PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 120kWORD 59k
1.7.2015
PE565.757v01-00
 
B8-0799/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o nestašici vode


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o nestašici vode  
B8-0799/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Okvirnu direktivu o vodama iz 2000.,

–       uzimajući u obzir Direktivu o podzemnim vodama iz 2006.,

–       uzimajući u obzir Direktivu o standardima kvalitete okoliša iz 2008.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je nestašica vode zabrinjavajući fenomen u porastu koji pogađa 11 % europskog stanovništva i 17 % teritorija Unije;

B.     budući da nestašica vode znatno utječe na slučajeve suše koji s godinama postaju sve češći i koji su od 1980. stvorili troškove u iznosu od više od 100 milijardi EUR;

C.     budući da je potražnja za vodom u Europi u stalnom porastu i da se procjenjuje da se između 20 % i 40 % korištene vode rasipa;

1.      poziva Komisiju da usvoji inicijative u cilju osvještavanja europskih građana o umjerenoj potrošnji vode;

2.      traži od Komisije da hitno pokrene program kojim će se državama članicama pomoći u kontroli i obnovi vodne infrastrukture.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti