PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 126kWORD 59k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl rangovų bendrovių ES šalyse kontrolės stiprinimo


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl rangovų bendrovių ES šalyse kontrolės stiprinimo  
B8-0802/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1336/2013,

–       atsižvelgdamas į teisės aktus dėl darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų taisyklių, kurios galioja iki 2016 m.,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi viešiesiems pirkimams tenka svarbus vaidmuo valstybių narių ekonomikoje ir manoma, kad iš tiesų jie sudaro daugiau kaip 16 proc. Sąjungos BVP;

B.     kadangi atviros ir gerai reglamentuojamos viešųjų pirkimų rinkos iš tiesų skatina geriau naudoti tuos išteklius ir yra ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga;

1.      ragina Komisiją, naudojantis atitinkamomis stebėsenos ir kontrolės įstaigomis, sustiprinti ES rangovų bendrovių ES šalyse finansavimo ir finansuotinų darbų faktinių išlaidų kontrolės procedūras siekiant išvengti sukčiavimo ir su juo susijusio Bendrijos lėšų praradimo.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika