PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 116kWORD 52k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o porastu kontrola za izvođače radova i pružatelje usluga u zemljama EU-a


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o porastu kontrola za izvođače radova i pružatelje usluga u zemljama EU-a  
B8-0802/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1336/2013 od 13. prosinca 2013.,

–       uzimajući u obzir propise o ugovorima o javnim radovima, o javnoj nabavi robe i usluga na snazi do 2016.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da javna nabava ima važnu ulogu u gospodarstvima država članica te da se procjenjuje da predstavlja više od 16 % BDP-a Unije;

B.     budući da otvorena i dobro uređena tržišta javne nabave doprinose boljem iskorištavanju tih resursa i predstavljaju pokretače rasta i otvaranja radnih mjesta;

1.      poziva Komisiju da preko odgovarajućih nadzornih i kontrolnih tijela pojača postupke kontrole financiranja izvođača radova i pružatelja usluga u EU-u i stvarnih troškova radova i usluga koji se trebaju financirati u cilju izbjegavanja prijevara i posljedičnog gubitka sredstava Unije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti