REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 135kWORD 59k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par stingrāku to uzņēmumu kontroli, kas piedalās publiskajos iepirkumos ES dalībvalstīs


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stingrāku to uzņēmumu kontroli, kas piedalās publiskajos iepirkumos ES dalībvalstīs  
B8-0802/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 1336/2013,

–       ņemot vērā tiesību aktus par publisko iepirkumu attiecībā uz būvdarbiem, piegādēm un pakalpojumiem, kas ir spēkā līdz 2016. gadam,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā publiskajam iepirkumam ir svarīga loma dalībvalstu ekonomikā un tiek lēsts, ka tie veido vairāk nekā 16 % no Savienības IKP;

B.     tā kā atvērti un labi regulēti iepirkumu tirgi patiesībā sekmē labāku resursu izmantošanu un ir dzinējspēks izaugsmei un darbvietu radīšanai,

1.      aicina Komisiju, izmantojot piemērotas uzraudzības un kontroles struktūras, pastiprināt kontroles procedūras attiecībā uz publisko iepirkumu līgumslēdzēju uzņēmumu finansējumu un faktiskajām darbu izmaksām ES dalībvalstīs, lai izvairītos no krāpšanas un attiecīgi Kopienas līdzekļu izšķērdēšanas.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika