PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 122kWORD 59k
8.7.2015
PE565.755v01-00
 
B8-0797/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o liberalizaciji željezničkog sektora


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o liberalizaciji željezničkog sektora  
B8-0797/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 91/440/EEZ o privatizaciji željezničkog sektora,

–       uzimajući u obzir direktive 2001/12/EZ, 2001/13/EZ i 2001/14/EZ koje čine Prvi željeznički paket,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 kojom se uspostavlja Europska agencija za željeznice,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1370/2007,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je cilj liberalizacije željezničkog sektora stvoriti željezničko područje koje je integrirano na razini Unije;

B.     budući da je načelo razdvajanja upravljanja mrežom od izvršavanja prijevoza ključno za cilj povećanja konkurencije;

C.     budući da je u mnogim europskim državama otvaranje tog sektora još uvijek u početnim fazama i da poduzeća s državnim kapitalom često imaju većinski udio tržišta;

D.     budući da je u siječnju 2010. otvoreno željezničko tržište međunarodnog prijevoza putnika;

1.      poziva Komisiju da osmisli pravedne norme za pristup, određivanje cijena i podjelu infrastrukturnih kapaciteta željeznica za sve operatere.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti