FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 119kWORD 55k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om øget kontrol med offentlige entreprenørvirksomheder i EU-landene


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om øget kontrol med offentlige entreprenørvirksomheder i EU-landene  
B8‑0802/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 1336/2013 af 13. december 2013,

–       der henviser til den lovgivning om standarder for offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser, som er i kraft indtil 2016,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at offentlige indkøb spiller en vigtig rolle i medlemsstaternes økonomi, og at det anslås, at de faktisk repræsenterer over 16 % af BNP i Unionen;

B.     der henviser til, at åbne og velregulerede markeder for offentlige indkøb reelt bidrager til en bedre udnyttelse af disse ressourcer og er en drivkraft for vækst og jobskabelse;

1.      opfordrer Kommissionen til gennem passende overvågnings- og kontrolorganer at styrke procedurerne for kontrol med finansiering til entreprenører i EU-landene og kontrol af de faktiske omkostninger ved det arbejde, der skal finansieres, med henblik på at undgå svig og deraf følgende tab af fællesskabsmidler.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik