NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 59k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zpřísnění kontrol smluvních agentur v členských státech EU


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zpřísnění kontrol smluvních agentur v členských státech EU  
B8-0802/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013,

–       s ohledem na právní předpisy týkající se norem pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, které budou platit od konce roku 2016,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že veřejné zakázky hrají v ekonomice členských států důležitou úlohu a podle odhadů představují více než 16 % HDP Unie;

B.     vzhledem k tomu, že otevřený a dobře regulovaný trh s veřejnými zakázkami ve skutečnosti přispívá k lepšímu využívání těchto zdrojů a je hnací silou růstu a vytváření pracovních míst;

1.      vyzývá Komisi, aby prostřednictvím příslušných dozorčích a kontrolních orgánů zintenzivnila kontrolu financování smluvních agentur v členských státech EU a jejich skutečných nákladů na financování, s cílem zabránit podvodům a následné ztrátě finančních prostředků EU.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí