Prijedlog rezolucije - B8-0802/2015Prijedlog rezolucije
B8-0802/2015

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o porastu kontrola za izvođače radova i pružatelje usluga u zemljama EU-a

  8.7.2015

  podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

  Aldo Patriciello

  B8-0802/2015

  Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o porastu kontrola za izvođače radova i pružatelje usluga u zemljama EU-a

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1336/2013 od 13. prosinca 2013.,

  –       uzimajući u obzir propise o ugovorima o javnim radovima, o javnoj nabavi robe i usluga na snazi do 2016.,

  –       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

  A.     budući da javna nabava ima važnu ulogu u gospodarstvima država članica te da se procjenjuje da predstavlja više od 16 % BDP-a Unije;

  B.     budući da otvorena i dobro uređena tržišta javne nabave doprinose boljem iskorištavanju tih resursa i predstavljaju pokretače rasta i otvaranja radnih mjesta;

  1.      poziva Komisiju da preko odgovarajućih nadzornih i kontrolnih tijela pojača postupke kontrole financiranja izvođača radova i pružatelja usluga u EU-u i stvarnih troškova radova i usluga koji se trebaju financirati u cilju izbjegavanja prijevara i posljedičnog gubitka sredstava Unije.