da večino stroškov zdravniške pomoči še vedno krijejo družine oseb z redkimi boleznimi;

C.     ker je kljub prizadevanjem tako držav članic kot Evropske unije v zadnjih letih treba še veliko postoriti, da bi razbremenili obolele in njihove najbližje;

1.      poziva Evropsko komisijo, naj glede na svoje pristojnosti na področju javnega zdravja, zdravil in socialne politike sprejme nujno potrebne ukrepe, ki bodo omogočili dodelitev finančne pomoči osebam z redkimi boleznimi in njihovim družinam;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta predlog resolucije posreduje Evropski komisiji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov